Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:955 · Visa fulltext
Förordning (2009:955) om statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2009-11-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:950
Rubrik: Förordning (2011:950) om ändring i förordningen (2009:955) om statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning
Omfattning: ändr. 1, 2, 8, 12, 13, 16 §§
Ikraft: 2011-09-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1115
Rubrik: Förordning (2018:1115) om ändring i förordningen (2009:955) om statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning
Omfattning: ny 2 a §
Ikraft: 2018-08-01
Ändring, SFS 2019:49
Rubrik: Förordning (2019:49) om ändring i förordningen (2009:955) om statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning
Omfattning: upph. 7 §; nuvarande 20 § betecknas 21 §; ändr. 9 §, rubr. närmast före 20 § sätts närmast före 21 §; ny 20 §, rubr. närmast före 20 §
Ikraft: 2019-03-25
Ändring, SFS 2019:1074
Rubrik: Förordning (2019:1074) om ändring i förordningen (2009:955) om statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning
Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2021:852
Rubrik: Förordning (2021:852) om ändring i förordningen (2009:955) om statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning
Omfattning: ändr. 1, 16 §§
Ikraft: 2021-10-19 överg.best.