Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:800 · Visa fulltext
Skollag (2010:800)
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2010-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370
Ändring, SFS 2010:877
Rubrik: Lag (2010:877) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 22 kap. 11 §
Ikraft: 2010-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370
Ändring, SFS 2010:1311
Rubrik: Lag (2010:1311) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 15 kap. 32 §, 22 kap. 7 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:1997
Rubrik: Lag (2010:1997) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 15 kap. 22 §, 29 kap. 26 §; nya 10 kap. 6 a §, 15 kap. 8 a §, rubr. närmast före 15 kap. 8 a §
Ikraft: 2011-02-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:19, bet. 2010/11:UbU4, rskr. 2010/11:81
Ändring, SFS 2010:2022
Rubrik: Lag (2010:2022) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: nuvarande 13 kap. 15, 16, 17 §§ betecknas 13 kap. 22, 23, 24 §§; ändr. 3 kap. 13 §, 10 kap. 15, 16, 18, 19 §§, 11 kap. 19, 22 §§, 12 kap. 15, 16, 18 och 19 §§, 13 kap. 1 §, rubr. närmast före 13 kap. 15, 16, 17 §§ sätts närmast före 13 kap. 22, 23, 24 §; nya 13 kap. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 §§, rubr. närmast före 13 kap. 15, 16, 20, 21 §§
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:219, bet. 2010/11:UbU3, rskr. 2010/11:137
Ändring, SFS 2011:189
Rubrik: Lag (2011:189) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 1 kap. 12 §, 2 kap. 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24 §§, 3 kap. 16 §, 27 kap. 4, 5, 6 §§, 28 kap. 3, 4 §§, rubr. till 27 kap., rubr. närmast före 2 kap. 13 §, 27 kap. 1, 4 §§, 28 kap. 4 §; nya 2 kap. 16 a, 16 b §§, 27 kap. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 §§, rubr. närmast före 2 kap. 23 §, 27 kap. 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 §§
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:20, bet. 2010/11:UbU5, rskr. 2010/11:171
Ändring, SFS 2011:876
Rubrik: Lag (2011:876) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 10 kap. 21 §, 11 kap. 1 §, 12 kap. 4, 21 §§, 15 kap. 32 §; nya 11 kap. 23 a §, 13 kap. 21 a §
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:94, bet. 2010/11:UbU16, rskr. 2010/11:304
Ändring, SFS 2011:877
Rubrik: Lag (2011:877) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 16 kap. 11 §; nya 16 kap. 11 a, 11 b §§
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:104, bet. 2010/11:UbU17, rskr. 2010/11:305
Ändring, SFS 2011:878
Rubrik: Lag (2011:878) om ändring i lagen (2010:2022) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 13 kap. 1 §
Förarbeten: Prop. 2010/11:94, bet. UbU16, rskr. 2010/11:304
Ändring, SFS 2012:109
Rubrik: Lag (2012:109) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: upph. 18, 19 kap.; ändr. 7 kap. 3 §, 11 kap. 2 §, 15 kap. 5, 14 §§, 17 kap. 16 §, 20 kap. 6, 27, 28, 30 §§, 21 kap. 1, 5, 11, 16, 18, 20 §§, 22 kap. 21, 22, 24 §§, 28 kap. 5, 12, 13 §§, 29 kap. 24, 26, 27 §§, rubr. närmast före 21 kap. 5 §; nya 18, 19 kap., 7 kap. 5 a, 5, b, 21 kap. 5 a, 20 a, 20 b §§, bil. 4, 5
Ikraft: 2012-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:50, bet. 2011/12: UbU9, rskr. 2011/12:141
Ändring, SFS 2012:120
Rubrik: Lag (2012:120) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 15 kap. 33 §, 26 kap. 1 §; ny 26 kap. 28 §, rubr. närmast före 26 kap. 28 §
Ikraft: 2012-04-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:49, bet. 2011/12:UbU10, rskr. 2011/12:151
