Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:2039 · Visa fulltext
Gymnasieförordning (2010:2039)
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2011-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:2
Rubrik: Förordning (2011:2) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 7 kap. 4 §
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:3
Rubrik: Förordning (2011:3) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 7 kap. 4 §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:521
Rubrik: Förordning (2011:521) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 10 kap. 5 §, 12 kap. 8 §, 14 kap. 1, 9 §§; ny 13 kap. 29 §, rubr. närmast före 13 kap. 29 §
Ikraft: 2011-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:994
Rubrik: Förordning (2011:994) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 3 kap. 3 §, 4 kap. 3 §, 8 kap. 9 §, rubr. närmast före 4 kap. 3 §, p 5 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2011-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1045
Rubrik: Förordning (2011:1045) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ny 1 kap. 3 a §, rubr. närmast före 1 kap. 3 a §
Ikraft: 2011-11-01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:117
Rubrik: Förordning (2012:117) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: upph. 2 kap. 7 §, rubr. närmast före 2 kap. 7 §; ändr. 4 kap. 2, 3 §§, 5 kap. 10, 17, 18, 25, 29 §§, 6 kap. 8 §, 8 kap. 1 §, rubr. närmast före 7 kap. 6 §, p 4, 5 ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 7 kap. 6 a §, 12 kap. 14 §, rubr. närmast före 14 §
Ikraft: 2012-05-01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:155
Rubrik: Förordning (2012:155) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 14 kap. 1, 9 §§
Ikraft: 2012-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:402
Rubrik: Förordning (2012:402) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: upph. 1 kap. 2 §, 13 kap., p 12 övergångsbest., rubr. närmast före 1 kap. 2 §, 2 kap. 1, 4 §§; nuvarande 14, 15 kap. betecknas 13, 14 kap.; ändr. 1 kap. 1, 3, 4, 5, 7, 8 §§, 2 kap. 4 §, 4 kap. 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 15, 22, 23 §§, 5 kap. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19 §§, 8 kap. 3, 8 §§, 9 kap. 1, 4, 7 §§, de nya 13 kap. 1, 3, 7, 9, 12 §§, bil. 1, 2, rubr. till 3, 4, 5 kap., rubr. närmast före 1 kap. 7 §, 4 kap. 4, 9, 15 §§, 5 kap. 3, 7, 15 §§, 9 kap. 4, 7 §§, 12 kap. 6 §, rubr. närmast efter 5 kap. 18 §, 8 kap. 11 §; nya 1 kap. 5 a §, 4 kap. 1 a, 7 a §§, 5 kap. 12 a §, 7 kap. 11, 12, 13, 14 §§, 13 kap. 9 a §, rubr. närmast före 1 kap. 5 a §, 7 kap. 11, 13, 14 §§, 13 kap. 9 a §, rubr. närmast efter rubr. till 7 kap.
Ikraft: 2012-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:745
Rubrik: Förordning (2012:745) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: nuvarande 8 kap. 1 § betecknas 8 kap. 1 e §; ändr. 4 kap. 5 §, 5 kap. 2, 5, 6, 31 §§, 8 kap. 28 §, rubr. närmast före 8 kap. 1 § sätts närmast före 8 kap. 1 e §; nya 8 kap. 1, 1 a, 1 b, 1 c, 1 d §§
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:995
Rubrik: Förordning (2012:995) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 5 kap. 14 §; ny p 12
Ikraft: 2013-01-18 överg.best.
Ändring, SFS 2013:31
Rubrik: Förordning (2013:31) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ny p 13
Ikraft: 2013-02-28
Ändring, SFS 2013:241
Rubrik: Förordning (2013:241) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ny 4 kap. 10 a §
Ikraft: 2013-07-01
Ändring, SFS 2013:359
Rubrik: Förordning (2013:359) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: upph. 8 kap. 15 §; ändr. 9 kap. 5 §, rubr. närmast före 9 kap. 4 §; nya 8 kap. 22 a, 22 b, 22 c, 27 a §§, 9 kap. 4 a §, rubr. närmast före 8 kap. 22 a, 22, b, 22 c §§, 9 kap. 5 §
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:728
Rubrik: Förordning (2013:728) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 5 kap. 11, 18 §§
Ikraft: 2013-10-25
Ändring, SFS 2013:826
Rubrik: Förordning (2013:826) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. p 3 övergångsbest. till 2012:745; ny p 4 övergångsbest. till 2012:745
Ikraft: 2013-12-02
Ändring, SFS 2014:70
Rubrik: Förordning (2014:70) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 4 kap. 3, 12 §§
Ikraft: 2014-03-25
Ändring, SFS 2014:97
Rubrik: Förordning (2014:97) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 8 kap. 3 §
Ikraft: 2014-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:420
Rubrik: Förordning (2014:420) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 12 kap. 2 §
Ikraft: 2014-07-01
Ändring, SFS 2014:860
Rubrik: Förordning (2014:860) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 4 kap. 10 a §, 8 kap. 1 b, 1 e, 16 §§, 9 kap. 4 a §, 12 kap. 3, 4 §§, rubr. närmast före 8 kap. 1 e §, 12 kap. 3 §, p1 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2012:402; nya 1 kap. 2 §, 8 kap. 15 §, 12 kap. 4 a §, rubr. närmast före 1 kap. 2 §
Ikraft: 2014-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1028
Rubrik: Förordning (2014:1028) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 3 §§; ny 2 kap. 3 a §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:143
Rubrik: Förordning (2015:143) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2015-04-15 överg.best.
