Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:349 · Visa fulltext
Förordning (2010:349) om vårdgaranti
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2010-07-01
Upphävd: 2017-04-01
Ändring, SFS 2017:80
Omfattning: upph.