Ändring, SFS 2012:493
Rubrik: Lag (2012:493) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: nuvarande p 2, 3, 4, 5 övergångsbest. betecknas 4, 5, 6, 7; ändr. 3 kap. 16 §, p 1 ikrafttr.- och övergångsbest., de nya p 4, 5, 6, 7; nya p 2, 3, 6, 9 övergångsbest. till 2011:189
Ikraft: 2012-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:144, bet. 2011/12:UbU20, rskr. 2011/12:277
Ändring, SFS 2012:919
Rubrik: Lag (2012:919) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. p 5 övergångsbest. till 2011:189
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113
Ändring, SFS 2012:958
Rubrik: Lag (2012:958) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 26 kap. 5 §
Ikraft: 2013-06-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Ändring, SFS 2013:248
Rubrik: Lag (2013:248) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 10 kap. 5 §, 11 kap. 7 §, 12 kap. 5 §, 13 kap. 5 §; bil. 1
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:64, bet. 2012/13:UbU16, rskr. 2012/13:199
Ändring, SFS 2013:298
Rubrik: Lag (2013:298) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 28 kap. 8, 15 §§, 29 kap. 2, 3, 4 §§
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:58, bet. 2012/13:UbU12, rskr. 2012/13:208
Ändring, SFS 2013:530
Rubrik: Lag (2013:530) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: upph. 2 kap. 24 §, rubr. närmast före 2 kap. 24 §; ändr. 2 kap. 1, 16, 16 b, 22 §§, 18 kap. 32 §, 28 kap. 3 §
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:136, bet. 2012/13:UbU15, rskr. 2012/13:266
Ändring, SFS 2013:796
Rubrik: Lag (2013:796) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 10 kap. 12, 13 §§, 11 kap. 15, 16 §§, 12 kap. 1, 12, 13 §§, 13 kap. 12, 13 §§; nya 11 kap. 16 a §, 12 kap. 13 a §
Ikraft: 2013-11-19
Förarbeten: Prop. 2012/13:195, bet. 2013/14:UbU5, rskr. 2013/14:19
Ändring, SFS 2013:823
Rubrik: Lag (2013:823) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 2 kap. 13, 15, 16, 16 b, 17, 20 §§, 3 kap. 16 §, 28 kap. 3 §
Ikraft: 2013-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:187, bet. 2013/14:UbU6, rskr. 2013/14:27
Ändring, SFS 2014:417
Rubrik: Lag (2014:417) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 2 kap. 16, 16 b §§, 27 kap. 4 §, 28 kap. 3 §; ny 2 kap. 22 a §, rubr. närmast före 2 kap. 22 a §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:220, bet. 2013/14:UbU17, rskr. 2013/14:264
Ändring, SFS 2014:422
Rubrik: Lag (2014:422) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: nuvarande 16 kap. 11 b §, betecknas 16 kap. 11 c §; ny 16 kap. 11 b §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:80, bet. 2013/14:UbU18, rskr. 2013/14:265
Ändring, SFS 2014:456
Rubrik: Lag (2014:456) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 8, 9 §§, 10 kap. 13 §, 11 kap. 16, 16 a §§, 12 kap. 13, 13 a §§, 13 kap. 13 §; ny 3 kap. 5 a §, rubr. närmast före 5 a §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:160, bet. 2013/14:UbU19, rskr.2013/14:291
Ändring, SFS 2014:458
Rubrik: Lag (2014:458) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 10, 17, 20 §§, 3 kap. 3 §, 10 kap. 7, 16, 34 §§, 11 kap. 10, 19, 33 §§, 12 kap. 7, 16 §§, 13 kap. 7, 17 §§, 15 kap. 19 §, 18 kap. 19 §; ny 2 kap. 8 a §, rubr. närmast före 2 kap. 8 a §
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:148, bet. 2013/14:UbU21, rskr. 2013/14:292
Ändring, SFS 2014:530
Rubrik: Lag (2014:530) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 1 kap. 12 §, 15 kap. 2, 5, 6, 7, 8, 11, 22, 25, 31 §§, 28 kap. 12, 13 §§; nytt 17 a kap.
