Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1101 · Visa fulltext
Förordning (2010:1101) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter
Departement: Utrikesdepartementet
Ikraft: 2010-10-01
Förarbeten: EUTL335/2008 s99
CELEX-nr: 32008E0944
Ändring, SFS 2011:851
Rubrik: Förordning (2011:851) om ändring i förordningen (2010:1101) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter
Omfattning: ny 3 a §
Ikraft: 2012-06-30
Ändring, SFS 2014:1557
Rubrik: Förordning (2014:1557) om ändring i förordningen (2010:1101) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter
Omfattning: ändr. 2 §; ny 1 a §
Ikraft: 2015-02-01
Ändring, SFS 2020:828
Rubrik: Förordning (2020:828) om ändring i förordningen (2010:1101) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter
Omfattning: ny 4 a §, rubr. närmast före 4 a §
Ikraft: 2020-11-01
Ändring, SFS 2020:1100
Rubrik: Förordning (2020:1100) om ändring i förordningen (2010:1101) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter
Omfattning: ändr. 2, 3, 6, 7, 8 §§, rubr. närmast före 7 §
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2021:1054
Rubrik: Förordning (2021:1054) om ändring i förordningen (2010:1101) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter
Omfattning: ny 2 a §
Ikraft: 2022-03-01
Ändring, SFS 2023:628
Rubrik: Förordning (2023:628) om ändring i förordningen (2010:1101) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter
Omfattning: Nya 4 b, 4 c §§
Ikraft: 2023-12-01