Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1075 · Visa fulltext
Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 2010-09-01
Förarbeten: EUTL376/2006, s36, EUTL218/2008 s30
CELEX-nr: 32006L0123, 32008R0765
Ändring, SFS 2010:1160
Rubrik: Förordning (2010:1160) om ändring i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2014:1229
Rubrik: Förordning (2014:1229) om ändring i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 2, 10, 13, 14, 20 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2016:380
Rubrik: Förordning (2016:380) om ändring i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 7, 11, 19, 23, 24, 25 §§, rubr. närmast före 7 §; nya 24 a §, 24 b §
Ikraft: 2016-06-01
Förarbeten: direktiv 2014/28/EU
Ändring, SFS 2017:514
Rubrik: Förordning (2017:514) om ändring i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2017-07-02
Ändring, SFS 2020:87
Rubrik: Förordning (2020:87) om ändring i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2020-04-01
Ändring, SFS 2020:790
Rubrik: Förordning (2020:790) om ändring i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2020-10-15
Ändring, SFS 2021:658
Rubrik: Förordning (2021:658) om ändring i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 14, 19, 25 §§; nya 13 a, 14 a §§
Ikraft: 2021-08-01
Ändring, SFS 2021:690
Rubrik: Förordning (2021:690) om ändring i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: upph. 24 §; ändr. 23 §
Ikraft: 2021-07-16
Ändring, SFS 2022:438
Rubrik: Förordning (2022:438) om ändring i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2022-05-19
Ändring, SFS 2022:907
Rubrik: Förordning (2022:907) om ändring i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2022-07-01
Ändring, SFS 2022:1066
Rubrik: Förordning (2022:1066) om ändring i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2022-08-01
Ändring, SFS 2022:1173
Rubrik: Förordning (2022:1173) om ändring i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 23 §; ny 24 c §
Ikraft: 2022-07-25
Ändring, SFS 2023:392
Rubrik: Förordning (2023:392) om ändring i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 12, 13, 13 a, 23, 26 §§
Ikraft: 2023-07-01
Ändring, SFS 2024:479
Rubrik: Förordning (2024:479) om ändring i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 25 §; nya 24 d, 24 e, 24 f, 24 g, 24 h §§, rubr. närmast före 24 d §
Ikraft: 2024-07-08 överg.best.
Ändring, SFS 2024:605
Rubrik: Förordning (2024:605) om ändring i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 13 §; nya 13 b, 13 c, 13 d §§
Ikraft: 2024-08-15