Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1011 · Visa fulltext
Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2010-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:203, bet. 2009/10:FöU6, rskr. 2009/10:38
Ändring, SFS 2014:692
Rubrik: Lag (2014:692) om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. p 3 övergångsbest.
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2016:379
Rubrik: Lag (2016:379) om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 1, 5, 6, 16, 18, 19, 36 §§, rubr. närmast efter 5 §
Ikraft: 2016-06-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:94, bet. 2015/16:FöU11, rskr. 2015/16:200, direktiv 2014/28/EU
Ändring, SFS 2017:264
Rubrik: Lag (2017:264) om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 29, 30 §§; ny 29 a §
Ikraft: 2017-05-15
Förarbeten: Prop. 2016/17:92, bet. 2016/17:FöU10, rskr. 2016/17:195
Ändring, SFS 2017:762
Rubrik: Lag (2017:762) om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2017:1138
Rubrik: Lag (2017:1138) om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 29, 29 a §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:26, bet. 2017/18:JuU8, rskr. 2017/18:65
Ändring, SFS 2018:579
Rubrik: Lag (2018:579) om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304
Ändring, SFS 2020:903
Rubrik: Lag (2020:903) om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 29 a, 30 §§
Ikraft: 2020-12-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:200, bet. 2020/21:JuU5, rskr. 2020/21:31
Ändring, SFS 2021:657
Rubrik: Lag (2021:657) om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 9, 10, 19, 20, 27, 36 §§; nya 9 a, 19 a, 19 b, 19 c, 19 d, 20 a §§, rubr. närmast före 9 a, 20 §§
Ikraft: 2021-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:158, bet. 2020/21:FöU9, rskr. 2020/21:352