Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:110 · Visa fulltext
Socialförsäkringsbalk (2010:110)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:200 och 2009/10:69, bet. 2009/10:SfU11, rskr. 2009/10:194
Ändring, SFS 2010:343
Rubrik: Lag (2010:343) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 27 kap. 22, 26 §§; ny 27 kap. 28 a §
Ikraft: 2011-02-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:161, bet. 2009/10:TU17, rskr. 2009/10:253
Ändring, SFS 2010:352
Rubrik: Lag (2010:352) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 26 kap. 19 §, 97 kap. 13 §, 102 kap. 15 §, rubr. närmast före 26 kap. 19 §; ny 26 kap. 16 a §, rubr. närmast före 26 kap. 16 a §
Förarbeten: Prop. 2009/10:154, bet. 2009/10:SfU17, rskr. 2009/10:258
Ändring, SFS 2010:423
Rubrik: Lag (2010:423) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 10 kap. 11 §, 13 kap. 33, 35, 36, 38 §§, 25 kap. 9 §, 27 kap. 27, 28, 29, 30, 31, 39, 40 §§, rubr. närmast före 27 kap. 27 §; ny 3 a §
Förarbeten: Prop. 2009/10:120, bet. 2009/10:SfU15, rskr. 2009/10:276
Ändring, SFS 2010:467
Rubrik: Lag (2010:467) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap. 2 §, 26 kap. 16, 20 §§, 43 kap. 12, 13, 14, 18 §§, 110 kap. 35 §, rubr. närmast före 26 kap. 16, 20 §§, 110 kap. 35 §
Förarbeten: Prop. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269
Ändring, SFS 2010:482
Rubrik: Lag (2010:482) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 51 kap. 2 §
Förarbeten: Prop. 2009/10:176, bet. 2009/10:SoU21, rskr. 2009/10:300
Ändring, SFS 2010:568
Rubrik: Lag (2010:568) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 114 kap. 8, 20 §§, 117 kap. 6 §
Förarbeten: Prop. 2009/10:175, bet. 2009/10:FiU38, rskr. 2009/10:315
Ändring, SFS 2010:613
Rubrik: Lag (2010:613) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 106 kap. 17, 19, 28, 30, 31, 36 §§
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317
Ändring, SFS 2010:680
Rubrik: Lag (2010:680) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 15 kap. 8 §
Förarbeten: Prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, rskr. 2009/10:348
Ändring, SFS 2010:870
Rubrik: Lag (2010:870) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 12 kap. 7 §, 13 kap. 26, 27 §§, 15 kap. 5 §, rubr. närmast före 12 kap. 7 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370
Ändring, SFS 2010:1307
Rubrik: Lag (2010:1307) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 26 kap. 17, 18 §§, 47 kap. 2 §, 62 kap. 16, 33 §§, 100 kap. 4 §, 101 kap. 1 §
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:1308
Rubrik: Lag (2010:1308) om ändring i lagen (2010:467) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap. 2 § i 2010:467
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:1312
Rubrik: Lag (2010:1312) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §, 4 kap. 5 §, 113 kap. 2 §, 114 kap. 9 §
Förarbeten: Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6, EUTL166/2004 s1
CELEX-nr: 32004R0883
Ändring, SFS 2010:1938
Rubrik: Lag (2010:1938) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: nya 18 kap. 43 §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2010:2005
Rubrik: Lag (2010:2005) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 11 kap. 2, 10, 12 §§, 13 kap. 1, 2, 36 §§, 26 kap. 22 §, 28 kap. 5, 6 §§, 31 kap. 10 §, 47 kap. 15 §; nya 13 kap. 2 a, 31 e, 31 f §§, 27 kap. 11 a §, rubr. närmast före 13 kap. 31 e §
Förarbeten: Prop. 2010/11:1, utg.omr. 10, bet. 2010/11:SfU1, rskr. 2010/11:121
Ändring, SFS 2011:332
Rubrik: Lag (2011:332) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 51 kap. 21, 22 §§
Ikraft: 2011-05-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:49, bet. 2010/11:SoU12, rskr. 2010/11:202
Ändring, SFS 2011:486
Rubrik: Lag (2011:486) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 13 kap. 11 §
Ikraft: 2011-10-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:45, bet. 2010/11:JuU5, rskr. 2010/11:236
Ändring, SFS 2011:886
Rubrik: Lag (2011:886) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 64 kap. 19, 21 §§
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:135, bet. 2010/11:FiU38, rskr. 2010/11:315, EUTL302/2009 s32
CELEX-nr: 32009L0065
Ändring, SFS 2011:1075
Rubrik: Lag (2011:1075) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 10 §, 18 kap. 14 §, 27 kap. 9, 22, 56 §§, 59 kap. 6 §, 63 kap. 13 §, 66 kap. 20 §, 95 kap. 2 §, 102 kap. 8 §, 113 kap. 22 §
Ikraft: 2011-12-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:142, bet. 2011/12:SfU3, rskr. 2011/12:13
Ändring, SFS 2011:1082
Rubrik: Lag (2011:1082) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 11 kap. 10 §; nya 12 kap. 4 a §, 110 kap. 5 a §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:146, bet. 2011/12:SfU4, rskr. 2011/12:15
Ändring, SFS 2011:1091
Rubrik: Lag (2011:1091) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 15 kap. 5 §
Ikraft: 2011-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:168, bet. 2011/12:SfU5, rskr. 2011/12:14
Ändring, SFS 2011:1288
Rubrik: Lag (2011:1288) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 19 kap. 13 §, 97 kap. 5 §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32
Ändring, SFS 2011:1434
Rubrik: Lag (2011:1434) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 18 kap. 34, 35, 36 §§, 19 kap. 11, 12, 34, 35 §§, 25 kap. 6, 9, 10, 11, 12, 13 §§, 34 kap. 7 §, 41 kap. 12 §, 58 kap. 11 §, 59 kap. 8, 15, 16, 17, 18, 19, 33, 34, 35 §§, 61 kap. 9 §, 64 kap. 28 §, 66 kap. 9, 10 §§, 70 kap. 2 §, 98 kap. 5, 9 §§, 102 kap. 29 §, 106 kap. 38 §, 108 kap. 17 §, 113 kap. 22, 31, 32 §§, rubr. närmast före 18 kap. 34 §, 19 kap. 11 §, 25 kap. 10 §, 59 kap. 15 §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2011:1513
Rubrik: Lag (2011:1513) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 5 kap. 9, 10, 14, 15 §§, 23 kap. 3 §, 24 kap. 1, 2, 3 §§, 27 kap. 22, 23, 24 a §§, 29 kap. 1, 3 §§, 40 kap. 3 §, 93 kap. 2, 3, 5 §§; nya 28 a, 31 a, 103 a, 103 b, 103 c, 103 d, 103 e kap., rubr. närmast före 103 a kap.