Ikraft: 2014-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:188, bet. 2013/14:UbU20, rskr. 2013/14:315
Ändring, SFS 2014:775
Rubrik: Lag (2014:775) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 5 kap. 23 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:903
Rubrik: Lag (2014:903) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 9 kap. 22 §, 10 kap. 41 §, 11 kap. 40 §, 14 kap. 18 §, 15 kap. 34 §, 18 kap. 37 §, 24 kap. 7 §, 26 kap. 1, 2, 10, 13, 27 §§, 29 kap. 1, 19 §§; nya 2 kap. 5 a §, 26 kap. 9 a §, 29 kap. 19 a §, rubr. närmast före 26 kap. 9 a §, 29 kap. 19 a §
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:112, prop. 2013/14:191, bet. 2013/14:UbU22,
Ändring, SFS 2014:960
Rubrik: Lag (2014:960) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 1 kap. 8 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:198, bet. 2013/14:AU8, rskr. 2013/14:367
Ändring, SFS 2014:1002
Rubrik: Lag (2014:1002) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 15 kap. 15 §, 18 kap. 15 §, 29 kap. 9 §, rubr. närmast före 29 kap. 9 §
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:191, bet. 2013/14:KrU9, rskr. 2013/14:354
Ändring, SFS 2014:1013
Rubrik: Lag (2014:1013) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 9 kap. 6, 18 §§, 10 kap. 9, 36 §§; nya 9 kap. 6 a §, 10 kap. 9 a §
Ikraft: 2014-07-22
Förarbeten: Prop. 2013/14:229, bet. 2013/14:UbU27, rskr. 2013/14:365
Ändring, SFS 2015:73
Rubrik: Lag (2015:73) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: upph. 29 kap. 15, 16 §§, rubr. närmast före 29 kap. 15 §; ändr. 10 kap. 37 §, 11 kap. 36 §, 12 kap. 24 §, 16 kap. 52, §, 17 kap. 31, 35 §§, 19 kap. 45 §, 29 kap. 1, 17 §§
Ikraft: 2015-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:39, bet. 2014/15:UbU5, rskr. 2014/15:109
Ändring, SFS 2015:176
Rubrik: Lag (2015:176) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 10 kap. 25 §, 11 kap. 25 §, 16 kap. 43, 49 §§, 17 kap. 19 §, 19 kap. 35, 42 §§, 24 kap. 1, 8, 9, 16, 17, 20 §§, rubr. närmast före 19 kap. 43 §; nya 16 kap. 49 a §, 17 kap. 21 a, 26 a §§, 19 kap. 40 a, 42 a, 44 a §§
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:43, bet. 2014/15:UbU4, rskr. 2014/15:136
Ändring, SFS 2015:194
Rubrik: Lag (2015:194) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 23 kap. 1, 4 §§; ny 29 kap. 22 a §
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:44, bet. 2014/15:UbU3, rskr. 2014/15:141
Ändring, SFS 2015:246
Rubrik: Lag (2015:246) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 5, 6, 8 §§, 10 kap. 5, 31 §§, 11 kap. 7, 30 §§, 12 kap. 5 §, 13 kap. 5 §, 17 kap. 3, 12 §§; nya 3 kap. 12 a, 12 b, 12 c, 12 d, 12 e, 12 f §§, rubr. närmast före 3 kap. 6, 7, 12 a, 12 b, 12 c, 12 e, 12 f §§
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:45, bet. 2014/15:UbU6, rskr. 2014/15:177
Ändring, SFS 2015:482
