Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1846 · Visa fulltext
Konsumentkreditlag (2010:1846)
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:242, bet. 2010/11:CU5, rskr. 2010/11:80
Ändring, SFS 2012:69
Rubrik: Lag (2012:69) om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)
Omfattning: ändr. 43 §
Ikraft: 2012-03-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:28, bet. 2011/12:CU8, rskr. 2011/12:126
Ändring, SFS 2014:17
Rubrik: Lag (2014:17) om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2014-06-13
Förarbeten: Prop. 2013/14:15, bet. 2013/14:CU7, rskr. 2013/14:118
Ändring, SFS 2014:83
Rubrik: Lag (2014:83) om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)
Omfattning: nuvarande 52 § betecknas 54 §; ändr. 51 §, den nya 54 §, rubr. närmast före nuvarande 52 § sätts närmast före den nya 54 §; nya 52, 53 §§
Ikraft: 2014-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:34, bet. 2013/14:CU13, rskr. 2013/14:150
Ändring, SFS 2014:201
Rubrik: Lag (2014:201) om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)
Omfattning: ändr. 33, 34, 36 §§
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:44, bet. 2013/14:CU15, rskr. 2013/14:189
Ändring, SFS 2014:276
Rubrik: Lag (2014:276) om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)
Omfattning: ändr. 49 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:107, bet. 2013/14:FiU14, rskr. 2013/14:206
Ändring, SFS 2016:425
Rubrik: Lag (2016:425) om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)
Omfattning: ändr. 51 §
Ikraft: 2016-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:85, bet. 2015/16:CU18, rskr. 2015/16:224
Ändring, SFS 2016:573
Rubrik: Lag (2016:573) om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)
Omfattning: ändr. 43 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253
Ändring, SFS 2016:1031
Rubrik: Lag (2016:1031) om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)
Omfattning: nuvarande 49, 50, 51, 52, 53, 54 §§ betecknas 55, 56, 57, 58, 59, 60 §§; ändr. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 17, 19, 32, 33, 36, den nya 60 §, rubr. närmast före nuvarande 49, 54 §§ sätts närmast före den nya 55 resp. 60 §; nya 5 a, 6 a, 7 a, 9 a, 10 a, 12 a, 13 a, 13 b, 13 c, 13 d, 20 a, 20 b, 20 c, 49, 50, 51, 52, 53, 54 §§, rubr. närmast före 6 a, 13 a, 20 a, 51 §§
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:197, bet. 2016/17:CU5, rskr. 2016/17:32, direktiv 2014/17/EU
Ändring, SFS 2018:478
Rubrik: Lag (2018:478) om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)
Omfattning: nuvarande 6 a § betecknas 6 b §; ändr. 2, 4, 11 §§, rubr. närmast före 6 a § sätts närmast före 6 b §; nya 6 a, 7 b, 19 a, 19 b, 36 a §§, rubr. närmast före 6 a, 19 a, 36 a §§
Ikraft: 2018-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:72, bet. 2017/18:CU20, rskr. 2017/18:262.
Ändring, SFS 2018:1322
Rubrik: Lag (2018:1322) om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)
Omfattning: ändr. 10, 10 a §§
Ikraft: 2018-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:129, bet. 2017/18:CU36, rskr. 2017/18:404
Ändring, SFS 2018:2028
Rubrik: Lag (2018:2028) om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)
Omfattning: ändr. 2, 6 b, 8 §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:4, bet. 2018/19:FiU18, rskr. 2018/19:53, direktiv 2008/48/EG
Ändring, SFS 2022:1729
Rubrik: Lag (2022:1729) om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)
Omfattning: ändr. 55 §
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2022/23:9, bet. 2022/23:FiU18, rskr. 2022/23:48
Ändring, SFS 2023:719
Rubrik: Lag (2023:719) om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)
Omfattning: nya 16 a, 20 d §§, rubr. närmast före 16 a, 20 d §§
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:23, bet. 2023/24:FiU18, rskr 2023/24:33, direktiv (EU) 2021/2167