Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:84 · Visa fulltext
Förordning (2010:84) om statsbidrag för verksamheter med yrkesinriktat mentorskap
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet IU
Ikraft: 2010-04-01
Upphävd: 2014-05-01
Ändring, SFS 2010:1741
Rubrik: Förordning (2010:1741) om ändring i förordningen (2010:84) om statsbidrag för verksamheter med yrkesinriktat mentorskap
Omfattning: ändr. 12, 13 §§
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2014:111
Rubrik: Förordning (2014:111) om upphävande av förordningen (2010:84) om statsbidrag för verksamheter med yrkesinriktat mentorskap
Omfattning: upph.