Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1882 · Visa fulltext
Lag (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:228, bet. 2010/11:KrU2, rskr. 2010/11:61
Ändring, SFS 2013:114
Rubrik: Lag (2013:114) om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt
Omfattning: ändr. 12, 13, 14 §§; ny 12 a §
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Ändring, SFS 2013:1132
Rubrik: Lag (2013:1132) om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:1, utg.omr. 17, bet. 2013/14:KrU1, rskr. 2013/14:112
Ändring, SFS 2017:78
Rubrik: Lag (2017:78) om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt
Omfattning: upph. 9, 10 §§, rubr. närmast före 9, 10 §§; ändr. 6, 12 §§
Ikraft: 2017-03-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:35, bet. 2016/17:KrU3, rskr. 2016/17:140
Ändring, SFS 2018:1964
Rubrik: Lag (2018:1964) om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2019-03-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:279, bet. 2018/19:JuU5, rskr. 2018/19:40