Ändring, SFS 2015:291
Rubrik: Förordning (2015:291) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 12 kap. 4 a §; nya 4 a, 13 a kap.
Ikraft: 2015-07-01
Ändring, SFS 2015:585
Rubrik: Förordning (2015:585) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 5 kap. 5, 7, 8, 14, 15, 16 §§
Ikraft: 2015-11-17
Ändring, SFS 2015:1048
Rubrik: Förordning (2015:1048) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2016-01-26
Ändring, SFS 2016:457
Rubrik: Förordning (2016:457) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 6 kap. 8 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 2014/15:85, bet. 2014/15:UbU13, rskr. 2014/15:246
Ändring, SFS 2016:551
Rubrik: Förordning (2016:551) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 13 kap. 7 §
Ikraft: 2016-07-01
Ändring, SFS 2016:589
Rubrik: Förordning (2016:589) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 14 kap. 2 §
Ikraft: 2016-07-01
Ändring, SFS 2017:1108
Rubrik: Förordning (2017:1108) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 8 kap. 3 §; nya 8 kap. 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 3 e, 3 f, 3 g §§, rubr. närmast före 8 kap. 3, 3 f §§
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:4
Rubrik: Förordning (2018:4) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 13 kap. 5 §
Ikraft: 2018-03-01
Ändring, SFS 2018:27
Rubrik: Förordning (2018:27) om ändring i förordningen (2017:1108) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2017:1108
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2018:215
Rubrik: Förordning (2018:215) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1328
Rubrik: Förordning (2018:1328) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: upph. 6 kap. 3 §, rubr. närmast före 6 kap. 3 §; ändr. 1 kap. 3, 7 §§, 3 kap. 3 §, 4 kap. 1, 1 a, 22 §§, 5 kap. 13 §, 6 kap. 1, 4, 6, 7, 8, 9 §§, 7 kap. 9 §, 8 kap. 20, 21, 22, 23 §§, 9 kap. 5 §, 10 kap. 3, 4 §§, 11 kap. 2 §, 12 kap. 4 §, rubr. 6 kap. 1, 4 §§
Ikraft: 2018-07-20 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1387
Rubrik: Förordning (2018:1387) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 3 d §
Ikraft: 2018-07-31
Ändring, SFS 2018:1573
Rubrik: Förordning (2018:1573) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 14 kap. 2 §; ny 2 kap. 7 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:688
Rubrik: Förordning (2019:688) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 8 kap. 3 e §
Ikraft: 2019-12-20
Ändring, SFS 2019:1083
Rubrik: Förordning (2019:1083) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 12 kap. 9 §, 13 kap. 9 §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2019:1266
Rubrik: Förordning (2019:1266) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2020-01-15 överg.best.
Ändring, SFS 2020:443
Rubrik: Förordning (2020:443) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 8 kap. 24 §
Ikraft: 2020-07-15
Ändring, SFS 2020:763
Rubrik: Förordning (2020:763) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2020-10-15 överg.best.
Ändring, SFS 2020:780
Rubrik: Förordning (2020:780) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: upph. 13 a kap. 3 §, rubr. närmast före 4 a kap. 3 §, 13 a kap. 3 §; ändr. 1 kap. 1, 7 §§, 4 a kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§, 9 kap. 9 §, 13 kap. 3, 7 §§, rubr. närmast före 4 a kap. 1, 4, 5 §§; nya 4 b kap., 4 a kap. 6 §, rubr. närmast före 4 a kap. 2, 6 §§
Ikraft: 2020-10-10 överg.best.
