Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1122 · Visa fulltext
Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet IAS
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2010:1441
Rubrik: Förordning (2010:1441) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 18, 20, 24, 26, 27, 28, 33, 34 §§; ny p 4 övergångsbest.
Ändring, SFS 2011:1231
Rubrik: Förordning (2011:1231) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 11, 34 §§
Ikraft: 2012-01-10 överg.best.
Ändring, SFS 2012:859
Rubrik: Förordning (2012:859) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 11, 29, 34 §§
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:998
Rubrik: Förordning (2012:998) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 5, 7, 12, 15, 42 §§; ny 32 a §, rubr. närmast före 32 a §
Ikraft: 2013-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:7
Rubrik: Förordning (2013:7) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 7, 8, 40, 42, 43 §§; ny 37 a §, rubr. närmast före 37 a §
Ikraft: 2013-03-01
Ändring, SFS 2013:1085
Rubrik: Förordning (2013:1085) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 5, 9, 11, 16, 32 a §§; nya 3 a, 5 a, 14 a, 14 b, 14 c, 14 d §§, rubr. närmast före 14 a , 14 d §§
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:367
Rubrik: Förordning (2014:367) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 8, 37, 37 a, 43 §§; ny 37 b §
Ikraft: 2014-07-01
Ändring, SFS 2014:1416
Rubrik: Förordning (2014:1416) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 11, 34 §§
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:228
Rubrik: Förordning (2015:228) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 3 a, 5 a, 6, 15, 17, 18, 28, 32, 34, 36, 37, 37 a §§
Ikraft: 2015-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:883
Rubrik: Förordning (2015:883) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: upph. 3 a, 14 a, 14 b, 14 c, 14 d §§, rubr. närmast efter 14 §, rubr. närmast före 14 a, 14 d §§; ändr. 11 §; ny 11 a §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:1009
Rubrik: Förordning (2015:1009) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 28, 29, 30, 31 §§; nya 30 a, 30 b §§
Ikraft: 2016-01-15 överg.best.
Ändring, SFS 2016:42
Rubrik: Förordning (2016:42) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 2, 3, 7, 9, 32, 32 a, 37, 42 §§
Ikraft: 2016-03-01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:462
Rubrik: Förordning (2016:462) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 2014/15:85, bet. 2014/15:UbU13, rskr. 2014/15:246
Ändring, SFS 2016:751
Rubrik: Förordning (2016:751) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 37, 37 a §§
Ikraft: 2016-09-01
Ändring, SFS 2016:1205
Rubrik: Förordning (2016:1205) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 11, 11 a, 34 §§
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:6
Rubrik: Förordning (2017:6) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2017-03-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:199
Rubrik: Förordning (2017:199) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 3, 20, 28, 29, 30, 31, 32 §§, rubr. närmast efter 27 §; nya 29 a, 29 b, 29 c, 31 a §§, rubr. närmast före 28, 29, 30, 31 §§
Ikraft: 2017-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:487
Rubrik: Förordning (2017:487) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 2, 5, 5 a, 5 b, 6, 15, 18, 28, 32, 32 a, 34, 36, 37, 37 a §§; ny 5 b §
Ikraft: 2017-07-15 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1167
Rubrik: Förordning (2017:1167) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1321
Rubrik: Förordning (2017:1321) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 10, 11, 34 §§
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:226
Rubrik: Förordning (2018:226) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 18, 25 §§
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1057
Rubrik: Förordning (2018:1057) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 42 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1085
Rubrik: Förordning (2018:1085) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:2122
Rubrik: Förordning (2018:2122) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. §§, 34 §§
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:78
Rubrik: Förordning (2019:78) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 18, 22 §§
Ikraft: 2019-04-02
Ändring, SFS 2019:1079
Rubrik: Förordning (2019:1079) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 1, 4, 33, 36, 38 §§ och rubr. närmast före 33 §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2019:1311
Rubrik: Förordning (2019:1311) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: upph. 2, 9, 11 a §§, rubr. närmast före 9 §; ändr. 11, 32, 34 §§
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:137
Rubrik: Förordning (2020:137) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 43 §
Ikraft: 2020-05-01
Ändring, SFS 2020:1247
Rubrik: Förordning (2020:1247) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 11, 34 §§
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:799
Rubrik: Förordning (2021:799) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2021-07-20