Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1122 · Visa fulltext
Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet IU
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2010:1441
Rubrik: Förordning (2010:1441) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 18, 20, 24, 26, 27, 28, 33, 34 §§; ny p 4 övergångsbest.
Ändring, SFS 2011:1231
Rubrik: Förordning (2011:1231) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 11, 34 §§
Ikraft: 2012-01-10 överg.best.
Ändring, SFS 2012:859
Rubrik: Förordning (2012:859) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 11, 29, 34 §§
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:998
Rubrik: Förordning (2012:998) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 5, 7, 12, 15, 42 §§; ny 32 a §, rubr. närmast före 32 a §
Ikraft: 2013-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:7
Rubrik: Förordning (2013:7) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 7, 8, 40, 42, 43 §§; ny 37 a §, rubr. närmast före 37 a §
Ikraft: 2013-03-01
Ändring, SFS 2013:1085
Rubrik: Förordning (2013:1085) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 5, 9, 11, 16, 32 a §§; nya 3 a, 5 a, 14 a, 14 b, 14 c, 14 d §§, rubr. närmast före 14 a , 14 d §§
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:367
Rubrik: Förordning (2014:367) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 8, 37, 37 a, 43 §§; ny 37 b §
Ikraft: 2014-07-01
Ändring, SFS 2014:1416
Rubrik: Förordning (2014:1416) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 11, 34 §§
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:228
Rubrik: Förordning (2015:228) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 3 a, 5 a, 6, 15, 17, 18, 28, 32, 34, 36, 37, 37 a §§
Ikraft: 2015-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:883
Rubrik: Förordning (2015:883) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: upph. 3 a, 14 a, 14 b, 14 c, 14 d §§, rubr. närmast efter 14 §, rubr. närmast före 14 a, 14 d §§; ändr. 11 §; ny 11 a §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:1009
Rubrik: Förordning (2015:1009) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 28, 29, 30, 31 §§; nya 30 a, 30 b §§
Ikraft: 2016-01-15 överg.best.
Ändring, SFS 2016:42
Rubrik: Förordning (2016:42) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 2, 3, 7, 9, 32, 32 a, 37, 42 §§
Ikraft: 2016-03-01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:462
Rubrik: Förordning (2016:462) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 2014/15:85, bet. 2014/15:UbU13, rskr. 2014/15:246
Ändring, SFS 2016:751
Rubrik: Förordning (2016:751) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 37, 37 a §§
Ikraft: 2016-09-01
Ändring, SFS 2016:1205
Rubrik: Förordning (2016:1205) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 11, 11 a, 34 §§
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:6
Rubrik: Förordning (2017:6) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2017-03-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:199
Rubrik: Förordning (2017:199) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 3, 20, 28, 29, 30, 31, 32 §§, rubr. närmast efter 27 §; nya 29 a, 29 b, 29 c, 31 a §§, rubr. närmast före 28, 29, 30, 31 §§
Ikraft: 2017-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:487
Rubrik: Förordning (2017:487) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 2, 5, 5 a, 5 b, 6, 15, 18, 28, 32, 32 a, 34, 36, 37, 37 a §§; ny 5 b §
Ikraft: 2017-07-15 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1167
Rubrik: Förordning (2017:1167) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1321
Rubrik: Förordning (2017:1321) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 10, 11, 34 §§
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:226
Rubrik: Förordning (2018:226) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 18, 25 §§
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1057
Rubrik: Förordning (2018:1057) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 42 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1085
Rubrik: Förordning (2018:1085) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:2122
Rubrik: Förordning (2018:2122) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. §§, 34 §§
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:78
Rubrik: Förordning (2019:78) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 18, 22 §§
Ikraft: 2019-04-02
Ändring, SFS 2019:1079
Rubrik: Förordning (2019:1079) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 1, 4, 33, 36, 38 §§ och rubr. närmast före 33 §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2019:1311
Rubrik: Förordning (2019:1311) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: upph. 2, 9, 11 a §§, rubr. närmast före 9 §; ändr. 11, 32, 34 §§
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:137
Rubrik: Förordning (2020:137) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 43 §
Ikraft: 2020-05-01
Ändring, SFS 2020:1247
Rubrik: Förordning (2020:1247) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 11, 34 §§
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:799
Rubrik: Förordning (2021:799) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2021-07-20
Ändring, SFS 2021:1264
Rubrik: Förordning (2021:1264) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 11, 34 §§
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1456
Rubrik: Förordning (2022:1456) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 10, 11, 16, 17, 19 §§
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1457
Rubrik: Förordning (2022:1457) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 10, 11, 16, 17, 19 §§
Ikraft: 2026-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1829
Rubrik: Förordning (2022:1829) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 34 §
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1830
Rubrik: Förordning (2022:1830) om ändring i förordningen (2022:1456) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 11 § i 2022:1456
Ändring, SFS 2022:1831
Rubrik: Förordning (2022:1831) om ändring i förordningen (2022:1457) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 11 § i 2022:1457
Ändring, SFS 2023:922
Rubrik: Förordning (2023:922) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 29, 34 §§
Ikraft: 2024-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2024:187
Rubrik: Förordning (2024:187) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: upph. 21, 32 a §§, rubr. närmast före 32 a §; ändr. 3, 15, 16, 17, 32 §§, rubr. närmast före 15 §; ny 2 §
Ikraft: 2024-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2024:188
Rubrik: Förordning (2024:188) om ändring i förordningen (2022:1457) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 16, 17 §§ i 2022:1457, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2022:1457; ny p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2022:1457
Ändring, SFS 2024:397
Rubrik: Förordning (2024:397) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2024-07-02 överg.best.
Ändring, SFS 2024:398
Rubrik: Förordning (2024:398) om ändring i förordningen (2024:188) om ändring i förordningen (2022:1457) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 16 §