Ändring, SFS 2020:1207
Rubrik: Förordning (2020:1207) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ny p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2020:780
Ikraft: 2021-01-12
Ändring, SFS 2021:455
Rubrik: Förordning (2021:455) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: nya 5 kap. 21 a §, rubr. närmast före 5 kap. 21 a §
Ikraft: 2021-07-01
Ändring, SFS 2021:885
Rubrik: Förordning (2021:885) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 4 a kap. 6 §; ny 4 a kap. 3 a §, rubr. närmast före 4 a kap. 3 a §
Ikraft: 2021-11-01
Ändring, SFS 2022:149
Rubrik: Förordning (2022:149) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 5 kap. 10, 17 §§
Ikraft: 2022-04-15
Ändring, SFS 2022:278
Rubrik: Förordning (2022:278) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4, 5 a §§, 8 kap. 2 §, rubr. närmast före 8 kap. 2 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Regeringens förordningsmotiv 2022:1
Ändring, SFS 2022:941
Rubrik: Förordning (2022:941) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: nya 14 kap. 3, 4 §§
Ikraft: 2022-08-01
Ändring, SFS 2022:1092
Rubrik: Förordning (2022:1092) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: nya 1 kap. 9, 10 §§, rubr. närmast före 1 kap. 9 §
Ikraft: 2023-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1105
Rubrik: Förordning (2022:1105) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: nuvarande 4 kap. 23 § betecknas 4 kap. 24 §; ändr. 1 kap. 3, 7 §§, 4 kap. 12 §, den nya 4 kap. 24 §, 4 b kap. 2 §, 8 kap. 3 b, 4, 15 §§, 9 kap. 7 §, 13 kap. 8 §, bil. 1, rubr. närmast före 4 kap. 23 § sätts närmast före 4 kap. 24 §; nya 4 kap. 23 §, 9 kap. 6 a §, rubr. närmast före 4 kap. 23 §
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1545
Rubrik: Förordning (2022:1545) om ändring i förordningen (2022:1105) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 4 kap. 23 § i 2022:1105
Ändring, SFS 2022:1555
Rubrik: Förordning (2022:1555) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §
Ikraft: 2023-01-01
Ändring, SFS 2022:1617
Rubrik: Förordning (2022:1617) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 3, 4, 5 a §§, 2 kap. 1, 4 §§, 4 kap. 1 a, 3, 4, 5, 7 a, 11, 12, 13, 15, 22 §§, 4 a kap. 3 a §, 5 kap. 1, 6, 12 a, 13, 19, 31 §§, 7 kap. 13, 14 §§, 8 kap. 1 e, 8, 22 a, 22, b, 22 c, 27 a §§, 9 kap. 1, 4 a, 6 §§, 13 kap. 1, 2, 3, 4, 9 a, 12 §§, 14 kap. 3, 4 §§, bil. 2, 3, rubr. 13 kap., rubr. närmast före 4 kap. 4 §, 8 kap. 1 e, 22 a, 22 b, 22 c §§, 13 kap. 9 a §, rubr. närmast efter 5 kap. 18 §, 7 kap. 10 §, 8 kap. 22 §
Ikraft: 2023-07-02
Ändring, SFS 2023:270
Rubrik: Förordning (2023:270) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 8 kap. 17, 19, 22 a, 22 b §§
Ikraft: 2023-07-03
Ändring, SFS 2023:654
Rubrik: Förordning (2023:654) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: upph. bil. 3, rubr. närmast före 8 kap. 6 §; nuvarande 4 kap. 1 a §, 8 kap. 3 c, 3 d, 3 e, 3 f, 3 g, 22 b, 22 c §§ ska betecknas 4 kap. 1 c §, 8 kap. 3 e, 3 f, 3 g, 3 h, 3 i, 22 c, 22 e §§; ändr. 1 kap. 3, 4, 6, 7 §§, 4 kap. 1, den nya 1 c, 2, 5, 6, 7, 7a, 8, 12, 17, 18, 22, 23, 24 §§, 4 a kap. 2 §, 5 kap. 5, 14, 23, 27, 31 §§, 6 kap. 4, 5, 6, 8 §§, 8 kap. 1 c, 2, 3 a, 3 b, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 a, den nya 22 c, den nya 22 e, 23, 24, 25, 27 §§, 9 kap. 1, 2, 3, 4, 4 a, 6, 6 a, 7 §§, 10 kap. 5, 6 §§, 11 kap. 4 §, 13 kap. 8 §, bil. 1, 2, rubr. närmast före 1 kap. 6 §, 4 kap. 8, 23 §§, 8 kap. 7, 23 §§, 9 kap. 1 §; rubr. närmast före 8 kap. 3 f § sätts närmast före 8 kap. 3 h §; nya 4 kap. 1 a, 1 b §§, 8 kap. 3 c, 3 d, 22 b, 22 d §§, bil. 3
Ikraft: 2024-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2024:219
Rubrik: Förordning (2024:219) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 13 kap. 7 §; nya 13 kap. 7 a, 7 b, 7 c §§
Ikraft: 2024-07-01
Ändring, SFS 2024:269
Rubrik: Förordning (2024:269) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
Omfattning: ändr. 13 kap. 3 §
Ikraft: 2024-07-01