Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:853 · Visa fulltext
Förordning (2010:853) om ursprungsgarantier för el
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED E
Ikraft: 2010-12-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL52/2004 s50, EUTL140/2009 s16
CELEX-nr: 32004L0008, 32009L0028,
Ändring, SFS 2012:4
Rubrik: Förordning (2012:4) om ändring i förordningen (2010:853) om ursprungsgarantier för el
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2012-02-01
Ändring, SFS 2013:147
Rubrik: Förordning (2013:147) om ändring i förordningen (2010:853) om ursprungsgarantier för el
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2013-05-01
Ändring, SFS 2014:353
Rubrik: Förordning (2014:353) om ändring i förordningen (2010:853) om ursprungsgarantier för el
Omfattning: ändr. 3, 5 §§
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: direktiv 2012/27/EU
Ändring, SFS 2014:1090
Rubrik: Förordning (2014:1090) om ändring i förordningen (2010:853) om ursprungsgarantier för el
Omfattning: ändr. 2, 6, 7 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:264
Rubrik: Förordning (2015:264) om ändring i förordningen (2010:853) om ursprungsgarantier för el
Omfattning: ändr. 6, 7 §
Ikraft: 2015-07-01
Ändring, SFS 2017:328
Rubrik: Förordning (2017:328) om ändring i förordningen (2010:853) om ursprungsgarantier för el
Omfattning: upph. rubr. närmast före 6, 8 §§; ändr. 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 §§, rubr. närmast före 12 §; nya 5 a, 5 b, 7 a, 13 a §§, rubr. närmast före 5 a §
Ikraft: 2017-06-01
Ändring, SFS 2018:1054
Rubrik: Förordning (2018:1054) om ändring i förordningen (2010:853) om ursprungsgarantier för el
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2018-07-01