Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1008 · Visa fulltext
Förordning (2010:1008) om betaltjänster
Departement: Finansdepartementet B
Ikraft: 2010-08-01
Ändring, SFS 2014:503
Rubrik: Förordning (2014:503) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 5 §; ny 6 §
Ikraft: 2014-08-01
Ändring, SFS 2016:416
Rubrik: Förordning (2016:416) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster
Omfattning: ny 5 a §
Ikraft: 2016-07-01
Ändring, SFS 2017:344
Rubrik: Förordning (2017:344) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 5 §; nya 7, 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 7 §
Ikraft: 2017-06-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2014/92/EU
Ändring, SFS 2018:178
Rubrik: Förordning (2018:178) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 3, 5, 6 §§; nya 11, 12 §§
Ikraft: 2018-05-01
Ändring, SFS 2018:180
Rubrik: Förordning (2018:180) om ikraftträdande av förordningen (2010:1008) om betaltjänster
Omfattning: ikrafttr. av 7, 8 §§
Ändring, SFS 2018:339
Rubrik: Förordning (2018:339) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster
Omfattning: upph. 2 §; ändr. 1 §
Ikraft: 2018-05-25
Ändring, SFS 2018:1758
Rubrik: Förordning (2018:1758) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster
Omfattning: ny 6 a §
Ikraft: 2019-09-01
Ändring, SFS 2018:1836
Rubrik: Förordning (2018:1836) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:126
Rubrik: Förordning (2019:126) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 8, 10 §§
Ikraft: 2019-05-01
Förarbeten: direktiv 2014/92/EU
Ändring, SFS 2019:408
Rubrik: Förordning (2019:408) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster
Omfattning: upph. 7 §; ändr. 8 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Jfr direktiv 2014/92/EU
Ändring, SFS 2019:1229
Rubrik: Förordning (2019:1229) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster
Omfattning: nya 6 b, 6 c, 13 §§, rubr. närmast före 13 §
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.