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:1, utg.omr. 10, bet. 2011/12:SfU1, rskr. 2011/12:85
Ändring, SFS 2011:1514
Rubrik: Lag (2011:1514) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 28 a kap. 3, 5 §§, 31 a kap. 3, 5 §§, 93 kap. 2 §, 103 b kap. 2 §, 103 c kap. 2, 3 §§
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:1, utg.omr. 10, bet. 2011/12:SfU1, rskr. 2011/12:85
Ändring, SFS 2011:1519
Rubrik: Lag (2011:1519) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 74 kap. 15 §, 102 kap. 22, 28 §§
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:1, utg.omr. 11, bet. 2011/12:SfU1, rskr. 2011/12:85
Ändring, SFS 2011:1520
Rubrik: Lag (2011:1520) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: upph. 97 kap. 19 §, ändr. 97 kap. 1, 18, 22, 26, 27 §§
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:1, utg.omr. 12, bet. 2011/12:SfU1, rskr. 2011/12:85
Ändring, SFS 2012:98
Rubrik: Lag (2012:98) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 3 §
Förarbeten: Prop. 2011/12:35, bet. 2011/12:TU6, rskr. 2011/12:133
Ändring, SFS 2012:256
Rubrik: Lag (2012:256) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 27 kap. 48 §, 28 a kap. 8 §
Ikraft: 2012-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:113, bet. 2011/12:SfU14, rskr. 2011/12:203
Ändring, SFS 2012:599
Rubrik: Lag (2012:599 ) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 77 kap. 13 §, 88 kap. 10 §, 97 kap. 22 §, 101 kap. 11 §, 102 kap. 7, 10 §§, 103 d kap. 9 §, 110 kap. 5, 6 §§
Ikraft: 2012-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:152, bet. 2011/12:SfU16, rskr. 2012/13:2
Ändring, SFS 2012:834
Rubrik: Lag (2012:834) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: upph. 25 kap. 15 §, 59 kap. 21 §, rubr. närmast före 25 kap. 15 §, 59 kap. 21 § ändr. 2 kap. 1 §, 59 kap. 8, 9, 34 §§; ny 2 kap. 17 §, rubr. närmast före 2 kap. 17 §
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:18, bet. 2012/13:SfU4, rskr. 2012/13:79
Ändring, SFS 2012:896
Rubrik: Lag (2012:896) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 18 kap. 21, 24, 25 §§, 19 kap. 43, 49 §§
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:16, bet. 2012/13:SfU3, rskr. 2012/13:78
Ändring, SFS 2012:931
Rubrik: Lag (2012:931) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: upph. 110 kap. 19, 36 §§, rubr. närmast före 110 kap. 36 §; ändr. 12 kap. 22, 23, 35 §§, 110 kap 1 §, ny rubr. närmast före 110 kap. 37 §
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, utg.omr. 12, bet. 2012/13:SfU1, rskr. 2012/13:114
Ändring, SFS 2012:932
Rubrik: Lag (2012:932) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 10 kap. 11 §, 13 kap. 33 §, 27 kap. 1, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 39, 40 §§, 28 a kap. 16 §; nya 27 kap. 28 b, 33 a, 39 a §§
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, utg.omr. 10, bet. 2012/13:SfU1, rskr. 2012/13:114
Ändring, SFS 2012:933
Rubrik: Lag (2012:933) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap. 1, 15, 18 §§; nya 36 kap. 15 a, 15 b, 18 a, 18 b, 18 c, 18 d §§, rubr. närmast före 36 kap. 15 b, 18 a §§
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, utg.omr. 10, bet. 2012/13:SfU1, rskr. 2012/13:114
Ändring, SFS 2012:934
Rubrik: Lag (2012:934) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 74 kap. 15 §, 102 kap. 22, 28 §§
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, utg.omr. 11, bet. 2012/13:SfU1, rskr. 2012/13:114
Ändring, SFS 2012:935
Rubrik: Lag (2012:935) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 51 kap. 1, 7, 11, 16, 19, 20 §§, 110 kap. 1, 5, 14, 31, 46, 58 §§, 114 kap. 1 §; nya 51 kap. 16 a, 24 §§, 108 kap. 9 a §, 110 kap. 34 a, 42 a, 57 a §§, 114 kap. 26 a §, rubr. närmast före 51 kap. 24 §, 108 kap. 9 a §, 110 kap. 34 a, 57 a §
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, utg.omr. 9, bet. 2012/13:SoU1, rskr. 2012/13:115
Ändring, SFS 2012:962
Rubrik: Lag (2012:962) om ändring i lagen (2012:935) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 51 kap. 16 a §, 110 kap. 42 a, 57 a §§ i 2012:935
Förarbeten: Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Ändring, SFS 2013:82
Rubrik: Lag (2013:82) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: upph. 113 kap. 18 §; ändr. 113 kap. 1, 32 §§
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Ändring, SFS 2013:427
Rubrik: Lag (2013:427) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: upph. 115 kap. 2 §, rubr.närmast före 115 kap. 2 §; ändr. 115 kap. 1 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235
Ändring, SFS 2013:581
Rubrik: Lag (2013:581) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 64 kap. 19, 20, 21 §§
Ikraft: 2013-07-22
Förarbeten: Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292, EUTL302/2009 s32
CELEX-nr: 32009L0065
Ändring, SFS 2013:609
Rubrik: Lag (2013:609) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: upph. rubr. närmast före 35 kap. 17 §; ändr. 35 kap. 17 §
Ikraft: 2013-08-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:148, bet. 2012/13:SfU13, rskr. 2012/13:275, EUTL155/2009 s17
CELEX-nr: 32009L0050
Ändring, SFS 2013:746
Rubrik: Lag (2013:746) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: nya 10 kap. 3 a, 7 a §§, rubr. närmast före 10 kap. 3 a §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:159, bet. 2012/13:SfU15, rskr. 2013/14:3
Ändring, SFS 2013:747
Rubrik: Lag (2013:747) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: upph. 103 kap. 6 §; ändr. 26 kap. 22 a §, 27 kap. 17, 25, 51 §§, 30 kap. 13 §, 37 kap. 11 §, 47 kap. 1, 7 §§, 56 kap. 8 §, 58 kap. 9 §, 91 kap. 3, 7 §§, 101 kap. 1, 10 §§, 103 kap. 1 §, 108 kap. 1, 22 §§, 110 kap. 6 §, rubr. närmast före 26 kap. 22 a §, 47 kap. 7 §; nya 4 kap. 5 a §, 26 kap. 22 b §, 56 kap. 4 a §, 101 kap. 10 a §, 108 kap. 14 a §, rubr. närmast före 108 kap. 14 a §
Ikraft: 2013-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:169, bet. 2012/13:SfU16, rskr. 2013/14:4, EUTL166/2004 s1
CELEX-nr: 32004R0883
Ändring, SFS 2013:949
Rubrik: Lag (2013:949) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 25 kap. 19 §, 26 kap. 9 §, 59 kap. 24 §, rubr. närmast efter 26 kap. 8 §; ny 26 kap. 18 a §, rubr. närmast före 26 kap. 18 a §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56
Ändring, SFS 2013:999
Rubrik: Lag (2013:999) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 12 kap. 1, 3, 8, 12, 13, 15, 17, 20, 33, 34 §§, 13 kap. 31 f §; nya 12 kap. 12 a, 15 a, 15 b, 34 a, 41 a, 41 b, 41 c, 41 d, 41 e, 41 f, 41 g, 41 h, 46 §§, rubr. närmast före 12 kap. 41 a, 46 §§
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:4, bet. 2013/14:SfU3, rskr. 2013/14:66
Ändring, SFS 2013:1018
Rubrik: Lag (2013:1018) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: upph. 16 kap. 10 §, rubr. närmast före 16 kap. 10 §; ändr. 16 kap. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 18 §§
Ikraft: 2014-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:6, bet. 2013/14:SfU4, rskr. 2013/14:67
Ändring, SFS 2013:1099
Rubrik: Lag (2013:1099) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 102 kap. 16 §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:1, utg.omr. 11, bet. 2013/14:SfU1, rskr. 2013/13:100
