Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1390 · Visa fulltext
Lag (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181 och 2010/11:24, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Ändring, SFS 2010:1887
Rubrik: Lag (2010:1887) om ändring i lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:32
Ändring, SFS 2016:227
Rubrik: Lag (2016:227) om ändring i lagen (2010:1390) om utnämning av domare
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2016-09-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Ändring, SFS 2021:75
Rubrik: Lag (2021:75) om ändring i lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare
Omfattning: ändr. 3, 8 §§
Ikraft: 2021-04-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:11, bet. 2020/21:JuU12, rskr. 2020/21:168