Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1385 · Visa fulltext
Förordning (2010:1385) med instruktion för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2015:169
Rubrik: Förordning (2015:169) om ändring i förordningen (2010:1385) med instruktion för Myndigheten för vårdanalys
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 8, 9, 11 §§
Ikraft: 2015-07-01
Ändring, SFS 2016:1255
Rubrik: Förordning (2016:1255) om ändring i förordningen (2010:1385) med instruktion för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2018:1524
Rubrik: Förordning (2018:1524) om ändring i förordningen (2010:1385) med instruktion för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Omfattning: ny 3 a §
Ikraft: 2018-10-01