Ändring, SFS 2013:1100
Rubrik: Lag (2013:1100) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 97 kap. 22 §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:1, utg.omr. 12, bet. 2013/14:SfU1, rskr. 2013/14:100
Ändring, SFS 2014:239
Rubrik: Lag (2014:239) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: upph. 35 kap. 16, 17 §§; ändr. 26 kap. 8 §, 27 kap. 35, 54 §§, 35 kap. 1, 4, 14, 15 §§
Ikraft: 2014-06-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:153, bet. 2013/14:SfU14, rskr. 2013/14:216, EUTL343/2011 s1
CELEX-nr: 32011L0098
Ändring, SFS 2014:470
Rubrik: Lag (2014:470) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: upph. 37 kap. 16, 17, 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 37 kap. 16, 17 §§; ändr. 37 kap. 14 §, 58 kap. 4 §, 108 kap. 9, 12, 13, 14, 18, 20 §§, 110 kap. 46 §, rubr. närmast före 108 kap. 9, 12, 18, 20 §§
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:138, bet. 2013/14:SfU15, rskr. 2013/14:278
Ändring, SFS 2014:1548
Rubrik: Lag (2014:1548) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 58 kap. 20 §, 62 kap. 5 §
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:SfU2, rskr. 2014/15:47
Ändring, SFS 2015:119
Rubrik: Lag (2015:119) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 26 kap. 13 §, 28 a kap. 6, 18 §§, 31 a kap. 13 §, 103 c kap. 9 §
Ikraft: 2015-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:21, bet. 2014/15:SfU6, rskr. 2014/15:113
Ändring, SFS 2015:452
Rubrik: Lag (2015:452) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 18 kap. 20, 24, 25 §§
Ikraft: 2015-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:99, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255
Ändring, SFS 2015:453
Rubrik: Lag (2015:453) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 28 kap. 11 §, 34 kap. 12 §, 74 kap. 15 §, 102 kap. 22, 28 §§
Ikraft: 2015-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:99, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255
Ändring, SFS 2015:674
Rubrik: Lag (2015:674) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 12 kap. 17, 41 g §§
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:124, bet. 2015/16:SfU5, rskr. 2015/16:31
Ändring, SFS 2015:676
Rubrik: Lag (2015:676) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: upph. 58 kap. 18 §; ändr. 41 kap. 21 §, 58 kap. 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24 §§, 63 kap. 17 §; ny 58 kap. 20 a §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:125, bet. 2015/16:SfU6, rskr. 2015/16:32
Ändring, SFS 2015:755
Rubrik: Lag (2015:755) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: upph. 19 kap. 19, 20 §§, rubr. närmast före 19 kap. 19 §; ändr. 18 kap. 7, 29 §§, 19 kap. 32, 47 §§; nya 18 kap. 9 a, 40 a, 42 a §§, rubr. närmast före 18 kap. 9 a §
Ikraft: 2016-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:145, bet. 2015/16:SfU7, rskr. 2015/16:40
Ändring, SFS 2015:758
Rubrik: Lag (2015:758) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: upph. 26 kap. 23 §, 114 kap. 23 §, rubr. närmast före 26 kap. 23 §; ändr. 12 kap. 38 §, 97 kap. 13 §, 102 kap. 15 §, 114 kap. 8 §
Ikraft: 2016-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:147, bet. 2015/16:SfU8, rskr. 2015/16:41
Ändring, SFS 2015:963
Rubrik: Lag (2015:963) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: upph. 27 kap. 24 a, 35 a §§; ändr. 27 kap. 20, 24, 32, 51 §§, 28 a kap. 15 §, 31 kap. 10 §, 31 a kap. 12 §, 103 c kap. 4 §, 103 d kap. 1, 9 §§, 103 e kap. 3 §, 110 kap. 6 §, rubr, närmast före 103 d kap. 9 §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:1, utg.omr. 10, bet. 2015/16:SfU1, rskr. 2015/16:87
Ändring, SFS 2015:964
Rubrik: Lag (2015:964) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 12 kap. 22, 23, 35 §§
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:1, utg.omr. 12, bet. 2015/16:SfU3, rskr. 2015/16:88
Ändring, SFS 2015:983
Rubrik: Lag (2015:983) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 15 kap. 10 §, 96 kap. 8 §, 102 kap. 20 §, 106 kap. 7, 8, 19, 31 §§
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:43, bet. 2015/16:SoU5, rskr. 2015/16:101
Ändring, SFS 2016:28
Rubrik: Lag (2016:28) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 114 kap. 17 §
Ikraft: 2016-02-12
Förarbeten: Prop. 2015/16:65, bet. 2015/16:SfU10, rskr. 2015/16:132
Ändring, SFS 2016:563
Rubrik: Lag (2016:563) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 111 kap. 1, 5, 6 §§, rubr. närmast före 111 kap. 5 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253
Ändring, SFS 2016:700
Rubrik: Lag (2016:700) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 50 kap. 6 §
Ikraft: 2016-07-15
Förarbeten: Prop. 2015/16:142, bet. 2015/16:UbU22, rskr. 2015/16:267
Ändring, SFS 2016:1066
Rubrik: Lag (2016:1066) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 52 kap. 1, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23 §§; nya 52 kap. 18 a, 18 b, 18 c, 18 d, 19 a, 22 a, 25 §§, rubr. närmast före 52 kap. 18 a, 18 b, 18 c, 18 d, 22 a §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:4, bet. 2016/17:SoU3, rskr. 2016/17:44
Ändring, SFS 2016:1269
Rubrik: Lag (2016:1269) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 33 kap. 28 §
Ikraft: 2017-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, utg.omr. 14, bet 2016/17:AU4, rskr. 2016/17:129
Ändring, SFS 2016:1288
Rubrik: Lag (2016:1288) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 51 kap. 11 §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, utg.omr. 9, bet. 2016/17:SoU1, rskr. 2016/17:127
Ändring, SFS 2016:1291
Rubrik: Lag (2016:1291) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 33 kap. 16, 17 §§, 34 kap. 10 §, 35 kap. 18, 19 §§, 36 kap. 1, 2, 15, 15 a, 15 b, 18 §§, 79 kap. 7 §, 114 kap. 8 §, rubr. närmast före 35 kap. 18, 19 §§, 79 kap. 7 §; ny 36 kap. 9 a §, rubr. närmast före 36 kap. 9 a §
Ikraft: 2017-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, utg.omr. 10, bet. 2016/17:SfU1, rskr. 2016/17:122
Ändring, SFS 2016:1292
Rubrik: Lag (2016:1292) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 102 kap. 22, 28 §§
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, utg.omr. 10, bet. 2016/17:SfU1, rskr. 2016/17:122
Ändring, SFS 2016:1293
Rubrik: Lag (2016:1293) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 35 kap. 18, 19 §§
Ikraft: 2017-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, utg.omr. 10, bet. 2016/17:SfU1, rskr. 2016/17:122
Ändring, SFS 2016:1294
Rubrik: Lag (2016:1294) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 15 kap. 8 §, 21 kap. 2 §, 97 kap. 15 §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, utg.omr. 12, bet. 2016/17:SfU3, rskr. 2016/17:121
Ändring, SFS 2017:33
Rubrik: Lag (2017:33) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 51 kap. 5 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Ändring, SFS 2017:232
Rubrik: Lag (2017:232) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 64 kap. 3 §, 89 kap. 2 §
Ikraft: 2017-05-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:76, bet. 2016/17:SfU13, rskr. 2016/17:197
Ändring, SFS 2017:277
Rubrik: Lag (2017:277) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap. 7 §, 6 kap. 20 §, 59 kap. 13 §
