Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1846 · Visa fulltext
Konsumentkreditlag (2010:1846)
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:242, bet. 2010/11:CU5, rskr. 2010/11:80
Ändring, SFS 2012:69
Rubrik: Lag (2012:69) om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)
Omfattning: ändr. 43 §
Ikraft: 2012-03-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:28, bet. 2011/12:CU8, rskr. 2011/12:126
Ändring, SFS 2014:17
Rubrik: Lag (2014:17) om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2014-06-13
Förarbeten: Prop. 2013/14:15, bet. 2013/14:CU7, rskr. 2013/14:118
Ändring, SFS 2014:83
Rubrik: Lag (2014:83) om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)
Omfattning: nuvarande 52 § betecknas 54 §; ändr. 51 §, den nya 54 §, rubr. närmast före nuvarande 52 § sätts närmast före den nya 54 §; nya 52, 53 §§
Ikraft: 2014-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:34, bet. 2013/14:CU13, rskr. 2013/14:150
Ändring, SFS 2014:201
Rubrik: Lag (2014:201) om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)
Omfattning: ändr. 33, 34, 36 §§
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:44, bet. 2013/14:CU15, rskr. 2013/14:189
Ändring, SFS 2014:276
Rubrik: Lag (2014:276) om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)
Omfattning: ändr. 49 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:107, bet. 2013/14:FiU14, rskr. 2013/14:206
Ändring, SFS 2016:425
Rubrik: Lag (2016:425) om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)
Omfattning: ändr. 51 §
Ikraft: 2016-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:85, bet. 2015/16:CU18, rskr. 2015/16:224
Ändring, SFS 2016:573
Rubrik: Lag (2016:573) om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)
Omfattning: ändr. 43 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253
Ändring, SFS 2016:1031
Rubrik: Lag (2016:1031) om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)
Omfattning: nuvarande 49, 50, 51, 52, 53, 54 §§ betecknas 55, 56, 57, 58, 59, 60 §§; ändr. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 17, 19, 32, 33, 36, den nya 60 §, rubr. närmast före nuvarande 49, 54 §§ sätts närmast före den nya 55 resp. 60 §; nya 5 a, 6 a, 7 a, 9 a, 10 a, 12 a, 13 a, 13 b, 13 c, 13 d, 20 a, 20 b, 20 c, 49, 50, 51, 52, 53, 54 §§, rubr. närmast före 6 a, 13 a, 20 a, 51 §§
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:197, bet. 2016/17:CU5, rskr. 2016/17:32, direktiv 2014/17/EU
Ändring, SFS 2018:478
Rubrik: Lag (2018:478) om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)
Omfattning: nuvarande 6 a § betecknas 6 b §; ändr. 2, 4, 11 §§, rubr. närmast före 6 a § sätts närmast före 6 b §; nya 6 a, 7 b, 19 a, 19 b, 36 a §§, rubr. närmast före 6 a, 19 a, 36 a §§
Ikraft: 2018-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:72, bet. 2017/18:CU20, rskr. 2017/18:262.
Ändring, SFS 2018:1322
Rubrik: Lag (2018:1322) om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)
Omfattning: ändr. 10, 10 a §§
Ikraft: 2018-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:129, bet. 2017/18:CU36, rskr. 2017/18:404
Ändring, SFS 2018:2028
Rubrik: Lag (2018:2028) om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)
Omfattning: ändr. 2, 6 b, 8 §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:4, bet. 2018/19:FiU18, rskr. 2018/19:53, direktiv 2008/48/EG
Ändring, SFS 2022:1729
Rubrik: Lag (2022:1729) om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)
Omfattning: ändr. 55 §
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2022/23:9, bet. 2022/23:FiU18, rskr. 2022/23:48