Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:921 · Visa fulltext
Lag (2010:921) om mark- och miljödomstolar
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27 och bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:364 och rskr. 2009/10:366, bet 2009/10:JuU24 och bet. 2009/10:JuU27
Ändring, SFS 2010:1885
Rubrik: Lag (2010:1885) om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:32
Ändring, SFS 2010:1886
Rubrik: Lag (2010:1886) om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:32
Ändring, SFS 2011:587
Rubrik: Lag (2011:587) om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar
Omfattning: ändr. 2 kap. 2, 4 §§
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2015:686
Rubrik: Lag (2015:686) om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar
Omfattning: ändr. 2 kap. 2, 4 §§, 3 kap. 1 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:11, bet. 2015/16:CU8, rskr. 2015/16:37
Ändring, SFS 2016:246
Rubrik: Lag (2016:246) om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:56, bet. 2015/16:JuU3, rskr. 2015/16:153
Ändring, SFS 2017:315
Rubrik: Lag (2017:315) om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar
Omfattning: ändr. 2 kap. 10 §; ny 3 kap. 1 a §, nytt 6 kap.
Ikraft: 2017-06-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:95, bet. 2016/17:JuU24, rskr. 2016/17:233
Ändring, SFS 2018:421
Rubrik: Lag (2018:421) om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 3, 4, 6, 10 §§
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:88, bet. 2017/18:JuU27, rskr. 2017/18:256
Ändring, SFS 2018:502
Rubrik: Lag (2018:502) om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar
Omfattning: ändr. 5 kap. 4 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:126, bet. 2017/18:JuU31, rskr. 2017/18:264
Ändring, SFS 2021:459
Rubrik: Lag (2021:459) om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar
Omfattning: upph. 2 kap. 7 §; ändr. 2 kap. 4, 5, 6, 8, 10 §§; nya 2 kap. 10 a, 10 b §§, rubr. närmast före 2 kap. 4, 10 §§; rubr. närmast före 2 kap. 11 §
Ikraft: 2021-07-01