Ikraft: 2017-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:50, bet. 2016/17:UbU12, rskr. 2016/17:208
Ändring, SFS 2017:528
Rubrik: Lag (2017:528) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 19 kap. 15 §, 28 a kap. 6 §, 31 kap. 12 §, 50 kap. 6 §, 97 kap. 13 §, 98 kap. 9 §, rubr. närmast före 19 kap. 15 §
Ikraft: 2017-07-02
Förarbeten: Prop. 2016/17:158, bet. 2016/17:UbU20, rskr. 2016/17:285
Ändring, SFS 2017:554
Rubrik: Lag (2017:554) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 74 kap. 19, 20 §§, 102 kap. 7 §, 103 kap. 3, 4 §§, 112 kap. 4 §
Ikraft: 2017-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:152, bet. 2016/17:SfU24, rskr. 2016/17:292
Ändring, SFS 2017:559
Rubrik: Lag (2017:559) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 12 kap. 12, 33 §§; ny 12 kap. 45 a §, rubr. närmast före 12 kap. 45 a §
Ikraft: 2017-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:154, bet. 2016/17:SfU23, rskr. 2016/17:283
Ändring, SFS 2017:577
Rubrik: Lag (2017:577) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap. 12 §
Ikraft: 2017-08-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:172, bet. 2016/17:SfU25, rskr. 2016/17:316
Ändring, SFS 2017:585
Rubrik: Lag (2017:585) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: upph. 26 kap. 16 a §, rubr. närmast före 26 kap. 16 a §; ändr. 6 kap. 10 §, 26 kap. 13, 19 §§, 27 kap. 14 §, 97 kap.13 §, rubr. närmast före 26 kap. 19 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340
Ändring, SFS 2017:995
Rubrik: Lag (2017:995) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 18 kap. 20, 24, 25, 30 §§, 19 kap. 10, 34 §§
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:216, bet. 2017/18:SfU9, rskr. 2017/18:16
Ändring, SFS 2017:1123
Rubrik: Lag (2017:1123) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: upph. 17 kap. 4 §, 18 kap. 5, 16, 25, 31, 37, 39 §§, rubr. närmast före 17 kap. 4 §, 18 kap. 16, 25, 37 §§; ändr. 18 kap. 1, 2, 20, 35 §§, 19 kap. 4 §, 95 kap. 2 §, 96 kap. 3 §, 97 kap. 6, 11, 15, 22, 23 §§, 110 kap. 5 §, rubr. närmast före 96 kap. 3 §, 97 kap. 22 §; nya 96 kap. 5 a §, 97 kap. 22 a §, rubr. närmast före 96 kap. 5 a §
Ikraft: 2018-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:6, bet. 2017/18:SfU6, rskr. 2017/18:46
Ändring, SFS 2017:1124
Rubrik: Lag (2017:1124) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 47 kap. 11 §, 61 kap. 12, 14 §§
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:10, bet. 2017/18:SfU12, rskr. 2017/18:47
Ändring, SFS 2017:1295
Rubrik: Lag (2017:1295) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 74 kap. 11, 12, 15 §§, 102 kap. 22, 27, 28 §§
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, utg.omr. 11, bet. 2017/18:SfU2, rskr. 2017/18:111
Ändring, SFS 2017:1305
Rubrik: Lag (2017:1305) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 10 kap. 10, 11 §§, 12 kap. 25, 27, 30 §§, 13 kap. 33 §, 25 kap. 5 §, 26 kap. 17, 27, 31 §§, 27 kap. 26 §, 108 kap. 10 §; nya 110 kap. 13 a §, 112 kap. 2 a §, rubr. närmast före 110 kap. 13 a §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, utg.omr. 10, bet. 2017/18:SfU1, rskr. 2017/18:124
Ändring, SFS 2017:1306
Rubrik: Lag (2017:1306) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: nuvarande 30 kap. 6 § betecknas 30 kap. 6 a §; ändr. 30 kap. 1 §, 35 kap. 18, 19 §§, 110 kap. 21, 55 §§; ny 30 kap. 6 §
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, utg.omr. 10, bet. 2017/18:SfU1, rskr. 2017/18:124
Ändring, SFS 2017:1308
Rubrik: Lag (2017:1308) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 15 kap. 3, 5 §§
Ikraft: 2018-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, utg.omr. 12, bet. 2017/18:SfU3, rskr. 2017/18:112
Ändring, SFS 2018:122
Rubrik: Lag (2018:122) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 51 kap. 1, 11, 12 §§; ny 51 kap. 11 a §
Ikraft: 2018-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:78, bet. 2017/18:SoU17, rskr. 2017/18:164
Ändring, SFS 2018:437
Rubrik: Lag (2018:437) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: upph. 114 kap. 33, 36 §§, rubr. närmast före 114 kap. 33, 36 §§; ändr. 114 kap. 1, 2, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 27, 29, 30, 31 §§, rubr. närmast före 114 kap. 6, 29 §§; nya 114 kap. 6 a §, rubr. närmast före 114 kap. 6 a §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:171, bet. 2017/18:SoU33, rskr. 2017/18:261
Ändring, SFS 2018:555
Rubrik: Lag (2018:555) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 51 kap. 11 a, 14, 23 §§
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:175, bet. 2017/18:SoU34, rskr. 2017/18:274
Ändring, SFS 2018:646
Rubrik: Lag (2018:646) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 77 kap. 16 §
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:150, bet. 2017/18:SfU27, rskr. 2017/18:329
Ändring, SFS 2018:647
Rubrik: Lag (2018:647) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 10 kap. 11 §, 13 kap. 33 §, 27 kap. 1, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 31, 32, 39, 40 §§, 28 a kap. 1, 16, 17 §§, rubr. närmast före 27 kap. 27 §, 28 a kap. 16 §, 40 kap. 4 §; nya 27 kap. 27 a §,
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:96, bet. 2017/18:SfU24, rskr. 2017/18:311
Ändring, SFS 2018:670
Rubrik: Lag (2018:670) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: upph. 114 kap. 20 §; ändr. 25 kap. 1, 9 §§, 26 kap. 11 §, 47 kap. 10 §, 103 kap. 4 §; ny 25 kap. 7 a §
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:168, bet. 2017/18:SfU25, rskr. 2017/18:330
Ändring, SFS 2018:742
Rubrik: Lag (2018:742) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 18 kap. 20 §
Ikraft: 2018-08-01
Ändring, SFS 2018:743
Rubrik: Lag (2018:743) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 18 kap. 20 §, 19 kap. 34 §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:173, bet. 2017/18:SfU29, rskr. 2017/18:349
Ändring, SFS 2018:745
Rubrik: Lag (2018:745) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 110 kap. 14 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:224, bet. 2017/18:SfU22, rskr. 2017/18:350
Ändring, SFS 2018:772
Rubrik: Lag (2018:772) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: upph. 64 kap. 41 §; ändr. 56 kap. 5, 9 §§, 64 kap. 1, 3, 14, 19, 22, 23, 24, 25, 40 §§, 108 kap. 15, 17, 19 §§, 113 kap. 1 §, rubr. närmast före 64 kap. 24, 40 §, rubr. närmast efter 64 kap. 22 §; nya 64 kap. 17 a, 17 b, 17 c, 17, d, 46 §§, 113 kap. 31 §, rubr. närmast före närmast före 64 kap. 17 a, 17 c,h 46 §§, 113 kap. 41 §
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:247, bet. 2017/18:SfU30, rskr. 2017/18:347
Ändring, SFS 2018:780
Rubrik: Lag (2018:780) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 112 kap. 6 och 7 §§, 113 kap. 22 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1265
Rubrik: Lag (2018:1265) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: upph. 22 kap., 50 kap., 110 kap. 22, 26 §§, rubr. 110 kap. 22, 26 §§; ändr. 5 kap. 9 §, 6 kap. 20 §, 11 kap. 16 §, 20 kap. 1 §, 37 kap. 9 §, 48 kap. 2, 3 §§, 49 kap. 1 §, 51 kap. 6 §, 59 kap. 13 §, 106 kap. 9, 10, 11, 23 §§, 110 kap. 6, 30, 53, 57 §§, rubr. närmast före 11 kap. 16 §, 49 kap., 106 kap. 9, 23 §§; ny 22, 50 kap.
