Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1101 · Visa fulltext
Förordning (2010:1101) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter
Departement: Utrikesdepartementet
Ikraft: 2010-10-01
Förarbeten: EUTL335/2008 s99
CELEX-nr: 32008E0944
Ändring, SFS 2011:851
Rubrik: Förordning (2011:851) om ändring i förordningen (2010:1101) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter
Omfattning: ny 3 a §
Ikraft: 2012-06-30
Ändring, SFS 2014:1557
Rubrik: Förordning (2014:1557) om ändring i förordningen (2010:1101) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter
Omfattning: ändr. 2 §; ny 1 a §
Ikraft: 2015-02-01
Ändring, SFS 2020:828
Rubrik: Förordning (2020:828) om ändring i förordningen (2010:1101) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter
Omfattning: ny 4 a §, rubr. närmast före 4 a §
Ikraft: 2020-11-01
Ändring, SFS 2020:1100
Rubrik: Förordning (2020:1100) om ändring i förordningen (2010:1101) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter
Omfattning: ändr. 2, 3, 6, 7, 8 §§, rubr. närmast före 7 §
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2021:1054
Rubrik: Förordning (2021:1054) om ändring i förordningen (2010:1101) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter
Omfattning: ny 2 a §
Ikraft: 2022-03-01