Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1793 · Visa fulltext
Förordning (2010:1793) med instruktion för Domarnämnden
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2012:817
Rubrik: Förordning (2012:817) om ändring i förordningen (2010:1793) med instruktion för Domarnämnden
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2013:404
Rubrik: Förordning (2013:404) om ändring i förordningen (2010:1793) med instruktion för Domarnämnden
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2013-07-01
Ändring, SFS 2014:1019
Rubrik: Förordning (2014:1019) om ändring i förordningen (2010:1793) med instruktion för Domarnämnden
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2014-09-01
Ändring, SFS 2019:57
Rubrik: Förordning (2019:57) om ändring i förordningen (2010:1793) med instruktion för Domarnämnden
Omfattning: ny 4 a §
Ikraft: 2019-04-01
Ändring, SFS 2019:135
Rubrik: Förordning (2019:135) om ändring i förordningen (2010:1793) med instruktion för Domarnämnden
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2019-05-01
Ändring, SFS 2021:93
Rubrik: Förordning (2021:93) om ändring i förordningen (2010:1793) med instruktion för Domarnämnden
Omfattning: ändr. 1, 6, 8 §§; ny 4 b §
Ikraft: 2021-04-01