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:190, bet. 2017/18:SfU23, rskr. 2017/18:388
Ändring, SFS 2018:1290
Rubrik: Lag (2018:1290) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 15 §, 11 kap. 7 §, 12 kap. 8 §, 21 kap. 4, 5 §§
Ikraft: 2018-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:121, bet. 2017/18:CU14, rskr. 2017/18:372
Ändring, SFS 2018:1627
Rubrik: Lag (2018:1627) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap. 1, 18 §§, 67 kap. 16, 17 §§, 81 kap. 9 §; ny 5 kap. 17 a §
Ikraft: 2018-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:275, bet. 2018/19:SfU8, rskr. 2018/19:6
Ändring, SFS 2018:1628
Rubrik: Lag (2018:1628) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 11 kap. 10, 12 §§, 12 kap. 4 §, 13 kap. 1, 3 §§, 16 kap. 12 §, 97 kap. 2, 13 §§, 98 kap. 5 § , rubr. närmast före 12 kap. 7 §; nya 12 kap. 5 a, 7 a §§, 13 kap. 9 a §, rubr. närmast före 12 kap. 5 a §, 13 kap. 9 a §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:270, bet. 2018/19:SfU7, rskr. 2018/19:5
Ändring, SFS 2018:1952
Rubrik: Lag (2018:1952) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 11 kap. 4, 5 §§, 13 kap. 31 a §
Ikraft: 2019-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:276, bet. 2018/19:SfU11, rskr. 2018/19:48
Ändring, SFS 2019:644
Rubrik: Lag (2019:644) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap. 18 §, 67 kap. 16, 17 §§, 81 kap. 9 §
Ikraft: 2019-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:131, bet. 2019/20:SfU6, rskr. 2019/20:11
Ändring, SFS 2019:645
Rubrik: Lag (2019:645) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap. 1 §; nya 5 kap. 17 a, 18 a §§, 67 kap. 16 a, 17 a §§, 81 kap. 9 a §
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:131, bet. 2019/20:SfU6, rskr. 2019/20:11
Ändring, SFS 2019:646
Rubrik: Lag (2019:646) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: upph. 5 kap. 17 a, 18 a §§, 67 kap. 16 a, 17 a §§, 81 kap. 9 a §; ändr. 5 kap. 1 §
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:131, bet. 2019/20:SfU6, rskr. 2019/20:11
Ändring, SFS 2019:649
Rubrik: Lag (2019:649) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §, 26 kap. 22 b §, 41 kap. 6 §, 56 kap. 3 §, 62 kap. 12, 13, 15, 16, 17 §§, rubr. närmast före 62 kap. 15, 16 §§; nya 2 kap. 10 a, 10 b, 10 c, 10 d §§, rubr. närmast före 2 kap. 10 a §
Ikraft: 2019-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:133, bet. 2019/20:SfU5, rskr. 2019/20:10
Ändring, SFS 2019:651
Rubrik: Lag (2019:651) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 66 kap. 16, 21, 22, 23 §§, 67 kap. 21, 22, 23, 24 §§, 74 kap. 11, 12 §§, 102 kap. 1, 16, 17, 22, 27, 29, 30 §§; nya 66 kap. 20 a, 22 a §§, 102 kap. 16 a, 22 a, 25 a, 27 a §§
Ikraft: 2019-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:134, bet. 2019/20:SfU7, rskr. 2019/20:12
Ändring, SFS 2019:843
Rubrik: Lag (2019:843) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 52 kap. 20 §, 106 kap. 9, 24 §§, 114 kap. 8, 35 §§, 117 kap. 6 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2019:1294
Rubrik: Lag (2019:1294) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 77 kap. 16 §
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:1, utg.omr. 12, bet. 2019/20:SfU3, rskr. 2019/20:116
Ändring, SFS 2020:189
Rubrik: Lag (2020:189) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: nya 2 kap. 5 a §, 27 kap. 9 a §, rubr. närmast före 2 kap. 5 a §
Ikraft: 2020-04-07
Förarbeten: Prop. 2019/20:132, bet. 2019/20:FiU51, rskr. 2019/20:201
Ändring, SFS 2020:427
Rubrik: Lag (2020:427) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: upph. 27 kap. 55 a §, rubr. närmast före 27 kap. 55 a §; ändr. 31 kap. 5 §, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2018:1265
Ikraft: 2020-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:126, bet. 2019/20:SfU23, rskr. 2019/20:285
Ändring, SFS 2020:431
Rubrik: Lag (2020:431) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 93 kap. 4 §, 95 kap. 2, 4 §§, 96 kap. 1 §, 97 kap. 1, 15 §§, 98 kap. 1 §, 110 kap. 6 §, rubr. närmast före 96 kap. 3 §; nya 96 kap. 3 a §, 97 kap. 23 a §, 98 kap. 12 §, rubr. närmast före 96 kap. 3 a §, 97 kap. 23 a §, 98 kap. 12 §
Ikraft: 2020-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:167, bet. 2019/20:FiU60, rskr. 2019/20:294
Ändring, SFS 2020:432
Rubrik: Lag (2020:432) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: upph. 96 kap. 3 a §, 97 kap. 23 a §, 98 kap. 12 §, rubr. närmast före 96 kap. 3 a §, 97 kap. 23 a §, 98 kap. 12 §; ändr. 93 kap. 4 §, 95 kap. 2, 4 §§, 96 kap. 1 §, 97 kap. 1, 15 §§, 98 kap. 1 §, 110 kap. 6 §, rubr. närmast före 96 kap. 3 §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:167, bet. 2019/20:FiU60, rskr. 2019/20:294
Ändring, SFS 2020:440
Rubrik: Lag (2020:440) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 51 kap. 5, 6, §§, 106 kap. 1 §; ny 106 kap. 25 a §
Ikraft: 2020-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:92, bet. 2019/20:SoU16, rskr. 2019/20:289
Ändring, SFS 2020:475
Rubrik: Lag (2020:475) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 25 kap. 7 §, 27 kap. 9 §, 28 kap. 8 §, 46 kap. 18, 19 §§, 59 kap. 9 §
Ikraft: 2020-10-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:117, bet. 2019/20:AU12, rskr. 2019/20:282
Ändring, SFS 2020:509
Rubrik: Lag (2020:509) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 52 kap. 8, 9, 18 a, 18 b, 19, 19 a §§
Ikraft: 2020-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:107, bet. 2019/20:SoU17, rskr. 2019/20:310
Ändring, SFS 2020:1239
Rubrik: Lag (2020:1239) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 6 kap. 6, 13, 16 §§, 53 kap. 2, 3 §§, 72 kap. 1 §, 102 kap. 7 §, 106 kap. 26 §, 110 kap. 6 §, 112 kap. 4, 7 §§, 113 kap. 1 §; nya 74 a kap., 113 kap. 36 a §, rubr. närmast före 113 kap. 36 a §
