Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1932 · Visa fulltext
Delgivningslag (2010:1932)
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2013:877
Rubrik: Lag (2013:877) om ändring i delgivningslagen (2010:1932)
Omfattning: ändr. 3, 9 §§; ny 4 a §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:182, bet. 2013/14:JuU5, rskr. 2013/14:37
Ändring, SFS 2014:647
Rubrik: Lag (2014:647) om ändring i delgivningslagen (2010:1932)
Omfattning: ändr. 40, 41, 42, 46 §§, rubr. närmast före 42 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2019:765
Rubrik: Lag (2019:765) om ändring i delgivningslagen (2010:1932)
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2019-12-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27
Ändring, SFS 2020:399
Rubrik: Lag (2020:399) om ändring i delgivningslagen (2010:1932)
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:138, bet. 2019/20:FiU40, rskr. 2019/20:248