Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1770 · Visa fulltext
Förordning (2010:1770) om geografisk miljöinformation
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL108/2007 s1, EUTL148/2009 s18, EGTL228/1996 s1, EUTL274/2009 s9, EUTL326/2008 s12, EUTL83/2010 s8
CELEX-nr: 32007L0002, 32009D0442, 31996D1692, 32009R0976, 32008R1205, 32010R0268
Ändring, SFS 2012:771
Rubrik: Förordning (2012:771) om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation
Omfattning: ändr. 3 kap. 9, 19, 20, 22, 24, 29, 30, 31 §§, 4 kap. 3, 7, 8 §§
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: EUTL323/2010 s11, EUTL274/2009 s9
CELEX-nr: 32010R1089, 32009R0976
Ändring, SFS 2013:559
Rubrik: Förordning (2013:559) om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation
Omfattning: ändr. 3 kap. 9 §
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2013:1165
Rubrik: Förordning (2013:1165) om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 3 kap. 18, 19, 25 §§, rubr. närmast före 3 kap. 25 §
Ikraft: 2014-02-01
Ändring, SFS 2015:288
Rubrik: Förordning (2015:288) om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation
Omfattning: ändr. 4 kap. 14 §
Ikraft: 2015-07-01
Ändring, SFS 2016:1192
Rubrik: Förordning (2016:1192) om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation
Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32 §§, 4 kap. 4, 7 §§, rubr. rubrikerna närmast före 3 kap. 1, 3, 8, 12, 15, 16, 24, 28, 29, 30 §§; nya 3 kap. 27 a §, rubr. närmast före 3 kap. 27 a §
Ikraft: 2017-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:310
Rubrik: Förordning (2018:310) om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation
Omfattning: upph. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2018-05-25
Ändring, SFS 2018:1583
Rubrik: Förordning (2018:1583) om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation
Omfattning: ändr. 3 kap.19 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2018:2114
Rubrik: Förordning (2018:2114) om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation
Omfattning: ändr. 3 kap. 24 §
Ikraft: 2019-01-11
Ändring, SFS 2020:905
Rubrik: Förordning (2020:905) om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 3 kap. 17 §
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2022:415
Rubrik: Förordning (2022:415) om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation
Omfattning: ändr. 2 kap. 5, 7 §§, 3 kap. 18 §
Ikraft: 2022-06-14
Förarbeten: direktiv 2007/2/EG
Ändring, SFS 2022:822
Rubrik: Förordning (2022:822) om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation
Omfattning: ändr. 4 kap. 14 §
Ikraft: 2022-08-01
Ändring, SFS 2022:1616
Rubrik: Förordning (2022:1616) om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation
Omfattning: ändr. 3 kap. 19 §
Ikraft: 2023-07-02