Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1350 · Visa fulltext
Lag (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden
Departement: Näringsdepartementet RSN
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:218, bet. 2010/11:NU4, rskr. 2010/11:9
Ändring, SFS 2012:475
Rubrik: Lag (2012:475) om ändring i lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden
Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ikraft: 2012-08-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:88, bet. 2011/12:NU12, rskr. 2011/12:263
Ändring, SFS 2016:226
Rubrik: Lag (2016:226) om ändring i lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 2016-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Ändring, SFS 2016:1157
Rubrik: Lag (2016:1157) om ändring i lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden
Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66
Ändring, SFS 2019:951
Rubrik: Lag (2019:951) om ändring i lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48