Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1045 · Visa fulltext
Postlag (2010:1045)
Departement: Finansdepartementet DIS
Ikraft: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:216, bet. 2009/10:TU19, rskr. 2009/10:378, EGTL15/1998 s14, EUTL52/2008 s3
CELEX-nr: 31997L0067, 32008L0006
Ändring, SFS 2010:1984
Rubrik: Lag (2010:1984) om ändring i postlagen (2010:1045)
Omfattning: ändr. 2 kap. 15 §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2014:746
Rubrik: Lag (2014:746) om ändring i postlagen (2010:1045)
Omfattning: ändr. 2 kap. 15 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2016:284
Rubrik: Lag (2016:284) om ändring i postlagen (2010:1045)
Omfattning: ändr. 2 kap. 16 §
Ikraft: 2016-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161
Ändring, SFS 2018:60
Rubrik: Lag (2018:60) om ändring i postlagen (2010:1045)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 5 §§
Ikraft: 2018-04-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:41, bet. 2017/18:TU4, rskr. 2017/18:146
Ändring, SFS 2018:370
Rubrik: Lag (2018:370) om ändring i postlagen (2010:1045)
Omfattning: ändr. 2 kap. 17 §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:122, bet. 2017/18:TU12, rskr. 2017/18:245
Ändring, SFS 2021:47
Rubrik: Lag (2021:47) om ändring i postlagen (2010:1045)
Omfattning: ändr. 2 kap. 14, 16 §§
Ikraft: 2021-03-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:49, bet. 2020/21:SkU12, rskr. 2020/21:165
Ändring, SFS 2022:708
Rubrik: Lag (2022:708) om ändring i postlagen (2010:1045)
Omfattning: ändr. 2 kap. 14 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:131, bet. 2021/22:JuU30, rskr. 2021/22:323
Ändring, SFS 2022:1493
Rubrik: Lag (2022:1493) om ändring i postlagen (2010:1045)
Omfattning: upph. 2 kap. 14, 15, 16, 17, 18 §§, rubr. närmast före 2 kap. 14 §; ändr. 1 kap. 1 §, rubr. närmast före 1 kap. 1 §; nytt 5 kap.
Ikraft: 2023-01-02
Förarbeten: Prop. 2021/22:259, bet. 2022/23:TU2, rskr. 2022/23:18