Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1932 · Visa fulltext
Delgivningslag (2010:1932)
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2013:877
Rubrik: Lag (2013:877) om ändring i delgivningslagen (2010:1932)
Omfattning: ändr. 3, 9 §§; ny 4 a §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:182, bet. 2013/14:JuU5, rskr. 2013/14:37
Ändring, SFS 2014:647
Rubrik: Lag (2014:647) om ändring i delgivningslagen (2010:1932)
Omfattning: ändr. 40, 41, 42, 46 §§, rubr. närmast före 42 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2019:765
Rubrik: Lag (2019:765) om ändring i delgivningslagen (2010:1932)
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2019-12-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27
Ändring, SFS 2020:399
Rubrik: Lag (2020:399) om ändring i delgivningslagen (2010:1932)
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:138, bet. 2019/20:FiU40, rskr. 2019/20:248
Ändring, SFS 2022:1536
Rubrik: Lag (2022:1536) om ändring i delgivningslagen (2010:1932)
Omfattning: nuvarande 52 § betecknas 55 §; ändr. 2, 22, 23, 26 §§, rubr. närmast före 52 § sätts närmast före 55 §; nya 52, 53, 54 §§, rubr. närmast efter 51 §, rubr. närmast före 52, 53, 54 §§
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:279, bet. 2022/23:JuU2, rskr. 2022/23:16