Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1622 · Visa fulltext
Alkohollag (2010:1622)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:125, bet. 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36, EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EGTL256/1987 s1, EUTL139/2004 s1, EGTL288/1993 s12
CELEX-nr: 31998LOO34, 31998LOO48, 31987R2658, 32004R0852, 31993R3199
Ändring, SFS 2011:102
Rubrik: Lag (2011:102) om ändring i alkohollagen (2010:1622)
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 §
Ikraft: 2011-03-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:48, bet. 2010/11:SkU24, rskr. 2010/11:162
Ändring, SFS 2011:1110
Rubrik: Lag (2011:1110) om ändring i alkohollagen (2010:1622)
Omfattning: ändr. 8 kap. 12 §, 11 kap. 10 §
Ikraft: 2011-12-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:7, bet. 2011/12:SoU4, rskr. 2011/12:24
Ändring, SFS 2012:205
Rubrik: Lag (2012:205) om ändring i alkohollagen (2010:1622)
Omfattning: ändr. 3 kap. 11, 4 kap. 2 §, 8 kap. 1, 6, 8, 15 §§, 11 kap. 9 §, 12 kap. 1 §; nya 8 kap. 1 a , 1, b §§, 9 kap. 20 §
Ikraft: 2012-06-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:61, bet. 2011/12:SoU15, rskr. 2011/12:190, EUTL139/2004 s1
CELEX-nr: 32004R0852
Ändring, SFS 2013:635
Rubrik: Lag (2013:635) om ändring i alkohollagen (2010:1622)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §, 9 kap. 1, 7, 12, 16 §§, 10 kap. 1 §, 13 kap. 1 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:116, bet. 2012/13:SoU27, rskr. 2012/13:280
Ändring, SFS 2014:121
Rubrik: Lag (2014:121) om ändring i alkohollagen (2010:1622)
Omfattning: nya 9 kap. 15 a, 15 b §§
Ikraft: 2014-05-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:56, bet. 2013/14:SoU16, rskr. 2013/14:164
Ändring, SFS 2014:770
Rubrik: Lag (2014:770) om ändring i alkohollagen (2010:1622)
Omfattning: ändr. 8 kap. 11 §, 9 kap. 2, 7, 8, 9 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2015:327
Rubrik: Lag (2015:327) om ändring i alkohollagen (2010:1622)
Omfattning: ändr. 1 kap. 10 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:91, bet. 2014/15:SoU16, rskr. 2014/15:200
Ändring, SFS 2016:285
Rubrik: Lag (2016:285) om ändring i alkohollagen (2010:1622)
Omfattning: ändr. 12 kap. 5 §
Ikraft: 2016-05-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161
Ändring, SFS 2018:450
Rubrik: Lag (2018:450) om ändring i alkohollagen (2010:1622)
Omfattning: ändr. 13 kap 5 §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:171, bet. 2017/18:SoU33, rskr. 2017/18:261
Ändring, SFS 2018:580
Rubrik: Lag (2018:580) om ändring i alkohollagen (2010:1622)
Omfattning: upph. 9 kap. 6 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304
Ändring, SFS 2018:1688
Rubrik: Lag (2018:1688) om ändring i alkohollagen (2010:1622)
Omfattning: ändr. 13 kap. 2 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14
Ändring, SFS 2018:1726
Rubrik: Lag (2018:1726) om ändring i alkohollagen (2010:1622)
Omfattning: ändr. 8 kap. 1 b §
Ikraft: 2019-04-02
Förarbeten: Prop. 2017/18:273, bet. 2018/19:SoU4, rskr. 2018/19:11
Ändring, SFS 2019:345
Rubrik: Lag (2019:345) om ändring i alkohollagen (2010:1622)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 2, 10, 11 §§, 3 kap. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§, 4 kap. 1, 3, 4 §§, 5 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 6 kap. 8, 9, 10 §§, 7 kap. 1, 2, 3, 5, 7 §§, 8 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 24 §§, 9 kap. 2, 20 §§, 11 kap. 3, 6, 7, 9 och 11 §§, 12 kap. 1, 5 §§, rubr. till 7 kap., 8 kap.; ny 10 a §
Ikraft: 2019-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239, direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2020:876
Rubrik: Lag (2020:876) om ändring i alkohollagen (2010:1622)
Omfattning: ändr. 7 kap. 3 §
Ikraft: 2020-12-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:168, bet. 2020/21:KU3, rskr. 2020/21:16, direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2022:171
Rubrik: Lag (2022:171) om ändring i alkohollagen (2010:1622)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 3, 4 §§, 4 kap. 1, 2, 4 §§, 6 kap. 2, 5 §§, 8 kap. 13 §
Ikraft: 2023-02-13
Förarbeten: Prop. 2021/22:61, bet. 2021/22:SkU9, rskr. 2021/22:161
Ändring, SFS 2023:427
Rubrik: Lag (2023:427) om ändring i alkohollagen (2010:1622)
Omfattning: ändr. 8 kap. 18 §
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:91, bet. 2022/23:JuU23, rskr. 2022/23:216
Ändring, SFS 2023:427
Rubrik: Lag (2023:427) om ändring i alkohollagen (2010:1622)
Omfattning: ändr. 8 kap. 18 §
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:91, bet. 2022/23:JuU23, rskr. 2022/23:216