Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:177 · Visa fulltext
Förordning (2010:177) om tobaksskatt
Departement: Finansdepartementet S2
Ikraft: 2010-04-01
Förarbeten: EUTL9/2009 s12, EUTL197/2009 s24, EUTL359/2004 s1, EGTL302/1992 s1, EGTL253/1993 s1
CELEX-nr: 32008L0118, 32009R0684, 32004R2073, 31992R2913, 31993R2454
Upphävd: 2023-02-13
Ändring, SFS 2011:387
Rubrik: Förordning (2011:387) om ändring i förordningen (2010:177) om tobaksskatt
Omfattning: upph. 20, 21, 22, 23 §§, rubr. närmast före 20 §; ändr. 18 §
Ikraft: 2011-05-15 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1476
Rubrik: Förordning (2011:1476) om ändring i förordningen (2010:177) om tobaksskatt
Omfattning: upph. 5 §, rubr. närmast före 5 §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2012:329
Rubrik: Förordning (2012:329) om ändring i förordningen (2010:177) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: EUTL121/2012 s1
CELEX-nr: 32012R0389
Ändring, SFS 2012:698
Rubrik: Förordning (2012:698) om ändring i förordningen (2010:177) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2012-12-15
Ändring, SFS 2013:238
Rubrik: Förordning (2013:238) om ändring i förordningen (2010:177) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2013-07-01
Ändring, SFS 2016:307
Rubrik: Förordning (2016:307) om ändring i förordningen (2010:177) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 14, 18 §§
Ikraft: 2016-05-01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:426
Rubrik: Förordning (2021:426) om ändring i förordningen (2010:177) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 2, 6, 8, 9, 11 §§ rubr. närmast före 2, 3 §§
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:1075
Rubrik: Förordning (2021:1075) om ändring i förordningen (2010:177) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2021-12-01
Ändring, SFS 2022:182
Omfattning: upph.