Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1080 · Visa fulltext
Förordning (2010:1080) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Departement: Utrikesdepartementet
Ikraft: 2010-08-16
Ändring, SFS 2011:1499
Rubrik: Förordning (2011:1499) om ändring i förordningen (2010:1080) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2012:871
Rubrik: Förordning (2012:871) om ändring i förordningen (2010:1080) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2013:482
Rubrik: Förordning (2013:482) om ändring i förordningen (2010:1080) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2013-07-01
Ändring, SFS 2015:378
Rubrik: Förordning (2015:378) om ändring i förordningen (2010:1080) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Omfattning: upph. 8 §, rubr. närmast före 8 §; ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 17 §§
Ikraft: 2015-07-06
Ändring, SFS 2016:608
Rubrik: Förordning (2016:608) om ändring i förordningen (2010:1080) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2016-07-01
Ändring, SFS 2022:234
Rubrik: Förordning (2022:234) om ändring i förordningen (2010:1080) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 13, 17 §§; nya 4 a, 4 b, 4 c §§
Ikraft: 2022-04-21