Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:900 · Visa fulltext
Plan- och bygglag (2010:900)
Departement: Finansdepartementet SPN BB
Ikraft: 2011-05-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:170, 2009/10:184, 2009/10:215, bet. 2009/10:CU25, 2009/10:MJU24, 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:366
Ändring, SFS 2010:1983
Rubrik: Lag (2010:1983) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 9 kap. 41 §
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2011:335
Rubrik: Lag (2011:335) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: utgår 9 kap. 30, 31 §§; ändr. 1 kap. 3 §, 4 kap. 14, 16, 32 §§, 5 kap. 1, 2, 5 §§, 6 kap. 5, 8, 20 §§, 7 kap. 6 §, 8 kap. 6, 7, 8, 11, 12, 14, 19 §§, 9 kap. 3, 25, 35, 42 §§, 10 kap. 7 §, 11 kap. 20, 39, 41 §§, 12 kap. 8 §, 13 kap. 9, 16 §§, 14 kap. 10, 11 §§, 16 kap. 1, 2 §§, rubr. till 16 kap., rubr. närmast före 9 kap. 39 §, 16 kap. 1 §, p 7, 13 ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 4 kap. 18 a §, 9 kap. 30, 31, 31 a, 31 b, 41 a, 41 b §§, rubr. närmast före 9 kap. 41 §, p 17 ikrafttr.- och övergångsbest.
Förarbeten: Prop. 2010/11:63, bet. 2010/11:CU23, rskr. 2010/11:199
Ändring, SFS 2011:336
Rubrik: Lag (2011:336) om ändring i lagen (2010:1983) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 9 kap. 41 § i 2010:1983
Förarbeten: Prop. 2010/11:63, bet. 2010/11:CU23, rskr. 2010/11:199
Ändring, SFS 2011:413
Rubrik: Lag (2011:413) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. p 16 ikrafttr.- och övergångsbest.
Förarbeten: Bet. 2010/11:CU26, rskr. 2010/11:215
Ändring, SFS 2011:795
Rubrik: Lag (2011:795) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 8 kap. 21, 22, 25 §§, 10 kap. 8, 9 §§
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:80, bet. 2010/11:NU25, rskr. 2010/11:272, EUTL218/2008 s30
CELEX-nr: 32008R0765
Ändring, SFS 2012:187
Rubrik: Lag (2012:187) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: upph. 4 kap. 19, 20 §§, 6 kap. 2, 11 §§, 14 kap. 21 §, rubr. närmast före 6 kap. 2 §; ändr. 4 kap. 42 §
Ikraft: 2012-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:54, bet. 2011/12:CU22, rskr. 2011/12:186
Ändring, SFS 2012:444
Rubrik: Lag (2012:444) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 4 kap. 34 §, 5 kap. 7, 16 §§
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:118, bet. 2011/12:TU13, rskr. 2011/12:257
Ändring, SFS 2012:820
Rubrik: Lag (2012:820) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 15 kap. 10 §, p 17 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:28, bet. 2012/13:CU2, rskr. 2012/13:68
Ändring, SFS 2013:306
Rubrik: Lag (2013:306) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 8 kap. 19, 20, 21 §§, 11 kap. 1, 8, 25, 26 §§, 16 kap. 6 §; nya 8 kap. 22 a, 11 kap. 8 a, 8 b, 8 c, 66 §§, rubr. närmast före 11 kap. 66 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:93, bet. 2012/13:CU20, rskr. 2012/13:232, EUTL88/2011 s5
CELEX-nr: 32011R0305
Ändring, SFS 2013:307
Rubrik: Lag (2013:307) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 11 kap. 52 §; ny 11 kap. 53 a §
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:104, bet. 2012/13:CU21, rskr. 2012/13:233
Ändring, SFS 2013:867
Rubrik: Lag (2013:867) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:178, bet. 2013/14:CU5, rskr. 2013/14:39
Ändring, SFS 2014:224
Rubrik: Lag (2014:224) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 3 kap. 5 §, 8 kap. 7 §, 9 kap. 33 §, 10 kap. 14 §
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:59, bet. 2013/14:CU22, rskr. 2013/14:205
Ändring, SFS 2014:228
Rubrik: Lag (2014:228) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 10 kap. 16, 19, 23 §§
Ikraft: 2014-06-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:125, bet. 2013/14:CU25, rskr. 2013/14:212
Ändring, SFS 2014:477
