Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1350 · Visa fulltext
Lag (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:218, bet. 2010/11:NU4, rskr. 2010/11:9
Ändring, SFS 2012:475
Rubrik: Lag (2012:475) om ändring i lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden
Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ikraft: 2012-08-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:88, bet. 2011/12:NU12, rskr. 2011/12:263
Ändring, SFS 2016:226
Rubrik: Lag (2016:226) om ändring i lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 2016-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Ändring, SFS 2016:1157
Rubrik: Lag (2016:1157) om ändring i lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden
Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66
Ändring, SFS 2019:951
Rubrik: Lag (2019:951) om ändring i lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48