Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:185 · Visa fulltext
Förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB US
Ikraft: 2010-04-01
Ändring, SFS 2010:1836
Rubrik: Förordning (2010:1836) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket
Omfattning: ändr. 1, 2, 4 §§; nya 12 a, 12 b, 12 c, 12 d, 13 a, 13 b, 13 c §§, rubr. närmast före 12 a §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:384
Rubrik: Förordning (2011:384) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2011-05-02
Ändring, SFS 2011:1131
Rubrik: Förordning (2011:1131) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket
Omfattning: ändr. 1, 2, 12 a, 12 b, 12 c §§, rubr. närmast före 12 a §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2011:1227
Rubrik: Förordning (2011:1227) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket
Omfattning: ändr. 2, 4, 7, 11 §§
Ikraft: 2012-01-02
Ändring, SFS 2012:298
Rubrik: Förordning (2012:298) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2012-07-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL345/2008 s75
CELEX-nr: 32008L0114
Ändring, SFS 2012:793
Rubrik: Förordning (2012:793) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket
Omfattning: ändr. 2, 4, 6, 7, 12 a §§
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2013:171
Rubrik: Förordning (2013:171) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket
Omfattning: ändr. 2, 8 §§
Ikraft: 2013-05-01
Ändring, SFS 2013:1095
Rubrik: Förordning (2013:1095) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket
Omfattning: ändr. 12 a §
Ikraft: 2014-02-01
Ändring, SFS 2014:113
Rubrik: Förordning (2014:113) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2014-03-24
Förarbeten: EUTL348/2013 s1
CELEX-nr: 32013R1315
Ändring, SFS 2014:362
Rubrik: Förordning (2014:362) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket
Omfattning: ändr. 13 c §
Ikraft: 2014-07-01
Ändring, SFS 2015:363
Rubrik: Förordning (2015:363) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2015-07-01
Ändring, SFS 2015:626
Rubrik: Förordning (2015:626) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket
Omfattning: ny 17 a §
Ikraft: 2015-12-15
Ändring, SFS 2017:305
Rubrik: Förordning (2017:305) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2017-05-15
Förarbeten: direktiv 2012/34/EU
Ändring, SFS 2017:518
Rubrik: Förordning (2017:518) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2017-07-01
Ändring, SFS 2017:842
Rubrik: Förordning (2017:842) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket
Omfattning: ny 3 a §
Ikraft: 2017-08-01
Ändring, SFS 2019:11
Rubrik: Förordning (2019:11) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket
Omfattning: ändr. 6, 20 §§
Ikraft: 2019-04-01
Ändring, SFS 2019:574
Rubrik: Förordning (2019:574) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2019-10-15
Ändring, SFS 2022:552
Rubrik: Förordning (2022:552) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket
Omfattning: upph. 9 §; ändr. 3 a §
Ikraft: 2022-10-01
Ändring, SFS 2023:46
Rubrik: Förordning (2023:46) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2023-03-01