Rubrik: Lag (2015:482) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: upph. 22 kap.; nuvarande 20 kap. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, betecknas 20 kap. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 §§; ändr. 1 kap. 1, 12 §§, 2 kap. 2, 26 §§, 3 kap. 13 §, 4 kap. 16 §, 5 kap. 5, 17, 19, 22 §§, 20 kap. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 §§, de nya 20 kap. 37, 44 §§, 21 kap. 8 §, 23 kap. 2, 6, 8 §§, 24 kap. 1, 10, 11, 12, 13, 14 §§, 28 kap. 12 §, rubr. närmast före 20 kap. 3 §, 24 kap. 11 §; rubr. närmast efter nuvarande 20 kap. 23 § sätts närmast efter den nya 20 kap. 33 §, rubr. närmast före de nuvarande 20 kap. 24, 25, 30, 32, 34 §§ sätts närmast före de nya 20 kap. 34, 35, 40, 42, 44 §; nya 20 kap. 10 a, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 §§, 21 kap. 10 a §, rubr. närmast före 20 kap. 10 a, 24, 25, 28, 30, 31, 33 §§, 21 kap. 10 a §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:85, bet. 2014/15:UbU13, rskr. 2014/15:246
Ändring, SFS 2015:798
Rubrik: Lag (2015:798) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ny 29 kap. 28 a §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:137, bet. 2015/16:UbU4, rskr. 2015/16:48
Ändring, SFS 2015:802
Rubrik: Lag (2015:802) om lag om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 24 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 26 §§, 26 kap. 13 §, 28 kap. 2 §, 29 kap. 17 §, rubr. närmast före 24 kap. 2, 5 §§; nya 24 kap. 3 a, 4 a, 5 a, 6 a, 6 b §§, rubr. närmast före 24 kap. 3, 4, 6 §§
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:17, bet. 2015/16:UbU5, rskr. 2015/16:53
Ändring, SFS 2016:15
Rubrik: Lag (2016:15) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 2 kap. 21 §; ny 2 kap. 22 b §, rubr. närmast före 2 kap. 22 b §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:23, bet. 2015/16:UbU8, rskr. 2015/16:127
Ändring, SFS 2016:151
Rubrik: Lag (2016:151) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 27 kap. 7 §; ny 2 kap. 24 §
Ikraft: 2016-04-15
Förarbeten: Prop. 2015/16:44, bet. 2015/16:UbU6, rskr. 2015/16:148, rådets direktiv 2005/36/EG
Ändring, SFS 2016:550
Rubrik: Lag (2016:550) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 8 kap. 23 §, 9 kap. 21 §, 10 kap. 39 §, 11 kap. 38 §, 14 kap. 17 §, 16 kap. 54 §, 17 kap. 34 §, 19 kap. 47 §, 21 kap. 4 §, 25 kap. 13 §
Ikraft: 2016-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:134, bet. 2015/16:UbU19, rskr. 2015/16:255
Ändring, SFS 2016:553
Rubrik: Lag (2016:553) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 10 kap. 5 §, 11 kap. 7 §, 12 kap. 5 §, 13 kap. 5 §, bil. 1
Ikraft: 2016-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:149, bet. 2015/16:UbU21, rskr. 2015/16:256
Ändring, SFS 2016:761
Rubrik: Lag (2016:761) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 23 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 7 §§; nya 23 kap. 3 a, 3 b §§
Ikraft: 2016-08-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:173, bet. 2015/16:UbU18, rskr. 2015/16:315
Ändring, SFS 2016:911
Rubrik: Lag (2016:911) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 9 kap. 18 §, 10 kap. 36 §, 11 kap. 35 §
Ikraft: 2016-11-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:184, bet. 2016/17:UbU3, rskr. 2016/17:5
Ändring, SFS 2016:1184
Rubrik: Lag (2016:1184) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 20 kap. 16, 19, 21, 22, 23 §§; nya 20 kap. 19 a, 19 b, 19 c, 19 d, 19 e §§
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:5, bet. 2016/17:UbU6, rskr. 2016/17:65
Ändring, SFS 2017:174
Rubrik: Lag (2017:174) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ny 3 kap. 13 a §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:46, bet. 2016/17:UbU10, rskr. 2016/17:158
Ändring, SFS 2017:1104
