Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:2039 · Visa fulltext
Gymnasieförordning (2010:2039)
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2011-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:2
Rubrik: Förordning (2011:2) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 7 kap. 4 §
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:3
Rubrik: Förordning (2011:3) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 7 kap. 4 §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:521
Rubrik: Förordning (2011:521) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 10 kap. 5 §, 12 kap. 8 §, 14 kap. 1, 9 §§; ny 13 kap. 29 §, rubr. närmast före 13 kap. 29 §
Ikraft: 2011-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:994
Rubrik: Förordning (2011:994) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 3 kap. 3 §, 4 kap. 3 §, 8 kap. 9 §, rubr. närmast före 4 kap. 3 §, p 5 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2011-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1045
Rubrik: Förordning (2011:1045) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ny 1 kap. 3 a §, rubr. närmast före 1 kap. 3 a §
Ikraft: 2011-11-01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:117
Rubrik: Förordning (2012:117) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: upph. 2 kap. 7 §, rubr. närmast före 2 kap. 7 §; ändr. 4 kap. 2, 3 §§, 5 kap. 10, 17, 18, 25, 29 §§, 6 kap. 8 §, 8 kap. 1 §, rubr. närmast före 7 kap. 6 §, p 4, 5 ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 7 kap. 6 a §, 12 kap. 14 §, rubr. närmast före 14 §
Ikraft: 2012-05-01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:155
Rubrik: Förordning (2012:155) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 14 kap. 1, 9 §§
Ikraft: 2012-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:402
Rubrik: Förordning (2012:402) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: upph. 1 kap. 2 §, 13 kap., p 12 övergångsbest., rubr. närmast före 1 kap. 2 §, 2 kap. 1, 4 §§; nuvarande 14, 15 kap. betecknas 13, 14 kap.; ändr. 1 kap. 1, 3, 4, 5, 7, 8 §§, 2 kap. 4 §, 4 kap. 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 15, 22, 23 §§, 5 kap. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19 §§, 8 kap. 3, 8 §§, 9 kap. 1, 4, 7 §§, de nya 13 kap. 1, 3, 7, 9, 12 §§, bil. 1, 2, rubr. till 3, 4, 5 kap., rubr. närmast före 1 kap. 7 §, 4 kap. 4, 9, 15 §§, 5 kap. 3, 7, 15 §§, 9 kap. 4, 7 §§, 12 kap. 6 §, rubr. närmast efter 5 kap. 18 §, 8 kap. 11 §; nya 1 kap. 5 a §, 4 kap. 1 a, 7 a §§, 5 kap. 12 a §, 7 kap. 11, 12, 13, 14 §§, 13 kap. 9 a §, rubr. närmast före 1 kap. 5 a §, 7 kap. 11, 13, 14 §§, 13 kap. 9 a §, rubr. närmast efter rubr. till 7 kap.
Ikraft: 2012-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:745
Rubrik: Förordning (2012:745) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: nuvarande 8 kap. 1 § betecknas 8 kap. 1 e §; ändr. 4 kap. 5 §, 5 kap. 2, 5, 6, 31 §§, 8 kap. 28 §, rubr. närmast före 8 kap. 1 § sätts närmast före 8 kap. 1 e §; nya 8 kap. 1, 1 a, 1 b, 1 c, 1 d §§
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:995
Rubrik: Förordning (2012:995) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 5 kap. 14 §; ny p 12
Ikraft: 2013-01-18 överg.best.
