Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1008 · Visa fulltext
Förordning (2010:1008) om betaltjänster
Departement: Finansdepartementet B
Ikraft: 2010-08-01
Ändring, SFS 2014:503
Rubrik: Förordning (2014:503) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 5 §; ny 6 §
Ikraft: 2014-08-01
Ändring, SFS 2016:416
Rubrik: Förordning (2016:416) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster
Omfattning: ny 5 a §
Ikraft: 2016-07-01
Ändring, SFS 2017:344
Rubrik: Förordning (2017:344) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 5 §; nya 7, 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 7 §
Ikraft: 2017-06-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2014/92/EU
Ändring, SFS 2018:178
Rubrik: Förordning (2018:178) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 3, 5, 6 §§; nya 11, 12 §§
Ikraft: 2018-05-01
Ändring, SFS 2018:180
Rubrik: Förordning (2018:180) om ikraftträdande av förordningen (2010:1008) om betaltjänster
Omfattning: ikrafttr. av 7, 8 §§
Ändring, SFS 2018:339
Rubrik: Förordning (2018:339) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster
Omfattning: upph. 2 §; ändr. 1 §
Ikraft: 2018-05-25
Ändring, SFS 2018:1758
Rubrik: Förordning (2018:1758) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster
Omfattning: ny 6 a §
Ikraft: 2019-09-01
Ändring, SFS 2018:1836
Rubrik: Förordning (2018:1836) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:126
Rubrik: Förordning (2019:126) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 8, 10 §§
Ikraft: 2019-05-01
Förarbeten: direktiv 2014/92/EU
Ändring, SFS 2019:408
Rubrik: Förordning (2019:408) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster
Omfattning: upph. 7 §; ändr. 8 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Jfr direktiv 2014/92/EU
Ändring, SFS 2019:1229
Rubrik: Förordning (2019:1229) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster
Omfattning: nya 6 b, 6 c, 13 §§, rubr. närmast före 13 §
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.