Ikraft: 2021-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:1, utg.omr. 11, bet. 2020/21:SfU2, rskr. 2020/21:139
Ändring, SFS 2020:1241
Rubrik: Lag (2020:1241) om ändring i lagen (2019:646) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: utgår genom 2021:1245
Förarbeten: Prop. 2020/21:1, utg.omr. 11, bet. 2020/21:SfU2, rskr. 2020/21:139
Ändring, SFS 2020:1256
Rubrik: Lag (2020:1256) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 33 kap. 27, 28 §§
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:1, utg.omr. 10, bet. 2020/21:SfU1, rskr. 2020/21:148
Ändring, SFS 2020:1271
Rubrik: Lag (2020:1271) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 18 kap. 20 §
Ikraft: 2021-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:1, utg.omr. 12, bet. 2020/21:SfU3, rskr. 2020/21:140
Ändring, SFS 2020:1272
Rubrik: Lag (2020:1272) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 110 kap. 35 §, rubr. närmast före 110 kap. 35 §
Ikraft: 2021-02-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:30, bet. 2020/21:FöU4, rskr. 2020/21:136
Ändring, SFS 2021:102
Rubrik: Lag (2021:102) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 64 kap. 17 c §
Ikraft: 2021-03-10
Förarbeten: Prop. 2020/21:66, bet. 2020/21:FiU19, rskr. 2020/21:189
Ändring, SFS 2021:160
Rubrik: Lag (2021:160) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 27 kap. 48, 49 §§
Ikraft: 2021-03-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:78, bet. 2020/21:FiU41, rskr. 2020/21:214
Ändring, SFS 2021:585
Rubrik: Lag (2021:585) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 93 kap. 4 §, 95 kap. 2, 4 §§, 96 kap. 1 §, 97 kap. 1, 15 §§, 98 kap. 1 §, 110 kap. 6 §, rubr. närmast före 96 kap. 3 §; nya 96 kap. 3 a §, 97 kap. 23 a §, 98 kap. 12 §, rubr. närmast före 96 kap. 3 a §, 97 kap. 23 a §, 98 kap. 12 §
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:99, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385
Ändring, SFS 2021:586
Rubrik: Lag (2021:586) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: upph. 96 kap. 3 a §, 97 kap. 23 a §, 98 kap. 12 §, rubr. närmast före 96 kap. 3 a §, 97 kap. 23 a §, 98 kap. 12 §; ändr. 93 kap. 4 §, 95 kap. 2, 4 §§, 96 kap. 1 §, 97 kap. 1, 15 §§, 98 kap. 1 §, 110 kap. 6 §, rubr. närmast före 96 kap. 3 §
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:99, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385
Ändring, SFS 2021:767
Rubrik: Lag (2021:767) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap. 12 §, 35 kap. 8 §, 67 kap. 7 §
Ikraft: 2021-07-20 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:191, bet. 2020/21:SfU28, rskr. 2020/21:412
Ändring, SFS 2021:878
Rubrik: Lag (2021:878) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 110 kap. 42 a §; ny 51 kap. 16 b §
Ikraft: 2021-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:205, bet. 2021/22:SoU2, rskr. 2021/22:8
Ändring, SFS 2021:990
Rubrik: Lag (2021:990) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 27 kap. 48 §, 28 a kap. 8 §
Ikraft: 2022-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:171, bet. 2021/22:SfU5, rskr. 2021/22:21
Ändring, SFS 2021:991
Rubrik: Lag (2021:991) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 18 kap. 9 a, 42 a §§
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:203, bet. 2021/22:SfU6, rskr. 2021/22:22
Ändring, SFS 2021:1215
Rubrik: Lag (2021:1215) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 64 kap. 17 c §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:11, bet. 2021/22:FiU15, rskr. 2021/22:78
Ändring, SFS 2021:1240
Rubrik: Lag (2021:1240) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 10 kap. 11 §, 12 kap. 25, 27, 30 §§, 13 kap. 33 §, 25 kap. 5 §, 26 kap. 27, 31 §§, 27 kap. 1, 46, 48, 49 §§, 28 kap. 11 §, 35 kap. 18, 19 §§; nya 27 kap. 16 a, 49 a, 49 b, 49 c, 49 d, 49 e §§, rubr. närmast före 27 kap. 16 a, 49 a, 49 b, 49 d §§
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:1, utg.omr. 10, bet. 2021/22:SfU1, rskr. 2021/22:116
Ändring, SFS 2021:1241
Rubrik: Lag (2021:1241) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: utgår genom 2022:1853
Förarbeten: Prop. 2021/22:1, utg.omr. 10, bet. 2021/22:SfU1, rskr. 2021/22:116
Ändring, SFS 2021:1243
Rubrik: Lag (2021:1243) om ändring i lagen (2021:990) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 27 kap. 48 § i 2021:990
Förarbeten: Bet. 2021/22:SfU1, rskr. 2021/22:116
Ändring, SFS 2021:1244
Rubrik: Lag (2021:1244) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: upph. 102 kap. 27 a §; ändr. 74 kap. 11, 12, 15 §§, 102 kap. 22, 22 a, 27, 28 §§
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:1, utg.omr. 11, bet. 2021/22:SfU2, rskr. 2021/22:104
Ändring, SFS 2021:1245
Rubrik: Lag (2021:1245) om ändring i lagen (2020:1241) om ändring i lagen (2019:646) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: utgår 2020:1241
Förarbeten: Prop. 2021/22:1, utg.omr. 11, bet. 2021/22:SfU2, rskr. 2021/22:104
Ändring, SFS 2021:1246
Rubrik: Lag (2021:1246) om ändring i lagen (2019:646) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: utgår genom 2022:1035
Förarbeten: Prop. 2021/22:1, utg.omr. 11, bet. 2021/22:SfU2, rskr. 2021/22:104
Ändring, SFS 2021:1268
Rubrik: Lag (2021:1268) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 18 kap. 20 §, 19 kap. 34 §
Ikraft: 2022-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:1, utg.omr. 12, bet. 2021/22:SfU3, rskr. 2021/22:105
Ändring, SFS 2022:304
Rubrik: Lag (2022:304) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap. 12 §
Ikraft: 2022-06-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:134, bet. 2021/22:SfU22, rskr. 2021/22:238
Ändring, SFS 2022:761
Rubrik: Lag (2022:761) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: upph. 64 kap. 17 a, 17 b, 17 c, 17 d, 19, 20, 21, 22 §§, rubr. närmast före 64 kap. 17 a, 17 c §§; ändr. 2 kap. 2 §, 64 kap. 1, 2, 3, 18, 33, 40 §§, 113 kap. 41 §; nya 64 kap. 2 a, 2 b, 3 a, 3 b, 3 c, 26 a, 26 b, 26, c, 26 d, 26 e, 27 a, 27 b, 47 §§, rubr. närmast före 64 kap. 2 a, 2 b, 3 a, 26 a, 26 e, 27 a, 47 §§
