Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:968 · Visa fulltext
Förordning (2009:968) med instruktion för Försvarsunderrättelsedomstolen
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 2009-12-01
Ändring, SFS 2010:1811
Rubrik: Förordning (2010:1811) om ändring i förordningen (2009:968) med instruktion för Försvarsunderrättelsedomstolen
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2013:403
Rubrik: Förordning (2013:403) om ändring i förordningen (2009:968) med instruktion för Försvarsunderrättelsedomstolen
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2013-07-01