Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1491 · Visa fulltext
Förordning (2010:1491) om handel med sälprodukter
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: EUTL286/2009 s36, EUTL216/2010 s1
CELEX-nr: 32009R1007, 32010R0737
Ändring, SFS 2017:10
Rubrik: Förordning (2017:10) om ändring i förordningen (2010:1491) om handel med sälprodukter
Omfattning: upph. 2 §; ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraft: 2017-03-01