Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1367 · Visa fulltext
Vägsäkerhetsförordning (2010:1367)
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 2010-12-19
Förarbeten: EUTL319/2008 s59
CELEX-nr: 32008L0096
Ändring, SFS 2021:1250
Rubrik: Förordning (2021:1250) om ändring i vägsäkerhetsförordningen (2010:1367)
Omfattning: ändr. 8, 9 §§, rubr. närmast före 8 §; nya 10, 11 §§, rubr. närmast före 10 §
Ikraft: 2022-02-01
Förarbeten: direktiv (EU) 2019/1936