Rubrik: Lag (2014:477) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 2 kap. 6 §, 4 kap. 2 §, 9 kap. 4, 8 §§, 10 kap. 2, 14, 23 §§; nya 9 kap. 4 a, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e §§
Ikraft: 2014-07-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:127, bet. 2013/14:CU32, rskr. 2013/14:287
Ändring, SFS 2014:769
Rubrik: Lag (2014:769) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 11 kap. 9 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:862
Rubrik: Lag (2014:862) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §
Ikraft: 2014-09-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:186, bet. 2013/14:MJU24, rskr. 2013/14:310
Ändring, SFS 2014:900
Rubrik: Lag (2014:900) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: upph. 6 kap. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 23 §§, rubr. närmast före 6 kap. 3, 12 §§, p 14 övergångsbest.; ändr. 1 kap. 4 §, 4 kap. 7, 8, 14, 16, 33, 35, 36, 42 §§, 5 kap. 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 28, 32, 36, 39 §§, 6 kap. 1, 13, 14, 15, 16, 39 §§, 9 kap. 4, 6, 8, 11, 30, 31 a, 31 b, 33 §§, 10 kap. 23, 36 §§, 11 kap. 33, 37, 38 §§, 13 kap. 1 §, 14 kap. 3, 10, 14, 15, 16, 17 §§, rubr. närmast före 5 kap. 11, 18 §§, 6 kap. 13, 39 §§; nya 5 kap. 7 a, 11 a, 11 b, 11 c, 18 a, 22 a, 38 a, 38 b §§, 6 kap. 2, 40, 41, 42, 43 §§, 8 kap. 4 a §, 9 kap. 30 a, 31 c, 31 d, 31 e, 32 a, 37 a §§, 11 kap. 32 a §, rubr. närmast före 6 kap. 43 §, nya p 18, 19, 20 övergångsbest.
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:126, bet. 2013/14:CU31, rskr. 2013/14:366
Ändring, SFS 2014:902
Rubrik: Lag (2014:902) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 4 kap. 14 §, 9 kap. 40 §; nya 2 kap. 6 a §, 4 kap. 33 a §
Ikraft: 2015-01-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:128, bet. 2013/14:CU33, rskr. 2013/14:381
Ändring, SFS 2014:1014
Rubrik: Lag (2014:1014) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 4 kap. 17 §
Ikraft: 2014-09-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:214, bet. 2013/14:MJU26, rskr. 2013/14:358
Ändring, SFS 2015:235
Rubrik: Lag (2015:235) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 4 kap. 2 §
Ikraft: 2015-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:60, bet. 2014/15:FöU8, rskr. 2014/15:168
Ändring, SFS 2015:668
Rubrik: Lag (2015:668) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 4 kap. 18, 22, 30, 33, 39 §§, 5 kap. 13, 38 a §§, 9 kap. 25, 41, 41 a §§, 10 kap. 14, 23 §§, 13 kap. 15 §, 16 kap. 8 §; ny 5 kap. 38 c §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:122, bet. 2015/16:CU3, rskr. 2015/16:18
Ändring, SFS 2016:140
Rubrik: Lag (2016:140) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 11 kap. 8 §, 16 kap. 6 §
Ikraft: 2016-04-20
Förarbeten: Prop. 2015/16:59, bet. 2015/16:CU12, rskr. 2015/16:152, direktiv 2014/33/EU
Ändring, SFS 2016:252
Rubrik: Lag (2016:252) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 13 kap. 3, 8, 9, 16, 18 §§; ny 13 kap. 2 a §
Ikraft: 2016-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:55, bet. 2015/16:CU16, rskr. 2015/16:166
Ändring, SFS 2016:537
Rubrik: Lag (2016:537) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 8 kap. 4 §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:73, bet. 2015/16:TU19, rskr. 2015/16:246, direktiv 2014/61/EU
Ändring, SFS 2017:181
Rubrik: Lag (2017:181) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 6 kap. 39, 40, 42 §§
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:45, bet. 2016/17:TU9, rskr. 2016/17:163
Ändring, SFS 2017:266
Rubrik: Lag (2017:266) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ny 9 kap. 33 a §
Ikraft: 2017-05-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:137, bet 2016/17:CU21, rskr. 2016/17:207
Ändring, SFS 2017:267
Rubrik: Lag (2017:267) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: upph. 9 kap. 33 a §
Ikraft: 2023-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:137, bet 2016/17:CU21, rskr. 2016/17:207
