Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1031 · Visa fulltext
Förordning (2010:1031) om handläggning av ärenden om brott av anställda inom polisen m.m.
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2011-01-01
Upphävd: 2015-01-01
Ändring, SFS 2010:1747
Rubrik: Förordning (2010:1747) om ändring i förordningen (2010:1031) om handläggning av ärenden om brott av anställda inom polisen m.m.
Omfattning: ny 14 a §, rubr. närmast före 14 a §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2014:1106
Omfattning: upph.