Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1636 · Visa fulltext
Alkoholförordning (2010:1636)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:237
Rubrik: Förordning (2011:237) om ändring i alkoholförordningen (2010:1636)
Omfattning: upph. 3 §, rubr. närmast före 3 §
Ikraft: 2011-05-01
Ändring, SFS 2013:909
Rubrik: Förordning (2013:909) om ändring i alkoholförordningen (2010:1636)
Omfattning: ändr. 2, 4, 7, 8, 9, 10 §§
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2014:833
Rubrik: Förordning (2014:833) om ändring i alkoholförordningen (2010:1636)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2014-08-01
Ändring, SFS 2014:1299
Rubrik: Förordning (2014:1299) om ändring i alkoholförordningen (2010:1636)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:466
Rubrik: Förordning (2015:466) om ändring i alkoholförordningen (2010:1636)
Omfattning: ändr. 4 §; ny 4 a §
Ikraft: 2016-01-01