Ändring, SFS 2017:424
Rubrik: Lag (2017:424) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 5 kap. 27 §, 9 kap. 5, 8, 30 §§, 10 kap. 2 §, 11 kap. 11 §, 12 kap. 6 §, 13 kap. 6, 16 §§; nya 5 kap. 10 a, 10 b, 10 c, 10 d, 10 e, 10 f §§, 9 kap. 3 a, 3 b, 5 a, 6 a §§, 11 kap. 10 a §, 13 kap. 5 a, 10 a §§, rubr. närmast före 5 kap. 10 a §, 9 kap. 3, 4, 5, 6, 6 a, 7, 8, 9 §§
Ikraft: 2017-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:151, bet. 2016/17:CU20, rskr. 2016/17:276
Ändring, SFS 2017:568
Rubrik: Lag (2017:568) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 14 kap. 22 §
Ikraft: 2017-08-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:116, bet. 2016/17:KrU9, rskr. 2016/17:281
Ändring, SFS 2017:761
Rubrik: Lag (2017:761) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 5 kap. 19 §, 7 kap. 3, 9 §§, 12 kap. 5, 6 §§, 13 kap. 1 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2017:965
Rubrik: Lag (2017:965) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: upph. 5 kap. 31 §; nuvarande 3 kap. 8, 9 §§ betecknas 3 kap. 9, 8 §§; ändr. 3 kap. 4, 7 §§, den nya 9 §, 14, 25 §§, 4 kap. 34 §, 5 kap. 11, 17, 18, 39 §§, rubr. närmast före 3 kap. 9 § sätts närmast före 3 kap. 8 §; ny 4 kap. 33 b §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:200, bet. 2017/18:MJU5, rskr. 2017/18:20, direktiv 2011/92/EU
Ändring, SFS 2017:985
Rubrik: Lag (2017:985) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ny 16 kap. 13 a §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:195, bet. 2017/18:CU3, rskr. 2017/18:19
Ändring, SFS 2018:59
Rubrik: Lag (2018:59) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 8 kap. 20, 21 §§, 11 kap. 26 §, 13 kap. 16 §, 14 kap. 2 §, 16 kap. 6, 11 §§
Ikraft: 2018-04-21 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:42, bet. 2017/18:CU5, rskr. 2017/18:138
Ändring, SFS 2018:578
Rubrik: Lag (2018:578) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: upph. 11 kap. 4 §; ändr. 12 kap. 6 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304
Ändring, SFS 2018:636
Rubrik: Lag (2018:636) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 § och 9 kap. 5, 30 §§; ny 16 kap. 1 a §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:132, bet. 2017/18:CU28, rskr. 2017/18:301
Ändring, SFS 2018:674
Rubrik: Lag (2018:674) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ny 9 kap. 42 a §, rubr. närmast före 9 kap. 42 a §
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:240, bet. 2017/18:CU13, rskr. 2017/18:335
Ändring, SFS 2018:845
Rubrik: Lag (2018:845) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 13 kap. 8, 16 §§
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1136
Rubrik: Lag (2018:1136) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 9 kap. 1, 27 §§, 12 kap. 8 §, 16 kap. 8 §; nya 9 kap. 27 a, 27 b, 40 a, 44, 45, 46, 47 §§, 12 kap. 8 a §, rubr. närmast före 9 kap. 44 §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:210, bet. 2017/18:CU27, rskr. 2017/18:366.
Ändring, SFS 2018:1324
Rubrik: Lag (2018:1324) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 9 kap. 8 §; ny 9 kap. 3 c §
Ikraft: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:197, bet. 2017/18:CU32, rskr. 2017/18:371
Ändring, SFS 2018:1325
Rubrik: Lag (2018:1325) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 4 kap. 2 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:167, bet. 2017/18:CU34, rskr. 2017/18:403
Ändring, SFS 2018:1370
Rubrik: Lag (2018:1370) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 3 kap. 5 §
Ikraft: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:163, bet. 2017/18:MJU22, rskr. 2017/18:440
Ändring, SFS 2018:1732
Rubrik: Lag (2018:1732) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: upph. 7 kap. 11 kap. 13, 14 §§, rubr. närmast före 11 kap. 13 §; ändr. 1 kap. 3 §, 3 kap. 5, 8, 14, 22 §§, 5 kap. 29 §, 11 kap. 1 §, 13 kap. 1 §; nytt 7 kap.
