Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:178 · Visa fulltext
Förordning (2010:178) om skatt på energi
Departement: Finansdepartementet S2
Ikraft: 2010-04-01
Förarbeten: EUTL9/2009 s12, EUTL197/2009, s24, EUTL359/2004 s1, EGTL302/1992 s1, EGTL253/1993 s1
CELEX-nr: 32008L0118, 32009R0684, 32004R2073, 31992R2913, 31993R2454
Upphävd: 2023-02-13
Ändring, SFS 2010:1819
Rubrik: Förordning (2010:1819) om ändring i förordningen (2010:178) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:103
Rubrik: Förordning (2011:103) om ändring i förordningen (2010:178) om skatt på energi
Omfattning: ny 28 §, rubr. närmast före 28 §
Ikraft: 2011-03-01
Ändring, SFS 2011:391
Rubrik: Förordning (2011:391) om ändring i förordningen (2010:178) om skatt på energi
Omfattning: upph. 25, 26, 27 §§, rubr. närmast före 25 §; ändr. 22 §
Ikraft: 2011-05-15 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1477
Rubrik: Förordning (2011:1477) om ändring i förordningen (2010:178) om skatt på energi
Omfattning: upph. 4 §, rubr. närmast före 4 §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2012:330
Rubrik: Förordning (2012:330) om ändring i förordningen (2010:178) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: EUTL121/2012 s1
CELEX-nr: 32012R0389
Ändring, SFS 2012:467
Rubrik: Förordning (2012:467) om ändring i förordningen (2010:178) om skatt på energi
Omfattning: nya 23 a, 23 b §§, rubr. närmast före 23 a §
Ikraft: 2012-08-01
Ändring, SFS 2013:239
Rubrik: Förordning (2013:239) om ändring i förordningen (2010:178) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2013-07-01
Ändring, SFS 2016:308
Rubrik: Förordning (2016:308) om ändring i förordningen (2010:178) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 18, 22 §§
Ikraft: 2016-05-01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:507
Rubrik: Förordning (2016:507) om ändring i förordningen (2010:178) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 §; nya 1 a, 7 a, 7 b, 7 c, 15 a §§
Ikraft: 2016-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:1082
Rubrik: Förordning (2016:1082) om ändring i förordningen (2010:178) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 5, 7 b, 8, 15 §§, rubr. närmast före 12, 15 §§; nya 7 d, 13 a, 15 b, 15 c §§
Ikraft: 2016-12-15 överg.best.
Ändring, SFS 2017:411
Rubrik: Förordning (2017:411) om ändring i förordningen (2010:178) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 15 c §
Ikraft: 2017-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1235
Rubrik: Förordning (2017:1235) om ändring i förordningen (2010:178) om skatt på energi
Omfattning: upph. 13 a, 15 c §§; ändr. 2, 7, 15, 15 a, 15 b, 16 §
Ikraft: 2017-12-15
Ändring, SFS 2022:181
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 2022:651
Rubrik: Förordning (2022:651) om ändring i förordningen (2010:178) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 7 a §
Ikraft: 2022-07-01 överg.best.