Rubrik: Lag (2017:1104) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: nuvarande 13 kap. 21 a § betecknas 13 kap. 21 b §; ändr. 2 kap. 20 §, 3 kap. 5 a, 8 §§, 15 kap. 32 §, 20 kap. 21 §, 29 kap. 3, 12, 28 a §§; nya 10 kap. 20 a §, 12 kap. 20 a §, 13 kap. 21 a §, 15 kap. 25 a §, 20 kap. 37 a §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:14, bet. 2017/18:UbU5, rskr. 2017/18:44
Ändring, SFS 2017:1112
Rubrik: Lag (2017:1112) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ny 1 kap. 5 a §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:17, bet. 2017/18:UbU6, rskr. 2017/18:42
Ändring, SFS 2017:1115
Rubrik: Lag (2017:1115) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: upph. 9 kap. 4, 5 §§, 29 kap. 4 §, rubr. närmast före 9 kap. 4 §; ändr. 7 kap. 1, 3, 4, 10, 11, 12, 17, 21, 22, 23 §§, 8 kap. 3 §, 9 kap. 8, 12 §§, 28 kap. 5, 7, 8, 14, 15 §§, rubr. närmast före 7 kap. 4, 11 §§; nya 7 kap. 11 a, 11 b §§, 9 kap. 15 a, 15 b, 15 c, 15 d, 21 a §§, rubr. närmast före 9 kap. 15 b, 15 c, 15 d, 21 a §§
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:9, bet. 2017/18:UbU7, rskr. 2017/18:43
Ändring, SFS 2017:570
Rubrik: Lag (2017:570) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 10 kap. 1, 3, 23, 39 §§, 23 kap. 5 §; nya 10 kap. 23 a, 23 b, 23 c, 23 d, 23 e, 23 f §§, 23 kap. 4 a §, rubr. närmast före 10 kap. 23 a §
Ikraft: 2017-08-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:156, bet. 2016/17:UbU22, rskr. 2016/17:293
Ändring, SFS 2017:582
Rubrik: Lag (2017:582) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 29 kap. 2 §
Ikraft: 2017-08-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:172, bet. 2016/17:SfU25, rskr. 2016/17:316
Ändring, SFS 2017:595
Rubrik: Lag (2017:595) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 20 kap. 29 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340
Ändring, SFS 2017:620
Rubrik: Lag (2017:620) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: upph. 10 kap. 16 §, 12 kap. 16 §, bil. 1; nuvarande bil. 2, 3, 4, 5 betecknas bil. 1, 2, 3, 4; ändr. 3 kap. 12 §, 10 kap. 3, 4, 5, 15 §§, 11 kap. 4, 7, 19 §§, 12 kap. 3, 4, 5, 15 §§, 13 kap. 3, 4, 5, 16 §§, rubr. närmast före 10 kap. 3, 6 §§, 11 kap. 4, 9 §§, 12 kap. 3, 6 §§, 13 kap. 3 §
Ikraft: 2017-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:143, bet. 2016/17:UbU23, rskr. 2016/17:339
Ändring, SFS 2017:624
Rubrik: Lag (2017:624) om ändring i lagen (2017:620) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 10 kap. 3 § i 2017:620
Förarbeten: Prop. 2016/17:156, bet. 2016/17:UbU22 och bet. 2016/17:UbU23, rskr. 2016/17:339
Ändring, SFS 2017:759
Rubrik: Lag (2017:759) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 2 kap. 2, 3 §§, 4 kap. 15 §, 23 kap 1 §, 28 kap. 18 §, 29 kap. 19 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2017:892
Rubrik: Lag (2017:892) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 17 kap. 15 §
Ikraft: 2017-11-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:190, bet. 2017/18:UbU3, rskr. 2017/18:1
Ändring, SFS 2018:105
Rubrik: Lag (2018:105) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 16 kap. 11 a, 11 c §§; nya 10 kap. 8 a §, 12 kap. 8 a §, 19 kap. 10 a §, rubr. närmast före 10 kap. 8 a §, 12 kap. 8 a §
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:24, bet. 2017/18:UbU9, rskr. 2017/18:155
Ändring, SFS 2018:1098
