Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:975 · Visa fulltext
Förordning (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2009-11-10 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1274
Rubrik: Förordning (2009:1274) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet
Omfattning: ändr. 18, 19, 20, 21, 27 §§
Ikraft: 2009-12-21 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1183
Rubrik: Förordning (2010:1183) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet
Omfattning: upph. 23 §; ändr. 8, 15 §§
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:521
Rubrik: Förordning (2012:521) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet
Omfattning: ändr. 18, 19, 20, 21, 27 §§
Ikraft: 2012-08-07
Ändring, SFS 2013:508
Rubrik: Förordning (2013:508) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet
Omfattning: ändr. 1, 5, 8, 16 §§
Ikraft: 2013-07-17
Ändring, SFS 2013:1116
Rubrik: Förordning (2013:1116) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet
Omfattning: ändr. 8, 9, 24 §§; ny 16 a §
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2014:101
Rubrik: Förordning (2014:101) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet
Omfattning: ändr. 1, 8, 16 §§
Ikraft: 2014-04-01
Ändring, SFS 2014:1095
Rubrik: Förordning (2014:1095) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet
Omfattning: ändr. 2, 8, 9 §§; ny 16 b §
Ikraft: 2014-11-01
Ändring, SFS 2016:1260
Rubrik: Förordning (2016:1260) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet
Omfattning: ny 27 a §, rubr. närmast före 27 a §
Ikraft: 2017-01-25
Ändring, SFS 2018:17
Rubrik: Förordning (2018:17) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet
Omfattning: upph. 7 §; ändr. 1, 2, 8, 9, 16 b, 24 §§
Ikraft: 2018-02-27
Ändring, SFS 2018:1046
Rubrik: Förordning (2018:1046) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1881
Rubrik: Förordning (2018:1881) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet
Omfattning: ändr. 2, 6 §§
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:146
Rubrik: Förordning (2019:146) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2019-04-18
Ändring, SFS 2019:336
Rubrik: Förordning (2019:336) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2019-07-09
Ändring, SFS 2019:517
Rubrik: Förordning (2019:517) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2019-09-01
Ändring, SFS 2019:1075
Rubrik: Förordning (2019:1075) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet
Omfattning: ändr. 16 a §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2021:193
Rubrik: Förordning (2021:193) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet
Omfattning: upph. 16 b §; ändr. 8 §
Ikraft: 2021-04-06
Ändring, SFS 2022:875
Rubrik: Förordning (2022:875) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet
Omfattning: ny 1 a §
Ikraft: 2022-08-15
Ändring, SFS 2022:1312
Rubrik: Förordning (2022:1312) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2022-08-22