Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:178 · Visa fulltext
Förordning (2010:178) om skatt på energi
Departement: Finansdepartementet S2
Ikraft: 2010-04-01
Förarbeten: EUTL9/2009 s12, EUTL197/2009, s24, EUTL359/2004 s1, EGTL302/1992 s1, EGTL253/1993 s1
CELEX-nr: 32008L0118, 32009R0684, 32004R2073, 31992R2913, 31993R2454
Upphävd: 2023-02-13
Ändring, SFS 2010:1819
Rubrik: Förordning (2010:1819) om ändring i förordningen (2010:178) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:103
Rubrik: Förordning (2011:103) om ändring i förordningen (2010:178) om skatt på energi
Omfattning: ny 28 §, rubr. närmast före 28 §
Ikraft: 2011-03-01
Ändring, SFS 2011:391
Rubrik: Förordning (2011:391) om ändring i förordningen (2010:178) om skatt på energi
Omfattning: upph. 25, 26, 27 §§, rubr. närmast före 25 §; ändr. 22 §
Ikraft: 2011-05-15 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1477
Rubrik: Förordning (2011:1477) om ändring i förordningen (2010:178) om skatt på energi
Omfattning: upph. 4 §, rubr. närmast före 4 §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2012:330
Rubrik: Förordning (2012:330) om ändring i förordningen (2010:178) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: EUTL121/2012 s1
CELEX-nr: 32012R0389
Ändring, SFS 2012:467
Rubrik: Förordning (2012:467) om ändring i förordningen (2010:178) om skatt på energi
Omfattning: nya 23 a, 23 b §§, rubr. närmast före 23 a §
Ikraft: 2012-08-01
Ändring, SFS 2013:239
Rubrik: Förordning (2013:239) om ändring i förordningen (2010:178) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2013-07-01
Ändring, SFS 2016:308
Rubrik: Förordning (2016:308) om ändring i förordningen (2010:178) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 18, 22 §§
Ikraft: 2016-05-01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:507
Rubrik: Förordning (2016:507) om ändring i förordningen (2010:178) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 §; nya 1 a, 7 a, 7 b, 7 c, 15 a §§
Ikraft: 2016-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:1082
Rubrik: Förordning (2016:1082) om ändring i förordningen (2010:178) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 5, 7 b, 8, 15 §§, rubr. närmast före 12, 15 §§; nya 7 d, 13 a, 15 b, 15 c §§
Ikraft: 2016-12-15 överg.best.
Ändring, SFS 2017:411
Rubrik: Förordning (2017:411) om ändring i förordningen (2010:178) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 15 c §
Ikraft: 2017-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1235
Rubrik: Förordning (2017:1235) om ändring i förordningen (2010:178) om skatt på energi
Omfattning: upph. 13 a, 15 c §§; ändr. 2, 7, 15, 15 a, 15 b, 16 §
Ikraft: 2017-12-15
Ändring, SFS 2022:181
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 2022:651
Rubrik: Förordning (2022:651) om ändring i förordningen (2010:178) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 7 a §
Ikraft: 2022-07-01 överg.best.