Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1770 · Visa fulltext
Förordning (2010:1770) om geografisk miljöinformation
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL108/2007 s1, EUTL148/2009 s18, EGTL228/1996 s1, EUTL274/2009 s9, EUTL326/2008 s12, EUTL83/2010 s8
CELEX-nr: 32007L0002, 32009D0442, 31996D1692, 32009R0976, 32008R1205, 32010R0268
Ändring, SFS 2012:771
Rubrik: Förordning (2012:771) om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation
Omfattning: ändr. 3 kap. 9, 19, 20, 22, 24, 29, 30, 31 §§, 4 kap. 3, 7, 8 §§
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: EUTL323/2010 s11, EUTL274/2009 s9
CELEX-nr: 32010R1089, 32009R0976
Ändring, SFS 2013:559
Rubrik: Förordning (2013:559) om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation
Omfattning: ändr. 3 kap. 9 §
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2013:1165
Rubrik: Förordning (2013:1165) om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 3 kap. 18, 19, 25 §§, rubr. närmast före 3 kap. 25 §
Ikraft: 2014-02-01
Ändring, SFS 2015:288
Rubrik: Förordning (2015:288) om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation
Omfattning: ändr. 4 kap. 14 §
Ikraft: 2015-07-01
Ändring, SFS 2016:1192
Rubrik: Förordning (2016:1192) om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation
Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32 §§, 4 kap. 4, 7 §§, rubr. rubrikerna närmast före 3 kap. 1, 3, 8, 12, 15, 16, 24, 28, 29, 30 §§; nya 3 kap. 27 a §, rubr. närmast före 3 kap. 27 a §
Ikraft: 2017-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:310
Rubrik: Förordning (2018:310) om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation
Omfattning: upph. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2018-05-25
Ändring, SFS 2018:1583
Rubrik: Förordning (2018:1583) om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation
Omfattning: ändr. 3 kap.19 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2018:2114
Rubrik: Förordning (2018:2114) om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation
Omfattning: ändr. 3 kap. 24 §
Ikraft: 2019-01-11
Ändring, SFS 2020:905
Rubrik: Förordning (2020:905) om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 3 kap. 17 §
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2022:415
Rubrik: Förordning (2022:415) om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation
Omfattning: ändr. 2 kap. 5, 7 §§, 3 kap. 18 §
Ikraft: 2022-06-14
Förarbeten: direktiv 2007/2/EG
Ändring, SFS 2022:822
Rubrik: Förordning (2022:822) om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation
Omfattning: ändr. 4 kap. 14 §
Ikraft: 2022-08-01
Ändring, SFS 2022:1616
Rubrik: Förordning (2022:1616) om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation
Omfattning: ändr. 3 kap. 19 §
Ikraft: 2023-07-02