Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:177 · Visa fulltext
Förordning (2010:177) om tobaksskatt
Departement: Finansdepartementet S2
Ikraft: 2010-04-01
Förarbeten: EUTL9/2009 s12, EUTL197/2009 s24, EUTL359/2004 s1, EGTL302/1992 s1, EGTL253/1993 s1
CELEX-nr: 32008L0118, 32009R0684, 32004R2073, 31992R2913, 31993R2454
Upphävd: 2023-02-13
Ändring, SFS 2011:387
Rubrik: Förordning (2011:387) om ändring i förordningen (2010:177) om tobaksskatt
Omfattning: upph. 20, 21, 22, 23 §§, rubr. närmast före 20 §; ändr. 18 §
Ikraft: 2011-05-15 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1476
Rubrik: Förordning (2011:1476) om ändring i förordningen (2010:177) om tobaksskatt
Omfattning: upph. 5 §, rubr. närmast före 5 §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2012:329
Rubrik: Förordning (2012:329) om ändring i förordningen (2010:177) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: EUTL121/2012 s1
CELEX-nr: 32012R0389
Ändring, SFS 2012:698
Rubrik: Förordning (2012:698) om ändring i förordningen (2010:177) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2012-12-15
Ändring, SFS 2013:238
Rubrik: Förordning (2013:238) om ändring i förordningen (2010:177) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2013-07-01
Ändring, SFS 2016:307
Rubrik: Förordning (2016:307) om ändring i förordningen (2010:177) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 14, 18 §§
Ikraft: 2016-05-01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:426
Rubrik: Förordning (2021:426) om ändring i förordningen (2010:177) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 2, 6, 8, 9, 11 §§ rubr. närmast före 2, 3 §§
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:1075
Rubrik: Förordning (2021:1075) om ändring i förordningen (2010:177) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2021-12-01
Ändring, SFS 2022:182
Omfattning: upph.