Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1636 · Visa fulltext
Alkoholförordning (2010:1636)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:237
Rubrik: Förordning (2011:237) om ändring i alkoholförordningen (2010:1636)
Omfattning: upph. 3 §, rubr. närmast före 3 §
Ikraft: 2011-05-01
Ändring, SFS 2013:909
Rubrik: Förordning (2013:909) om ändring i alkoholförordningen (2010:1636)
Omfattning: ändr. 2, 4, 7, 8, 9, 10 §§
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2014:833
Rubrik: Förordning (2014:833) om ändring i alkoholförordningen (2010:1636)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2014-08-01
Ändring, SFS 2014:1299
Rubrik: Förordning (2014:1299) om ändring i alkoholförordningen (2010:1636)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:466
Rubrik: Förordning (2015:466) om ändring i alkoholförordningen (2010:1636)
Omfattning: ändr. 4 §; ny 4 a §
Ikraft: 2016-01-01