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:266, bet. 2018/19:CU2, rskr. 2018/19:31
Ändring, SFS 2019:412
Rubrik: Lag (2019:412) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 9 kap. 46 §, 10 kap. 2 §; ny 9 kap. 4 f §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:112, bet. 2018/19:CU19, rskr. 2018/19:250
Ändring, SFS 2019:949
Rubrik: Lag (2019:949) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 3 kap. 8, 14, 22 §§, 5 kap. 29 §, 7 kap. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§, 13 kap. 1 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:13
Rubrik: Lag (2020:13) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 9 kap. 4 a §
Ikraft: 2020-03-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:31, bet. 2019/20:CU6, rskr. 2019/20:138
Ändring, SFS 2020:76
Rubrik: Lag (2020:76) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: nuvarande 5 kap. 11 a, 11 b, 11 c §§ betecknas 5 kap. 11 c, 11 d, 11 e §§; ändr. 3 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 6 a, 6 b, 7, 8, 9, 9 a, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 a, 19, 19 a, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 §§, 4 kap. 33 b, 34 §§, 5 kap. 6, 7, 7 a, 11, 14, 18, 18 a, 22, 25, 32, 38 a, 38 b, 39 §§, 7 kap. 1, 3, 5, 6, 7, 10 §§, 11 kap. 10 §, 13 kap. 1, 2, 4 §§, 16 kap. 1, 1 a §§, rubr. närmast före 3 kap. 7, 12 §§, rubr. närmast före 3 kap. 23, 27 §§ sätts närmast före 3 kap. 27, 23 §§; nya 3 kap. 6 a, 6 b, 9 a, 18 a, 19 a §§, 5 kap. 11 a, 11 b §§, rubr. närmast före 3 kap. 2, 3 §§
Ikraft: 2020-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:52, bet. 2019/20:CU7, rskr. 2019/20:168
Ändring, SFS 2020:239
Rubrik: Lag (2020:239) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 8 kap. 4 §, 16 kap. 2 §
Ikraft: 2020-05-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:81, bet. 2019/20:CU18, rskr. 2019/20:203, direktiv 2010/31/EU
Ändring, SFS 2020:253
Rubrik: Lag (2020:253) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ny 16 kap. 13 b §
Ikraft: 2020-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:152, bet. 2019/20:CU27, rskr. 2019/20:219
Ändring, SFS 2020:589
Rubrik: Lag (2020:589) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 9 kap. 4 a §
Ikraft: 2020-08-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:CU22, rskr. 2019/20:350
Ändring, SFS 2020:603
Rubrik: Lag (2020:603) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 10 kap. 6, 11, 19 §§
Ikraft: 2020-08-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:156, bet. 2019/20:MJU20, rskr. 2019/20:338, direktiv 2008/98/EG
Ändring, SFS 2021:752
Rubrik: Lag (2021:752) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 4 kap. 33 §, 5 kap. 3, 5, 8, 11 e, 21, 32 , 39 §§, 13 kap. 4 §; nya 5 kap. 5 a, 5 b §§
Ikraft: 2021-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:131, bet. 2020/21:CU22, rskr. 2020/21:406
Ändring, SFS 2021:785
Rubrik: Lag (2021:785) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: upph. 5 kap. 11 e §; nuvarande 5 kap. 29, 30 §§ betecknas 5 kap. 30, 31 §§; ändr. 4 kap. 2, 33 b, 34 §§, 5 kap. 7, 7 a, 10, 11 a, 11 b, 11 d, 3, 18, 19, 21, 23, 24, den nya 31, 33, 34, 35, 39 §§, 13 kap. 2, 12 §§, 16 kap. 1 §, rubr. närmast före 16 kap. 7 §; nya 5 kap. 29, 38 d §§, 16 kap. 7 a, rubr. närmast före 5 kap. 38 d §
Ikraft: 2021-08-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:174, bet. 2020/21:CU24, rskr. 2020/21:408, direktiv 2011/92/EU
Ändring, SFS 2021:788
Rubrik: Lag (2021:788) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 10 kap. 34 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:144, bet. 2020/21:CU23, rskr. 2020/21:407