Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1065 · Visa fulltext
Lag (2010:1065) om kollektivtrafik
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:200, bet. 2009/10:TU21, rskr. 2009/10:379, EUTL315/2007 s1
CELEX-nr: 32007R1370
Ändring, SFS 2010:1985
Rubrik: Lag (2010:1985) om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2011:1098
Rubrik: Lag (2011:1098) om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik
Omfattning: ny 2 kap. 1 a §
Förarbeten: Prop. 2010/11:156, bet. 2011/12:FiU7, rskr. 2011/12:9
Ändring, SFS 2012:437
Rubrik: Lag (2012:437) om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 3, 4 §§, rubr. till 4 kap.; nya 1 kap. 1 a, 2 a §§, 2 kap. 1 b §, 3 kap. 3 a §, 4 kap. 5 §
Ikraft: 2012-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:76, bet. 2011/12:TU5, rskr. 2011/12:247, EGTL364/1992 s7
CELEX-nr: 31992R3577
Ändring, SFS 2016:1156
Rubrik: Lag (2016:1156) om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66
Ändring, SFS 2016:1212
Rubrik: Lag (2016:1212) om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik
Omfattning: upph. 1 kap. 3 §, rubr. närmast före 5 kap. 3 §; ändr. 1 kap. 1 §, 5 kap. 1, 2, 3 §§, 6 kap. 3 §; nytt 4 a kap., ny 5 kap. 4 §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:28, bet 2016/17:TU5, rskr. 2016/17:71
Ändring, SFS 2017:763
Rubrik: Lag (2017:763) om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2019:950
Rubrik: Lag (2019:950) om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 1 a, 1 b, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15 §§, 3 kap. 2 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48