Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1369 · Visa fulltext
Patientsäkerhetsförordning (2010:1369)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL255/2005 s22, EUTL93/2009 s11
CELEX-nr: 32005L0036, 32009R0279
Ändring, SFS 2012:315
Rubrik: Förordning (2012:315) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Omfattning: upph. 3 kap. 6 §; ändr. 5 kap. 4, 21 §§, 8 kap. 1 §
Ikraft: 2012-07-01
Ändring, SFS 2013:194
Rubrik: Förordning (2013:194) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Omfattning: ändr. 2 kap. 2, 3 §§, 8 kap. 5 §; nya 8 kap. 6, 7, 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 8 kap. 7, 8 §§
Ikraft: 2013-06-01
Ändring, SFS 2013:246
Rubrik: Förordning (2013:246) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Omfattning: ändr. 3 kap. 12 §, 4 kap. 5 §
Ikraft: 2013-07-01
Ändring, SFS 2013:618
Rubrik: Förordning (2013:618) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 2, 3, 8 §§, 4 kap. 4 §, 5 kap. 7 §, 6 kap. 3 §
Ikraft: 2013-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:1154
Rubrik: Förordning (2013:1154) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Omfattning: ändr. 5 kap. 12, 23 §§, 7 kap. 3 §, 8 kap. 1 §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:31
Rubrik: Förordning (2014:31) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Omfattning: ändr. 4 kap. 5 §
Ikraft: 2014-03-01
Ändring, SFS 2014:395
Rubrik: Förordning (2014:395) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Omfattning: ändr. 4 kap. 2, 5 §§
Ikraft: 2014-07-01
Ändring, SFS 2014:1378
Rubrik: Förordning (2014:1378) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Omfattning: ändr. 4 kap. 5 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2016:161
Rubrik: Förordning (2016:161) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Omfattning: upph. 5 kap. 20, 21, 22 §§, rubr. närmast före 5 kap. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 14 §§; ändr. 3 kap. 4, 5, 7, 9 §§, 4 kap. 1, 5 §§, 5 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 §§, 6 kap. 1, 3 §§, 8 kap. 1, 5, 8 §§; nya rubr. närmast före 5 kap. 2, 12, 18 §§
Ikraft: 2016-04-15 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2005/36/EG
Ändring, SFS 2017:94
Rubrik: Förordning (2017:94) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Omfattning: upph. 7 kap. 2, 3 §§; ändr. 4 kap. 5 §, 8 kap. 5 §
Ikraft: 2017-04-01
Ändring, SFS 2017:381
Rubrik: Förordning (2017:381) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Omfattning: ny 3 kap. 13 §
Ikraft: 2017-07-01
Ändring, SFS 2018:1058
Rubrik: Förordning (2018:1058) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Omfattning: ändr. 8 kap. 3 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1838
Rubrik: Förordning (2018:1838) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:113
Rubrik: Förordning (2019:113) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Omfattning: ny 6 kap. 3 a §
Ikraft: 2019-03-30
Ändring, SFS 2019:170
Rubrik: Förordning (2019:170) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Omfattning: ändr. 8 kap. 1 §
Ikraft: 2019-07-01
Ändring, SFS 2019:1080
Rubrik: Förordning (2019:1080) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Omfattning: ändr. 3 kap. 12 §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2020:23
Rubrik: Förordning (2020:23) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Omfattning: upph. 5 kap. 23 §, rubr. närmast före 5 kap. 23 §; ny 6 kap. 3 b §
Ikraft: 2020-03-15 överg.best.
Ändring, SFS 2020:41
Rubrik: Förordning (2020:41) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Omfattning: ändr. 3 kap. 12 §
Ikraft: 2020-03-01
Ändring, SFS 2020:140
Rubrik: Förordning (2020:140) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Omfattning: ändr. 8 kap. 5 §
Ikraft: 2020-05-01
Förarbeten: direktiv 2005/36/EG
Ändring, SFS 2020:868
Rubrik: Förordning (2020:868) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Omfattning: ändr. 8 kap. 5 §
Ikraft: 2020-12-01
Ändring, SFS 2020:1098
Rubrik: Förordning (2020:1098) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §, 8 kap. 1 §; nya 3 kap. 6 §, 4 kap. 1 a §, rubr. närmast före 3 kap. 6 §
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:449
Rubrik: Förordning (2021:449) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 a §, 8 kap. 1 §
Ikraft: 2021-07-02
Ändring, SFS 2021:781
Rubrik: Förordning (2021:781) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Omfattning: nya 3 kap. 14 §, rubr. närmast före 3 kap. 14 §
Ikraft: 2023-07-01