Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1080 · Visa fulltext
Förordning (2010:1080) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Departement: Utrikesdepartementet
Ikraft: 2010-08-16
Ändring, SFS 2011:1499
Rubrik: Förordning (2011:1499) om ändring i förordningen (2010:1080) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2012:871
Rubrik: Förordning (2012:871) om ändring i förordningen (2010:1080) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2013:482
Rubrik: Förordning (2013:482) om ändring i förordningen (2010:1080) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2013-07-01
Ändring, SFS 2015:378
Rubrik: Förordning (2015:378) om ändring i förordningen (2010:1080) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Omfattning: upph. 8 §, rubr. närmast före 8 §; ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 17 §§
Ikraft: 2015-07-06
Ändring, SFS 2016:608
Rubrik: Förordning (2016:608) om ändring i förordningen (2010:1080) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2016-07-01
Ändring, SFS 2022:234
Rubrik: Förordning (2022:234) om ändring i förordningen (2010:1080) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 13, 17 §§; nya 4 a, 4 b, 4 c §§
Ikraft: 2022-04-21