Ändring, SFS 2013:31
Rubrik: Förordning (2013:31) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ny p 13
Ikraft: 2013-02-28
Ändring, SFS 2013:241
Rubrik: Förordning (2013:241) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ny 4 kap. 10 a §
Ikraft: 2013-07-01
Ändring, SFS 2013:359
Rubrik: Förordning (2013:359) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: upph. 8 kap. 15 §; ändr. 9 kap. 5 §, rubr. närmast före 9 kap. 4 §; nya 8 kap. 22 a, 22 b, 22 c, 27 a §§, 9 kap. 4 a §, rubr. närmast före 8 kap. 22 a, 22, b, 22 c §§, 9 kap. 5 §
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:728
Rubrik: Förordning (2013:728) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 5 kap. 11, 18 §§
Ikraft: 2013-10-25
Ändring, SFS 2013:826
Rubrik: Förordning (2013:826) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. p 3 övergångsbest. till 2012:745; ny p 4 övergångsbest. till 2012:745
Ikraft: 2013-12-02
Ändring, SFS 2014:70
Rubrik: Förordning (2014:70) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 4 kap. 3, 12 §§
Ikraft: 2014-03-25
Ändring, SFS 2014:97
Rubrik: Förordning (2014:97) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 8 kap. 3 §
Ikraft: 2014-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:420
Rubrik: Förordning (2014:420) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 12 kap. 2 §
Ikraft: 2014-07-01
Ändring, SFS 2014:860
Rubrik: Förordning (2014:860) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 4 kap. 10 a §, 8 kap. 1 b, 1 e, 16 §§, 9 kap. 4 a §, 12 kap. 3, 4 §§, rubr. närmast före 8 kap. 1 e §, 12 kap. 3 §, p1 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2012:402; nya 1 kap. 2 §, 8 kap. 15 §, 12 kap. 4 a §, rubr. närmast före 1 kap. 2 §
Ikraft: 2014-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1028
Rubrik: Förordning (2014:1028) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 3 §§; ny 2 kap. 3 a §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:143
Rubrik: Förordning (2015:143) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2015-04-15 överg.best.
Ändring, SFS 2015:291
Rubrik: Förordning (2015:291) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 12 kap. 4 a §; nya 4 a, 13 a kap.
Ikraft: 2015-07-01
Ändring, SFS 2015:585
Rubrik: Förordning (2015:585) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 5 kap. 5, 7, 8, 14, 15, 16 §§
Ikraft: 2015-11-17
Ändring, SFS 2015:1048
Rubrik: Förordning (2015:1048) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2016-01-26
Ändring, SFS 2016:457
Rubrik: Förordning (2016:457) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 6 kap. 8 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 2014/15:85, bet. 2014/15:UbU13, rskr. 2014/15:246
Ändring, SFS 2016:551
Rubrik: Förordning (2016:551) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 13 kap. 7 §
Ikraft: 2016-07-01
Ändring, SFS 2016:589
Rubrik: Förordning (2016:589) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 14 kap. 2 §
Ikraft: 2016-07-01
Ändring, SFS 2017:1108
Rubrik: Förordning (2017:1108) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 8 kap. 3 §; nya 8 kap. 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 3 e, 3 f, 3 g §§, rubr. närmast före 8 kap. 3, 3 f §§
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:4
Rubrik: Förordning (2018:4) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 13 kap. 5 §
Ikraft: 2018-03-01
Ändring, SFS 2018:27
Rubrik: Förordning (2018:27) om ändring i förordningen (2017:1108) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2017:1108
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2018:215
Rubrik: Förordning (2018:215) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1328
Rubrik: Förordning (2018:1328) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: upph. 6 kap. 3 §, rubr. närmast före 6 kap. 3 §; ändr. 1 kap. 3, 7 §§, 3 kap. 3 §, 4 kap. 1, 1 a, 22 §§, 5 kap. 13 §, 6 kap. 1, 4, 6, 7, 8, 9 §§, 7 kap. 9 §, 8 kap. 20, 21, 22, 23 §§, 9 kap. 5 §, 10 kap. 3, 4 §§, 11 kap. 2 §, 12 kap. 4 §, rubr. 6 kap. 1, 4 §§
Ikraft: 2018-07-20 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1387
Rubrik: Förordning (2018:1387) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 3 d §
Ikraft: 2018-07-31
Ändring, SFS 2018:1573
Rubrik: Förordning (2018:1573) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 14 kap. 2 §; ny 2 kap. 7 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:688
Rubrik: Förordning (2019:688) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 8 kap. 3 e §
Ikraft: 2019-12-20
Ändring, SFS 2019:1083
Rubrik: Förordning (2019:1083) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 12 kap. 9 §, 13 kap. 9 §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2019:1266
Rubrik: Förordning (2019:1266) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2020-01-15 överg.best.