Rubrik: Lag (2018:1098) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: upph. 3 kap. 2, 5 §§, rubr. närmast före 3 kap. 2, 7 §§; nuvarande 3 kap. 3, 4, 5 a, 7, 8 §§ betecknas 3 kap. 2, 3, 5, 8, 7 §§; ändr. 3 kap. 1, 9, 12 j §§, de nya 3 kap. 2, 3, 5, 7 §§, 7 kap. 19 a §, 15 kap. 16 §, 18 kap. 16 §, 29 kap. 28 a §, rubr. närmast före 3 kap. 3, 4, 5 a, 8 §§ sätts närmast före de nya 3 kap. 2, 3, 5, 7 §§; nya 3 kap. 4, 4 a, 4 b §§, rubr. närmast före 3 kap. 4, 4 a, 4 b §§
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:195, bet. 2017/18:UbU10, rskr. 2017/18:333
Ändring, SFS 2018:1158
Rubrik: Lag (2018:1158) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: nuvarande 2 kap. 5 a § betecknas 2 kap. 6 a §; ändr. 2 kap. 5 §, 26 kap. 3, 4, 13, 14 §§; nya 2 kap. 5 a, 5 b, 5 c, 5 d §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:158, bet. 2017/18FiU43, rskr. 2017/18:356
Ändring, SFS 2018:1303
Rubrik: Lag (2018:1303) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: nuvarande 3 kap. 12 g § betecknas 3 kap. 12 j §; ändr 2 kap. 9, 10, 11, 12, 17 §§, 3 kap. 1, 12 b, 12 d §§, 4 kap. 4 §, 6 kap. 10 §, 8 kap. 9 §, rubr. närmast före 2 kap. 9, 11 §§, rubr. närmast före 3 kap. 12 g § sätts närmast före 3 kap. 12 j §; nya 3 kap. 12 g, 12 h, 12 i §§, rubr. 3 kap. 12 g, 12 h, 12 i §§
Ikraft: 2018-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:194, bet. 2017/18:UbU31, rskr. 2017/18:430
Ändring, SFS 2018:1354
Rubrik: Lag (2018:1354) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 1 kap. 12 §; nytt 26 a kap.
Ikraft: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:218, bet. 2017/18:UbU28, rskr. 2017/18:431
Ändring, SFS 2018:1368
Rubrik: Lag (2018:1368) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 25 kap. 1 §; nya 8 kap. 12 a §, 25 kap. 5 a §, rubr. närmast före 8 kap. 12 a §, 25 kap. 5 a §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:199, bet. 2017/18:KU44, rskr. 2017/18:409
Ändring, SFS 2018:608
Rubrik: Lag (2018:608) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: nuvarande 2 kap. 8 a § betecknas 2 kap. 8 b §; ändr. 2 kap. 1 §, 7 kap. 1, 21, 22 §§, 26 kap. 17 §; ny 2 kap. 8 a §, 7 kap. 19 a §, rubr. närmast före 2 kap. 8 a §, 7 kap. 19 a §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:182, bet. 2017/18:UbU27, rskr. 2017/18:310
Ändring, SFS 2018:692
Rubrik: Lag (2018:692) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 29 kap. 6 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:317
Ändring, SFS 2018:749
Rubrik: Lag (2018:749) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: upph. 17 kap. 5, 9, 22, 31, 32, 33, 34 §§, rubr. närmast före 17 kap. 5, 17, 31 §§; ändr. 1, 3, 5 a, 8 §§, 15 kap. 11, 16, 33 §§, 16 kap. 5, 20, 30, 31, 33 §§, 17 kap. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 a, 28, 29, 30, 35 §§, 18 kap. 1, 14, 16, 22 §§, 19 kap. 2, 21 §§, 28 kap. 5 §, 29 kap. 9, 26, 27 §§, rubr. ärmast före 17 kap. 7, 21, 35 §§, rubr. närmast före 17 kap. 18 § sätts närmast före 17 kap. 17 §; nya 3 kap. 12 g §, 15 kap. 19 a §, 17 kap. 14 a §, 18 kap. 19 a, 26 a §§, rubr. närmast före 3 kap. 12 g §, 15 kap. 19 a §, 17 kap. 6, 14 a §§, 18 kap. 19 a, 26 a §§
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:183, bet. 2017/18:UbU23, rskr. 2017/18:309
Ändring, SFS 2018:844
