Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:197 · Visa fulltext
Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet I
Ikraft: 2010-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:60, bet. 2009/10:AU7, rskr. 2009/10:208
Upphävd: 2018-01-01
Ändring, SFS 2010:858
Rubrik: Lag (2010:858) om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2010-12-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370
Ändring, SFS 2012:1000
Rubrik: Lag (2012:1000) om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
Omfattning: ändr. 2 §; nya 2 a, 2 b §§
Ikraft: 2013-02-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:26, bet. 2012/13:AU1, rskr. 2012/13:122
Ändring, SFS 2013:1083
Rubrik: Lag (2013:1083) om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
Omfattning: ändr. 2 a §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:188, bet. 2013/14:AU1, rskr. 2013/14:110
Ändring, SFS 2014:952
Rubrik: Lag (2014:952) om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
Omfattning: ändr. 7, 8, 9, 10, 17 §§
Ikraft: 2014-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:104, bet. 2013/14:AU9, rskr. 2013/14:368
Ändring, SFS 2015:484
Rubrik: Lag (2015:484) om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:85, bet. 2014/15:UbU13, rskr. 2014/15:246
Ändring, SFS 2015:849
Rubrik: Lag (2015:849) om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
Omfattning: upph. 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 11 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:30, bet. 2015/16:AU1, rskr. 2015/16:57
Ändring, SFS 2016:704
Rubrik: Lag (2016:704) om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2016-07-15
Förarbeten: Prop. 2015/16:142, bet. 2015/16:UbU22, rskr. 2015/16:267
Ändring, SFS 2016:754
Rubrik: Lag (2016:754) om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2016-07-20
Förarbeten: Prop. 2015/16:174, bet. 2015/16:SfU16, rskr. 2015/16:303
Ändring, SFS 2017:357
Rubrik: Lag (2017:357) om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2017-06-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:133, bet. 2016/17:SfU19, rskr. 2016/17:239
Ändring, SFS 2017:358
Rubrik: Lag (2017:358) om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
Omfattning: utgår genom 2017:584
Förarbeten: Prop. 2016/17:133, bet. 2016/17:SfU19, rskr. 2016/17:239
Ändring, SFS 2017:584
Omfattning: upph.