Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:956 · Visa fulltext
Förordning (2009:956) om översvämningsrisker
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2009-11-26
Förarbeten: EGTL327/2000 s1, EUTL348/2008 s84, EUTL288/2007 s27
CELEX-nr: 32000L0060, 32008L0105, 32007L0060
Ändring, SFS 2012:587
Rubrik: Förordning (2012:587) om ändring i förordningen (2009:956) om översvämningsrisker
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2012-10-15
Förarbeten: EGTL327/2000 s1, EUTL348/2008 s84, EUTL288/2007 s27
CELEX-nr: 32000L0060, 32008L0105, 32007L0060
Ändring, SFS 2017:875
Rubrik: Förordning (2017:875) om ändring i förordningen (2009:956) om översvämningsrisker
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2017-11-01
Ändring, SFS 2019:5
Rubrik: Förordning (2019:5) om ändring i förordningen (2009:956) om översvämningsrisker
Omfattning: ändr. 2, 3, 11, 15 §§
Ikraft: 2019-02-01