Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1065 · Visa fulltext
Lag (2010:1065) om kollektivtrafik
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:200, bet. 2009/10:TU21, rskr. 2009/10:379, EUTL315/2007 s1
CELEX-nr: 32007R1370
Ändring, SFS 2010:1985
Rubrik: Lag (2010:1985) om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2011:1098
Rubrik: Lag (2011:1098) om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik
Omfattning: ny 2 kap. 1 a §
Förarbeten: Prop. 2010/11:156, bet. 2011/12:FiU7, rskr. 2011/12:9
Ändring, SFS 2012:437
Rubrik: Lag (2012:437) om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 3, 4 §§, rubr. till 4 kap.; nya 1 kap. 1 a, 2 a §§, 2 kap. 1 b §, 3 kap. 3 a §, 4 kap. 5 §
Ikraft: 2012-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:76, bet. 2011/12:TU5, rskr. 2011/12:247, EGTL364/1992 s7
CELEX-nr: 31992R3577
Ändring, SFS 2016:1156
Rubrik: Lag (2016:1156) om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66
Ändring, SFS 2016:1212
Rubrik: Lag (2016:1212) om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik
Omfattning: upph. 1 kap. 3 §, rubr. närmast före 5 kap. 3 §; ändr. 1 kap. 1 §, 5 kap. 1, 2, 3 §§, 6 kap. 3 §; nytt 4 a kap., ny 5 kap. 4 §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:28, bet 2016/17:TU5, rskr. 2016/17:71
Ändring, SFS 2017:763
Rubrik: Lag (2017:763) om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2019:950
Rubrik: Lag (2019:950) om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 1 a, 1 b, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15 §§, 3 kap. 2 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2022:313
Rubrik: Lag (2022:313) om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik
Omfattning: ändr. 4 a kap. 2, 5 §§
Ikraft: 2022-06-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:187, bet. 2021/22:TU14, rskr. 2021/22:253
Ändring, SFS 2022:378
Rubrik: Lag (2022:378) om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §, 2 kap. 8 §, 4 a kap. 4, 10, 11 §§; nya 3 kap. 1 a §, 4 a kap. 7 a §
Ikraft: 2022-06-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:83, bet. 2021/22:TU9, rskr. 2021/22:229
Ändring, SFS 2023:687
Rubrik: Lag (2023:687) om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik
Omfattning: ändr. 4 a kap. 4, 7 §§
Ikraft: 2023-12-25 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2023/24:17, bet. 2023/24:TU4, rskr. 2023/24:40
Ändring, SFS 2023:818
Rubrik: Lag (2023:818) om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik
Omfattning: ändr. 4 a kap. 6, 10, 11 §§, 5 kap. 4 §
Ikraft: 2024-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2023/24:3, bet. 2023/24:FiU12, rskr. 2023/24:61