Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1879 · Visa fulltext
Förordning (2010:1879) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 2011-01-15
Förarbeten: EUTL379/2006 s5
CELEX-nr: 32006R1998
Ändring, SFS 2011:172
Rubrik: Förordning (2011:172) om ändring i förordningen (2010:1879) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket
Omfattning: ändr. 3, 8, 16 §§; ny 9 a §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL379/2006 s5
CELEX-nr: 32006R1998
Ändring, SFS 2016:868
Rubrik: Förordning (2016:868) om ändring i förordningen (2010:1879) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 9 a, 13, 14, 15 §§, rubr. närmast före 1 §; nya 1 a, 1 b, 2 a, 7 a, 7 b, 15 a §§, rubr. närmast före 1 b, 15 a §§
Ikraft: 2016-10-15 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1059
Rubrik: Förordning (2018:1059) om ändring i förordningen (2010:1879) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2018-07-01