Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1925 · Visa fulltext
Förordning (2010:1925) om åldersgränser för film som ska visas offentligt
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2017:77
Rubrik: Förordning (2017:77) om ändring i förordningen (2010:1925) om åldersgränser för film som ska visas offentligt
Omfattning: upph. 3 §, rubr. närmast före 3 §; ändr. 2 §
Ikraft: 2017-03-01