Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:975 · Visa fulltext
Förordning (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2009-11-10 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1274
Rubrik: Förordning (2009:1274) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet
Omfattning: ändr. 18, 19, 20, 21, 27 §§
Ikraft: 2009-12-21 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1183
Rubrik: Förordning (2010:1183) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet
Omfattning: upph. 23 §; ändr. 8, 15 §§
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:521
Rubrik: Förordning (2012:521) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet
Omfattning: ändr. 18, 19, 20, 21, 27 §§
Ikraft: 2012-08-07
Ändring, SFS 2013:508
Rubrik: Förordning (2013:508) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet
Omfattning: ändr. 1, 5, 8, 16 §§
Ikraft: 2013-07-17
Ändring, SFS 2013:1116
Rubrik: Förordning (2013:1116) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet
Omfattning: ändr. 8, 9, 24 §§; ny 16 a §
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2014:101
Rubrik: Förordning (2014:101) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet
Omfattning: ändr. 1, 8, 16 §§
Ikraft: 2014-04-01
Ändring, SFS 2014:1095
Rubrik: Förordning (2014:1095) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet
Omfattning: ändr. 2, 8, 9 §§; ny 16 b §
Ikraft: 2014-11-01
Ändring, SFS 2016:1260
Rubrik: Förordning (2016:1260) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet
Omfattning: ny 27 a §, rubr. närmast före 27 a §
Ikraft: 2017-01-25
Ändring, SFS 2018:17
Rubrik: Förordning (2018:17) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet
Omfattning: upph. 7 §; ändr. 1, 2, 8, 9, 16 b, 24 §§
Ikraft: 2018-02-27
Ändring, SFS 2018:1046
Rubrik: Förordning (2018:1046) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1881
Rubrik: Förordning (2018:1881) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet
Omfattning: ändr. 2, 6 §§
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:146
Rubrik: Förordning (2019:146) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2019-04-18
Ändring, SFS 2019:336
Rubrik: Förordning (2019:336) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2019-07-09
Ändring, SFS 2019:517
Rubrik: Förordning (2019:517) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2019-09-01
Ändring, SFS 2019:1075
Rubrik: Förordning (2019:1075) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet
Omfattning: ändr. 16 a §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2021:193
Rubrik: Förordning (2021:193) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet
Omfattning: upph. 16 b §; ändr. 8 §
Ikraft: 2021-04-06
Ändring, SFS 2022:875
Rubrik: Förordning (2022:875) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet
Omfattning: ny 1 a §
Ikraft: 2022-08-15
Ändring, SFS 2022:1312
Rubrik: Förordning (2022:1312) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2022-08-22
Ändring, SFS 2023:8
Rubrik: Förordning (2023:8) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet
Omfattning: ändr. 2, 27 a §§; ny 2 a §
Ikraft: 2023-02-22
Ändring, SFS 2024:57
Rubrik: Förordning (2024:57) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet
Omfattning: ändr. 24, 27 a §§
Ikraft: 2024-03-12
Ändring, SFS 2024:611
Rubrik: Förordning (2024:611) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet
Omfattning: ändr. 11, 20 §§
Ikraft: 2024-08-01