Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1138 · Visa fulltext
Förordning (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet IAS
Ikraft: 2010-12-01
Förarbeten: Regeringens förordningsmotiv 2010:1
Ändring, SFS 2013:158
Rubrik: Förordning (2013:158) om ändring i förordningen (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare
Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Ikraft: 2013-05-01
Ändring, SFS 2017:829
Rubrik: Förordning (2017:829) om ändring i förordningen (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare
Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:1310
Rubrik: Förordning (2019:1310) om ändring i förordningen (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2020-02-01 överg.best.