Rubrik: Lag (2018:844) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 29 kap. 10, 11 §§
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2019:410
Rubrik: Lag (2019:410) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 27 kap. 2 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:74, bet. 2018/19:UbU20, rskr. 2018/19:245
Ändring, SFS 2019:801
Rubrik: Lag (2019:801) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 4 kap. 13, 14, 17 §§, 10 kap. 35 §, 29 kap. 3 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:166, bet. 2019/20:UbU6, rskr. 2019/20:47
Ändring, SFS 2019:947
Rubrik: Lag (2019:947) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 2 kap. 3, 6 §§, 4 kap. 15 §, 15 kap. 14, 30, 31, 39, 40 §§, 16 kap. 48, 49, 49 a, 50 §§, 17 kap. 17, 18, 19, 21, 21 a, 23, 26 a §§, 18 kap. 13, 27, 29, 30 §§, 19 kap. 40, 40 a, 41, 42, 42 a, 43, 44 a §§, 20 kap. 18, 19 d, 22 §§, 21 kap. 15 §, 23 kap. 1, 5, 6, 8, 9 §§, 26 kap. 17 §, 28 kap. 5, 12 §§, 29 kap. 1, 6, 10, 26 §§, rubr. närmast före 2 kap. 3 §, 15 kap. 31 §, 17 kap. 18 §, 18 kap. 29 §, 28 kap. 5, 12 §§, 29 kap. 6 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:446
Rubrik: Lag (2020:446) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: upph. 21 kap.; ändr. 1 kap. 1, 12 §§, 2 kap. 2, 3, 13, 18, 20, 26 §§, 3 kap. 13 §, 4 kap. 16 §, 5 kap. 5, 17, 19, 22 §§, 15 kap. 14 §, 18 kap. 13 §, 20 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 10 a, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 35, 36, 37, 38, 40 §§, 23 kap. 2, 6, 8 §§, 24 kap. 10 §, 26 a kap. 5 §, 28 kap. 12 §, 29 kap. 3, 12 §§, bil. 1, rubr. närmast efter 20 kap. 9, 15 §§, rubr. närmast före 20 kap. 11, 20 §§; nya 20 kap. 11, a, 11 b, 11 c, 11 d, 20 a, 20 b, 20 c
Ikraft: 2020-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:105, bet. 2019/20:UbU22, rskr. 2019/20:300
Ändring, SFS 2020:447
Rubrik: Lag (2020:447) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 20 kap. 2, 5, 6, 35, 36, 40 §§
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:105, bet. 2019/20:UbU22, rskr. 2019/20:300
Ändring, SFS 2020:605
Rubrik: Lag (2020:605) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: upph. 23 kap., 29 kap. 22 a §; ändr. 1 kap. 3, 12 §§, 3 kap. 9 §, 5 kap. 6 §, 15 kap. 11 §, 18 kap. 11 §, 26 kap. 10 §, 28 kap. 2, 5, 12, 13 §§, 29 kap. 14 §; nya 21, 22, 23 kap., 3 kap. 11 a §, 10 kap. 7 a, 7 b §§, rubr. närmast före 3 kap. 11 a §, 10 kap. 7 a §
Ikraft: 2020-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:127, bet. 2019/20:UbU23, rskr. 2019/20:348
Ändring, SFS 2021:191
Rubrik: Lag (2021:191) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: upph. 3 kap. 13 a §; ändr. 10 kap. 13, 19 §§, 11 kap. 16, 19, 22 §§, 12 kap. 13, 19 §§, 13 kap. 13, 20 §§; nya 3 kap. 14 a, 14 b §§, 10 kap. 16 §, 12 kap. 16 §, 13 kap. 17 a §
Ikraft: 2021-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:58, bet. 2020/21:UbU9, rskr. 2020/21:212
Ändring, SFS 2021:452
Rubrik: Lag (2021:452) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: upph. 2 kap. 33 §, rubr. närmast före 2 kap. 32, 33 §§; nuvarande 2 kap. 32 § betecknas 2 kap. 33 §; ändr. 2 kap. 17, 21, 31, 34 §§, den nya 2 kap. 33 §, rubr. närmast före 2 kap. 31 §; nya 2 kap. 22 c, 32 §§, rubr. närmast före den nya 2 kap. 33 §
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:152, bet. 2020/21:UbU19, rskr. 2020/21:309