Ikraft: 2022-06-20 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:179, bet. 2021/22:SfU24, rskr. 2021/22:330
Ändring, SFS 2022:858
Rubrik: Lag (2022:858) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 28 a kap. 6 §, 31 kap. 12 §, 59 kap. 13 §, 107 kap. 2 §, 110 kap. 34 §, 113 kap. 2 §; ny 42 kap. 4 a §, rubr. närmast före 42 kap. 4 a §
Ikraft: 2022-06-30
Förarbeten: Prop. 2021/22:176, bet. 2021/22:AU12, rskr. 2021/22:365
Ändring, SFS 2022:878
Rubrik: Lag (2022:878) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 26 kap. 17, 18, 22 a, 22 b, 25 §§, 27 kap. 36, 37 §§, 28 a kap. 7 §, 31 kap. 4 §, 33 kap. 16, 17 §§, 35 kap. 4, 12, 13, 15 §§, 41 kap. 5, 6 §§, 46 kap. 8 §, 50 kap. 4 §, 51 kap. 8, 10 §§, 52 kap. 10 §, 56 kap. 3, 4 a, 5, 8 §§, 58 kap. 11 §, 60 kap. 18, 30, 41, 52 §§, 62 kap. 12, 13, 15, 16, 17, 38, 44 §§, 67 kap. 4, 8, 11, 13 , 20 §§, 74 kap. 7 §, 74 a kap. 7, 8, 12 §§, 77 kap. 18 §, 81 kap. 4, 7 §§, 82 kap. 1, 4, 6, 7, 8, 14, 16, 20, 21 §§, 84 kap. 6, 16 §§, 101 kap. 6 §, 102 kap. 16 a, 18, 22, 25 a, 29 §§, 103 c kap. 8 §, rubr. närmast före 27 kap. 36, 37 §§, 62 kap. 15, 16, 44 §§, 67 kap. 11, 20 §§, rubr. närmast efter 82 kap. 8, 19 §§; nya 67 kap. 20 a, 20 b §§, rubr. närmast före 67 kap. 20 a, 20 b §§
Ikraft: 2022-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:181, bet. 2021/22:SfU25, rskr. 2021/22:331
Ändring, SFS 2022:879
Rubrik: Lag (2022:879) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 26 kap. 17, 18, 22 a, 22 b, 25 §§, 27 kap. 36 §, 28 a kap. 7 §, 31 kap. 4 §, 33 kap. 16, 17 §§, 35 kap. 4, 12, 13, 15 §§, 41 kap. 5, 6 §§, 50 kap. 4 §, 51 kap. 8, 10 §§, 52 kap. 10 §, 56 kap. 3, 4 a, 5, 8 §§, 58 kap. 11 §, 60 kap. 18, 30, 41, 52 §§, 62 kap. 12, 13, 15, 16, 17, 38, 44 §§, 67 kap. 4, 8, 11, 13, 20 b §§, 74 kap. 7 §, 74 a kap. 7, 8, 12 §§, 77 kap. 18 §, 81 kap. 4, 7 §§, 82 kap. 1, 4, 6, 7, 8, 14, 16, 20, 21 §§, 84 kap. 6, 16 §§, 101 kap. 6 §, 102 kap. 16 a, 18, 22, 25 a, 29 §§, 103 c kap. 8 §, rubr. närmast före 27 kap. 36 §, 62 kap. 15, 16, 44 §§, 67 kap. 11, 20 b §§, rubr. närmast efter 82 kap. 8, 19 §§; ny 67 kap. 20 c §, rubr. närmast före 67 kap. 20 c §
Ikraft: 2025-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:181, bet. 2021/22:SfU25, rskr. 2021/22:331
Ändring, SFS 2022:934
Rubrik: Lag (2022:934) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 102 kap. 22 a §
Ikraft: 2022-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:180, bet. 2021/22:SfU26, rskr. 2021/22:386
Ändring, SFS 2022:936
Rubrik: Lag (2022:936) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 102 kap. 22 a §
Ikraft: 2022-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:181, bet. 2021/22:SfU25 och bet. 2021/22:SfU26, rskr. 2021/22:386
Ändring, SFS 2022:937
Rubrik: Lag (2022:937) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 102 kap. 22 a §
Ikraft: 2025-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:181, bet. 2021/22:SfU25 och bet. 2021/22:SfU26, rskr. 2021/22:386
Ändring, SFS 2022:938
Rubrik: Lag (2022:938) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 106 kap. 33 §, 110 kap. 1 §; ny 110 kap. 37 a §, rubr. närmast före 110 kap. 37 a §
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:182, bet. 2021/22:SfU27, rskr. 2021/22:385
Ändring, SFS 2022:939
Rubrik: Lag (2022:939) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 27 kap. 49 b §
Ikraft: 2022-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:182, bet. 2021/22:SfU27, rskr. 2021/22:385
Ändring, SFS 2022:1031
Rubrik: Lag (2022:1031) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 66 kap. 20 a, 22, 22 a §§, 67 kap. 21, 22, 23, 24 §§, 102 kap. 17, 22 a §§
Ikraft: 2022-07-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:269, bet. 2021/22:FiU49, rskr. 2021/22:463
Ändring, SFS 2022:1032
Rubrik: Lag (2022:1032) om ändring i lagen (2022:936) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 102 kap. 22 a § i 2022:936
Förarbeten: Prop. 2021/22:269, bet. 2021/22:FiU49, rskr. 2021/22:463
Ändring, SFS 2022:1033
Rubrik: Lag (2022:1033) om ändring i lagen (2022:937) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 102 kap. 22 a § i 2022:937
Förarbeten: Prop. 2021/22:269, bet. 2021/22:FiU49, rskr. 2021/22:463
Ändring, SFS 2022:1035
Rubrik: Lag (2022:1035) om ändring i lagen (2021:1246) om ändring i lagen (2019:646) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: utgår 2021:1246
Förarbeten: Prop. 2021/22:269, bet. 2021/22:FiU49, rskr. 2021/22:463
Ändring, SFS 2022:1036
Rubrik: Lag (2022:1036) om ändring i lagen (2019:646) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. ikraftträdandebest. till 2019:646; ny p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2019:646
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:269, bet. 2021/22:FiU49, rskr. 2021/22:463
Ändring, SFS 2022:1037
Rubrik: Lag (2022:1037) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap. 17 a §
Ikraft: 2022-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:269, bet. 2021/22:FiU49, rskr. 2021/22:463
Ändring, SFS 2022:1041
Rubrik: Lag (2022:1041) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 93 kap. 4 §, 95 kap. 2, 4 §§, 96 kap. 1 §, 97 kap. 1, 15 §§, 98 kap. 1 §, 110 kap. 6 §, rubr. närmast före 96 kap. 3 §; nya 96 kap. 3 a §, 97 kap. 23 a §, 98 kap. 12 §, rubr. närmast före 96 kap. 3 a §, 97 kap. 23 a §, 98 kap. 12 §
Ikraft: 2022-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:269, bet. 2021/22:FiU49, rskr. 2021/22:463
Ändring, SFS 2022:1042
Rubrik: Lag (2022:1042) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: upph. 96 kap. 3 a §, 97 kap. 23 a §, 98 kap. 12 §, rubr. närmast före 96 kap. 3 a §, 97 kap. 23 a §, 98 kap. 12 §; ändr. 93 kap. 4 §, 95 kap. 2, 4 §§, 96 kap. 1 §, 97 kap. 1, 15 §§, 98 kap. 1 §, 110 kap. 6 §, rubr. närmast före 96 kap. 3 §
