Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:2012 · Visa fulltext
Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2010/11:1, utg.omr. 17, bet. 2010/11:KrU1, rskr 2010/11:113
Ändring, SFS 2013:1134
Rubrik: Förordning (2013:1134) om ändring i förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet
Omfattning: ny 9 a §, rubr. närmast före 9 a §
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2014:1586
Rubrik: Förordning (2014:1586) om ändring i förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2017:1264
Rubrik: Förordning (2017:1264) om ändring i förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2018-01-15
Ändring, SFS 2019:1082
Rubrik: Förordning (2019:1082) om ändring i förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet
Omfattning: ändr. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16 §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraft: 2020-01-01