Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1121 · Visa fulltext
Förordning (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:557
Rubrik: Förordning (2013:557) om ändring i förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer
Omfattning: ändr. 4, 5, 10, 11, 12, 13 §§
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2018:1056
Rubrik: Förordning (2018:1056) om ändring i förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2018-07-01