Ikraft: 2024-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:269, bet. 2021/22:FiU49, rskr. 2021/22:463
Ändring, SFS 2022:1222
Rubrik: Lag (2022:1222) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 33 kap. 6, 11 §§, 36 kap. 19 §; nya 33 kap. 10 a, 10 b §§, rubr. närmast före 33 kap. 10 a, 11 §§
Ikraft: 2022-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:220, bet. 2021/22:SfU29, rskr. 2021/22:424
Ändring, SFS 2022:1226
Rubrik: Lag (2022:1226) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: 51 kap. 6, 11 a §§
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:214, bet. 2021/22:SoU34, rskr. 2021/22:416
Ändring, SFS 2022:1251
Rubrik: Lag (2022:1251) om ändring i lagen (2022:1226) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 51 kap. 6 § i 2022:1226
Förarbeten: Prop. 2021/22:244, bet. 2021/22:SoU35, rskr. 2021/22:428
Ändring, SFS 2022:1266
Rubrik: Lag (2022:1266) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: upph. 67 kap. 7, 8, 9, 13 §§, 81 kap. 6 §, rubr. närmast före 67 kap. 7, 13 §§; ändr. 67 kap. 1, 2 §§, 81 kap. 1, 2, 5, 12 §§
Ikraft: 2022-12-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:237, bet. 2021/22:SfU30, rskr. 2021/22:425
Ändring, SFS 2022:1291
Rubrik: Lag (2022:1291) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 12 kap. 17 §
Ikraft: 2022-08-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:175, bet. 2021/22:AU14, rskr. 2021/22:427, direktiv (EU) 2019/1158
Ändring, SFS 2022:1546
Rubrik: Lag (2022:1546) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 64 kap. 23, 24, 26, 26 c, 27 b §§
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:280, bet. 2022/23:SfU5, rskr. 2022/23:27
Ändring, SFS 2022:1853
Rubrik: Lag (2022:1853) om ändring i lagen (2021:1241) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: utgår 2021:1241
Förarbeten: Prop. 2022/23:1, utg.omr. 10, bet. 2022/23:SfU1, rskr. 2022/23:91
Ändring, SFS 2022:1854
Rubrik: Lag (2022:1854) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: upph. 27 kap. 49 a §, rubr. närmast före 27 kap. 49 a §
Ikraft: 2024-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2022/23:1, utg.omr. 10, bet. 2022/23:SfU1, rskr. 2022/23:91
Ändring, SFS 2022:1855
Rubrik: Lag (2022:1855) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ny p 4 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2021:1240
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:1, utg.omr. 10, bet. 2022/23:SfU1, rskr. 2022/23:91
Ändring, SFS 2022:1856
Rubrik: Lag (2022:1856) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 102 kap. 30 §
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2022/23:1, utg.omr. 11, bet. 2022/23:SfU2, rskr. 2022/23:92
Ändring, SFS 2022:1857
Rubrik: Lag (2022:1857) om ändring i lagen (2022:1042) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. p 1 i krafttr.- och övergångsbest. till 2022:1042
Förarbeten: Prop. 2022/23:1, utg.omr. 12, bet. 2022/23:SfU3, rskr. 2022/23:84
Ändring, SFS 2023:348
Rubrik: Lag (2023:348) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 12 kap. 7 a §, 15 kap. 5 §
Ikraft: 2023-07-02
Förarbeten: Prop. 2022/23:94, bet. 2022/23:UbU14, rskr. 2022/23:207
Ändring, SFS 2023:440
Rubrik: Lag (2023:440) om ändring i lagen (2022:1857) om ändring i lagen (2022:1042) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. p 1 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2022:1042 i 2022:1857
Förarbeten: Prop. 2022/23:99, bet. 2022/23:FiU21, rskr. 2022/23:254
Ändring, SFS 2023:441
Rubrik: Lag (2023:441) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 97 kap. 23 a §
Ikraft: 2023-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2022/23:99, bet. 2022/23:FiU21, rskr. 2022/23:254
Ändring, SFS 2023:905
Rubrik: Lag (2023:905) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 12 kap. 1, 4 a §§, 64 kap. 34 §; nya 11 kap. 4 a §, 12 kap. 17 a, 17 b, 17 c §§, rubr. närmast före 11 kap. 4 a §, 12 kap. 17 a, 17 c §§
Ikraft: 2024-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2023/24:1, utg.omr. 12, bet. 2023/24:SfU3, rskr. 2023/24:90
Ändring, SFS 2023:907
Rubrik: Lag (2023:907) om ändring i lagen (2023:440) om ändring i lagen (2022:1857) om ändring i lagen (2022:1042) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. p 1 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2022:1042
Ikraft: 2024-07-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:1, utg.omr. 12, bet. 2023/24:SfU3, rskr. 2023/24:90
Ändring, SFS 2024:13
Rubrik: Lag (2024:13) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: upph. 114 kap.; nytt 114 kap.
Ikraft: 2024-02-15
Förarbeten: Prop. 2023/24:29, bet. 2023/24:SfU7, rskr. 2023/24:119
Ändring, SFS 2024:471
Rubrik: Lag (2024:471) om ändring i lagen (2023:907) om ändring i lagen (2023:440) om ändring i lagen (2022:1857) om ändring i lagen (2022:1042) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. p. 1 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2023:907
Förarbeten: Prop. 2023/24:99, bet. 2023/24:FiU21, rskr. 2023/24:246
Ändring, SFS 2024:508
Rubrik: Lag (2024:508) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 20 §, 25 kap. 7 a §, 59 kap. 13 §
Ikraft: 2025-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2023/24:128, bet. 2023/24:AU9, rskr. 2023/24:267
Ändring, SFS 2024:536
Rubrik: Lag (2024:536) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 5 §; nya 5 kap. 5 a §, 25 kap. 15 §, 59 kap. 21 §, rubr. närmast före 25 kap. 15 §, 59 kap. 21 §
Ikraft: 2024-08-15
Förarbeten: Prop. 2023/24:141, bet. 2023/24:UFöU1, rskr. 2023/24:274
Ändring, SFS 2024:617
Rubrik: Förordning (2024:617) om ikraftträdande av lagen (2024:536) om ändring i socialförsäkringsbalken
Omfattning: ikrafttr. av 2024:536