Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1882 · Visa fulltext
Lag (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:228, bet. 2010/11:KrU2, rskr. 2010/11:61
Ändring, SFS 2013:114
Rubrik: Lag (2013:114) om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt
Omfattning: ändr. 12, 13, 14 §§; ny 12 a §
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Ändring, SFS 2013:1132
Rubrik: Lag (2013:1132) om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:1, utg.omr. 17, bet. 2013/14:KrU1, rskr. 2013/14:112
Ändring, SFS 2017:78
Rubrik: Lag (2017:78) om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt
Omfattning: upph. 9, 10 §§, rubr. närmast före 9, 10 §§; ändr. 6, 12 §§
Ikraft: 2017-03-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:35, bet. 2016/17:KrU3, rskr. 2016/17:140
Ändring, SFS 2018:1964
Rubrik: Lag (2018:1964) om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2019-03-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:279, bet. 2018/19:JuU5, rskr. 2018/19:40
Ändring, SFS 2023:842
Rubrik: Lag (2023:842) om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt
Omfattning: ändr. 3, 5, 8, 12 §§
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:1, utg.omr. 1, bet. 2023/24:KU1, rskr. 2023/24:69