Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1054 · Visa fulltext
Förordning (2010:1054) med instruktion för Patentombudsnämnden
Departement: Näringsdepartementet RSN
Ikraft: 2010-09-01
Ändring, SFS 2016:171
Rubrik: Förordning (2016:171) om ändring i förordningen (2010:1054) med instruktion för Patentombudsnämnden
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2016-04-15
Ändring, SFS 2021:1270
Rubrik: Förordning (2021:1270) om ändring i förordningen (2010:1054) med instruktion för Patentombudsnämnden
Omfattning: upph. rubr. närmast före 9 §; nuvarande 9 § betecknas 10 §; nya 9, 11 §§, rubr. närmast före 9, 10 §§
Ikraft: 2022-01-01