Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1369 · Visa fulltext
Patientsäkerhetsförordning (2010:1369)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL255/2005 s22, EUTL93/2009 s11
CELEX-nr: 32005L0036, 32009R0279
Ändring, SFS 2012:315
Rubrik: Förordning (2012:315) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Omfattning: upph. 3 kap. 6 §; ändr. 5 kap. 4, 21 §§, 8 kap. 1 §
Ikraft: 2012-07-01
Ändring, SFS 2013:194
Rubrik: Förordning (2013:194) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Omfattning: ändr. 2 kap. 2, 3 §§, 8 kap. 5 §; nya 8 kap. 6, 7, 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 8 kap. 7, 8 §§
Ikraft: 2013-06-01
Ändring, SFS 2013:246
Rubrik: Förordning (2013:246) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Omfattning: ändr. 3 kap. 12 §, 4 kap. 5 §
Ikraft: 2013-07-01
Ändring, SFS 2013:618
Rubrik: Förordning (2013:618) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 2, 3, 8 §§, 4 kap. 4 §, 5 kap. 7 §, 6 kap. 3 §
Ikraft: 2013-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:1154
Rubrik: Förordning (2013:1154) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Omfattning: ändr. 5 kap. 12, 23 §§, 7 kap. 3 §, 8 kap. 1 §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:31
Rubrik: Förordning (2014:31) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Omfattning: ändr. 4 kap. 5 §
Ikraft: 2014-03-01
Ändring, SFS 2014:395
Rubrik: Förordning (2014:395) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Omfattning: ändr. 4 kap. 2, 5 §§
Ikraft: 2014-07-01
Ändring, SFS 2014:1378
Rubrik: Förordning (2014:1378) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Omfattning: ändr. 4 kap. 5 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2016:161
Rubrik: Förordning (2016:161) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Omfattning: upph. 5 kap. 20, 21, 22 §§, rubr. närmast före 5 kap. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 14 §§; ändr. 3 kap. 4, 5, 7, 9 §§, 4 kap. 1, 5 §§, 5 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 §§, 6 kap. 1, 3 §§, 8 kap. 1, 5, 8 §§; nya rubr. närmast före 5 kap. 2, 12, 18 §§
Ikraft: 2016-04-15 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2005/36/EG
Ändring, SFS 2017:94
Rubrik: Förordning (2017:94) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Omfattning: upph. 7 kap. 2, 3 §§; ändr. 4 kap. 5 §, 8 kap. 5 §
Ikraft: 2017-04-01
Ändring, SFS 2017:381
Rubrik: Förordning (2017:381) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Omfattning: ny 3 kap. 13 §
Ikraft: 2017-07-01
Ändring, SFS 2018:1058
Rubrik: Förordning (2018:1058) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Omfattning: ändr. 8 kap. 3 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1838
Rubrik: Förordning (2018:1838) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:113
Rubrik: Förordning (2019:113) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Omfattning: ny 6 kap. 3 a §
Ikraft: 2019-03-30
Ändring, SFS 2019:170
Rubrik: Förordning (2019:170) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Omfattning: ändr. 8 kap. 1 §
Ikraft: 2019-07-01
Ändring, SFS 2019:1080
Rubrik: Förordning (2019:1080) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Omfattning: ändr. 3 kap. 12 §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2020:23
Rubrik: Förordning (2020:23) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Omfattning: upph. 5 kap. 23 §, rubr. närmast före 5 kap. 23 §; ny 6 kap. 3 b §
Ikraft: 2020-03-15 överg.best.
Ändring, SFS 2020:41
Rubrik: Förordning (2020:41) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Omfattning: ändr. 3 kap. 12 §
Ikraft: 2020-03-01
Ändring, SFS 2020:140
Rubrik: Förordning (2020:140) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Omfattning: ändr. 8 kap. 5 §
Ikraft: 2020-05-01
Förarbeten: direktiv 2005/36/EG
Ändring, SFS 2020:868
Rubrik: Förordning (2020:868) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Omfattning: ändr. 8 kap. 5 §
Ikraft: 2020-12-01
Ändring, SFS 2020:1098
Rubrik: Förordning (2020:1098) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §, 8 kap. 1 §; nya 3 kap. 6 §, 4 kap. 1 a §, rubr. närmast före 3 kap. 6 §
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:449
Rubrik: Förordning (2021:449) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 a §, 8 kap. 1 §
Ikraft: 2021-07-02
Ändring, SFS 2021:781
Rubrik: Förordning (2021:781) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Omfattning: nya 3 kap. 14 §, rubr. närmast före 3 kap. 14 §
Ikraft: 2023-07-01
Ändring, SFS 2023:193
Rubrik: Förordning (2023:193) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Omfattning: ändr. 5 kap. 2, 5, 6, 12, 15 §§, 6 kap. 1 §, 8 kap. 1 §
Ikraft: 2023-07-01
Ändring, SFS 2024:171
Rubrik: Förordning (2024:171) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Omfattning: upph. 6 kap. 3 a §
Ikraft: 2024-05-01