Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:897 · Visa fulltext
Lag (2010:897) om gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2010-10-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:212, bet. 2009/10:MJU23, rskr. 2009/10:347
Ändring, SFS 2010:1093
Rubrik: Förordning (2010:1093) om ikraftträdande av lagen (2010:897) om gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland
Omfattning: ikrafttr.