Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1767 · Visa fulltext
Lag (2010:1767) om geografisk miljöinformation
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:224, bet. 2010/11:CU2, rskr. 2010/11:60, EUTL108/2007 s1
CELEX-nr: 32007L0002
Ändring, SFS 2016:321
Rubrik: Lag (2016:321) om ändring i lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2016-05-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:63, bet. 2015/16:FöU6, rskr. 2015/16:165
Ändring, SFS 2017:1280
Rubrik: Lag (2017:1280) om ändring i lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2018-03-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:215, bet. 2017/18:UU7, rskr. 2017/18:49
Ändring, SFS 2018:315
Rubrik: Lag (2018:315) om ändring i lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2018-05-25
Ändring, SFS 2018:593
Rubrik: Lag (2018:593) om ändring i lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:89, bet. 2017/18:JuU21, rskr. 2017/18:289