Ändring, SFS 2020:443
Rubrik: Förordning (2020:443) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 8 kap. 24 §
Ikraft: 2020-07-15
Ändring, SFS 2020:763
Rubrik: Förordning (2020:763) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2020-10-15 överg.best.
Ändring, SFS 2020:780
Rubrik: Förordning (2020:780) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: upph. 13 a kap. 3 §, rubr. närmast före 4 a kap. 3 §, 13 a kap. 3 §; ändr. 1 kap. 1, 7 §§, 4 a kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§, 9 kap. 9 §, 13 kap. 3, 7 §§, rubr. närmast före 4 a kap. 1, 4, 5 §§; nya 4 b kap., 4 a kap. 6 §, rubr. närmast före 4 a kap. 2, 6 §§
Ikraft: 2020-10-10 överg.best.
Ändring, SFS 2020:1207
Rubrik: Förordning (2020:1207) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ny p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2020:780
Ikraft: 2021-01-12
Ändring, SFS 2021:455
Rubrik: Förordning (2021:455) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: nya 5 kap. 21 a §, rubr. närmast före 5 kap. 21 a §
Ikraft: 2021-07-01
Ändring, SFS 2021:885
Rubrik: Förordning (2021:885) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 4 a kap. 6 §; ny 4 a kap. 3 a §, rubr. närmast före 4 a kap. 3 a §
Ikraft: 2021-11-01
Ändring, SFS 2022:149
Rubrik: Förordning (2022:149) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 5 kap. 10, 17 §§
Ikraft: 2022-04-15
Ändring, SFS 2022:278
Rubrik: Förordning (2022:278) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4, 5 a §§, 8 kap. 2 §, rubr. närmast före 8 kap. 2 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Regeringens förordningsmotiv 2022:1
Ändring, SFS 2022:941
Rubrik: Förordning (2022:941) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: nya 14 kap. 3, 4 §§
Ikraft: 2022-08-01
Ändring, SFS 2022:1092
Rubrik: Förordning (2022:1092) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: nya 1 kap. 9, 10 §§, rubr. närmast före 1 kap. 9 §
Ikraft: 2023-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1105
Rubrik: Förordning (2022:1105) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: nuvarande 4 kap. 23 § betecknas 4 kap. 24 §; ändr. 1 kap. 3, 7 §§, 4 kap. 12 §, den nya 4 kap. 24 §, 4 b kap. 2 §, 8 kap. 3 b, 4, 15 §§, 9 kap. 7 §, 13 kap. 8 §, bil. 1, rubr. närmast före 4 kap. 23 § sätts närmast före 4 kap. 24 §; nya 4 kap. 23 §, 9 kap. 6 a §, rubr. närmast före 4 kap. 23 §
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1545
Rubrik: Förordning (2022:1545) om ändring i förordningen (2022:1105) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 4 kap. 23 § i 2022:1105
Ändring, SFS 2022:1555
Rubrik: Förordning (2022:1555) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §
Ikraft: 2023-01-01
Ändring, SFS 2022:1617
Rubrik: Förordning (2022:1617) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 3, 4, 5 a §§, 2 kap. 1, 4 §§, 4 kap. 1 a, 3, 4, 5, 7 a, 11, 12, 13, 15, 22 §§, 4 a kap. 3 a §, 5 kap. 1, 6, 12 a, 13, 19, 31 §§, 7 kap. 13, 14 §§, 8 kap. 1 e, 8, 22 a, 22, b, 22 c, 27 a §§, 9 kap. 1, 4 a, 6 §§, 13 kap. 1, 2, 3, 4, 9 a, 12 §§, 14 kap. 3, 4 §§, bil. 2, 3, rubr. 13 kap., rubr. närmast före 4 kap. 4 §, 8 kap. 1 e, 22 a, 22 b, 22 c §§, 13 kap. 9 a §, rubr. närmast efter 5 kap. 18 §, 7 kap. 10 §, 8 kap. 22 §
Ikraft: 2023-07-02