Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1333 · Visa fulltext
Lag (2010:1333) om avtal mellan Sverige och Bahamas om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2010-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:5, bet. 2010/11:SkU3, rskr. 2010/11:12
Ändring, SFS 2010:1548
Rubrik: Förordning (2010:1548) om ikraftträdande av lagen (2010:1333) om avtal mellan Sverige och Bahamas om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Omfattning: ikrafttr.